Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2002 - investice

Rozpočet pro rok 2002 - investice

Investice zařazené do rozpočtu Města Prostějova pro rok 2002

 

 

Poř. číslo

 

 

Kapitola

 

 

Priorita

 

 

Organizace

 

 

ODPA

 

 

 

 

UZ

V tis. Kč

 

 

Text

 Rok 2002

Hodnota díla celkem

Proinvest. celkem

Položka

2.

11

2

1108

6171

6122

 

135,000

135,000

 

rozšíření telefonní ústředny - karta + přístroje

2a.

11

3

1109

6171

6122

 

100,000

100,000

 

rekonstrukce informačního střediska

3.

11

4

1110

6171

6122

 

147,000

147,000

 

data-video projektor In Focus LP 260 - OKRM

4.

11

5

1111

5512

6123

 

400,000

400,000

 

dodávkový automobil - JSDH Vrahovice

5.

11

6

1112

5512

6123

 

1 200,000

1 200,000

 

cisternový automobil - JSDH Vrahovice

Celkem

1 982,000

1 982,000

0,000

Vnitřní správa

6.

12

1

1210

6171

6125

 

250,000

250,000

 

File server Novell - obnova

7.

12

2

1211

6171

6125

 

100,000

100,000

 

UPS - záložní zdroj napájení pro servery

8.

12

3

1213

6171

6122

 

180,000

180,000

 

Kopírka pro odbor SÚ - výměna zařízení - stav 1,5 mil kopií - poř. 1996

9.

12

4

1214

6171

6111

 

800,000

800,000

 

Systém pro oběh, archivaci a portál dokumentů - spisová služba

10.

12

5

1215

6171

6125

 

350,000

350,000

 

Diskové zálohovací pole pro zálohování dat serverů

11.

12

6

1216

6171

6111

 

350,000

350,000

 

Ortofotomapa - nutná aktualizace z roku 1996

12.

12

7

1217

6171

6122

 

80,000

80,000

 

Kopírka pro odbor OV - výměna zařízení - stav 540 tis. kopií - poř. 1992

13.

12

8

1218

6171

6111

 

400,000

400,000

 

Ekonomický subsystém - obnova

14.

12

9

1219

6171

6122

 

80,000

80,000

 

Kopírka pro odbor KRM - výměna zařízení - stav 330 tis. kopií- poř.1993

15.

12

10

1220

6171

6125

 

45,000

45,000

 

1 ks počítač pro odbor OKRM

Celkem

2 635,000

2 635,000

0,000

Samostatné oddělení AIS

16.

13

1

1302

5311

6123

 

440,000

440,000

 

služební vozidlo pro hlídky s VRZ (obměna)

17.

13

2

1311

5311

6122

 

1 300,000

6 530,000

2 330,000

II.etapa výstavby kamerového systému

18.

13

3

1320

5311

6122

 

250,000

250,000

 

Radiový převaděč - ovládání dispečera

19.

13

4

1321

5311

6122

 

100,000

100,000

 

Rozebíratelná podlaha (tatami) pro výcvik do tělocvičny

20.

13

5

1322

5311

6122

 

250,000

250,000

 

Dokumentační pracoviště (laser. tiskárna; barevná kopírka)

21.

13

6

1323

5311

6122

 

150,000

150,000

 

Datový videoprojektor na OS MP

Celkem

2 490,000

7 720,000

2 330,000

OS Městská policie

22.

20

1

372

3141

6122

 

70,000

70,000

 

myčka na nádobí nutná pro výdejnu stravy ZŠ PV, Husovo nám. 91 (ŠJ Újezd)

23.

20

2

372

3141

6122

 

68,000

68,000

 

el. pec třítroubová - nutná výměna pro opotřebení (ŠJ Újezd)

24.

20

3

373

3141

6122

 

115,000

115,000

 

pečící pánev 80V - havarijní stav (ŠJ Smetanova)

25.

20

4

336

3113

6351

 

150,000

150,000

 

myčka na nádobí - odvol. na vyhl. hyg. opatření č. 107   (ZŠ PV, Kollárova ul. 4)

26.

20

5

341

3113

6351

 

115,000

115,000

 

el. kotel KE 22 - nutná výměna pro opotřebení (ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

27.

20

6

341

3113

6351

 

130,000

130,000

 

šokový zchlazovač RETIGO pro úpravu a porcování potravin (ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

28.

20

7

337

3113

6351

 

600,000

600,000

 

myčka na nádobí - nevyhovující stav stáv.  zařízení  (ZŠ a MŠ PV, sídl. Svobody)

29.

20

8

373

3141

6122

 

490,000

490,000

 

konvektomat - jediná jídelna, která nemá toto zař.  (ŠJ Smetanova)

30.

20

9

336

3113

6351

 

70,000

70,000

 

el zař. pro snímání zaplac. obědů sjednocení ev. s RG a ZŠ  (ZŠ PV, Kollárova ul. 4)

RMP

20

 

2053

3419

6329

 

1 000,000

1 000,000

 

TJ Sokol Vrahovice (rekonstrukce areálu)

Celkem

2 808,000

2 808,000

0,000

Školství a kultura

31.

40

R

4009

3745

6119

 

471,000

1 519,000

1 048,000

pasport a inventarizace zeleně

Celkem

471,000

1 519,000

1 048,000

Životní prostředí a doprava

RMP

50

 

 

6409

6909

 

10 000,000

10 000,000

 

Výkupy nemovitého majetku - bez jmenovitého určení

Celkem

10 000,000

10 000,000

0,000

Správa majetku města

57.

60

R

600124

3612

6121

 

7 000,000

36 000,000

 

44 b.j. DPS (dotace MMR)

58.

60

R

600201

3633

6121

 

8 000,000

9 000,000

 

infrastruktura pro b.j. DPS

59.

60

R

8013

2212

6121

 

6 000,000

7 000,000

 

Severní obslužná kom - vnější okruh.

60.

60

R

7001

3322

6121

 

2 500,000

2 500,000

 

ND fasáda, sklípek, zateplení krovu (dotace MK)

61.

60

R

8015

2212

6121

 

4 500,000

5 500,000

 

IS Vrahovice-kom. M.Alše

62.

60

R

7026

2212

6121

 

500,000

500,000

 

Žid. ul. - komunikace (dotace EU + MMR).

63.

60

R

8013

3633

6121

 

4 000,000

4 000,000

 

Severní obslužná kom - vnější okruh - sítě

64.

60

R

4902

3745

6121

 

1 000,000

1 000,000

 

Městský hřbitov - pam.sv. války, vsyp. loučka, PD park.

65.

60

R

7016

3633

6121

 

1 500,000

2 500,000

1 000,000

IS Žešov - 3. Etapa

66.

60

R

600108

3612

6121

 

5 000,000

8 000,000

3 000,000

Světlo naděje - Pražská

67.

60

R

600131

3745

6121

 

500,000

2 500,000

1 600,000

Park Vojáčkovo náměstí

68.

60

R

600109

2219

6121

 

200,000

350,000

150,000

Parkoviště sídliště Svobody

69.

60

R

600129

2219

6121

 

1 500,000

1 800,000

40,000

Chodník Školní ulice, sděl. Kabel

70.

60

R

600110

2219

6121

 

800,000

45 000,000

400,000

Vícepodlažní parkoviště Wolkerova ulice, PD

71.

60

R

600003

2321

6121

 

1 000,000

6 000,000

1 000,000

Kanalizační sběrač Čechůvky.

72.

60

RI

7030

3122

6121

 

500,000

500,000

 

SPŠ Lidická - střecha

73.

60

RI

7007

3122

6121

 

400,000

400,000

 

OA - elektroinstalace

74.

60

RI

7008

3122

6121

 

200,000

200,000

 

SPŠO - rekonstrukce podlah

75.

60

RI

7023

3121

6121

 

650,000

650,000

 

GJW - rekonstrukce soc. zař.

76.

60

RI

7027

3122

6121

 

100,000

100,000

 

SZŠ - dok. Rekonstrukce oken

77.

60

RI

7031

3123

6121

 

400,000

400,000

 

SOU Husserla - rekonstrukce učebny

78.

60

RI

7032

3123

6121

 

200,000

200,000

 

SOU - rekonstrukce ÚT

79.

60

RI

8025

3315

6126

 

200,000

250,000

 

Muzeum - statika

80.

60

RI

9034

3112

6121

 

200,000

200,000

 

MŠ Mozartova spec. - rekonstrukce střechy

81.

60

RI

600202

3634

6121

 

4 900,000

4 900,000

 

Rekonstrukce kotelny Šmeralova na výměník.stanici

82.

60

RI

600203

3634

6121

 

500,000

500,000

 

Patní měřidla TUV sídl. Dolní

RMP

60

 

337

3113

6126

 

200,000

200,000

 

vyhl.107 - ZŠ Sídl. Svobody vývařovna - PD

RMP

60

 

340

3121

6126

 

200,000

200,000

 

vyhl.107 - RG+ZŠ vývařovna - PD

RMP

60

 

341

3113

6126

 

200,000

200,000

 

vyhl.107 - ZŠ Dr. Horáka vývařovna - PD

RMP

60

 

 

3299

6121

 

3 000,000

 

 

vyhl.107 - bez jmenovitého určení

100.

60

18

600211

3612

6121

 

2 000,000

4 000,000

 

Stavební úpravy objektu Brněnská -býv. telef. ústředna

101.

60

19

600212

3633

6121

 

1 500,000

4 000,000

 

přeložka VTL plynovodu Za velodromem

102.

60

20

324

3111

6121

 

1 000,000

2 000,000

 

MŠ Čechovice rekonstrukce střechy- havarijní stav

103.

60

21

600205

2334

6126

 

100,000

2 100,000

 

PD rybník Žešov

104.

60

22

7004

3322

6121

 

1 000,000

1 200,000

 

Nová radnice - krov, umělý kámen, hlas. zař - (dot.MK)

105.

60

23

600206

2212

6126

 

500,000

800,000

 

PD Anglická, Okružní

106.

60

24

600213

2212

6121

 

500,000

2 500,000

 

křižovatka Okružní-Brněnská - odb. pruh

107.

60

25

600208

3612

6121

 

1 000,000

17 000,000

 

55 b.j. DPS- možnost získat dotaci 33 mil. Kč

109.

60

27

600209

3326

6121

 

500,000

600,000

 

Držovice - rekonstrukce kaple

110.

60

28

600214

2212

6121

 

6 500,000

10 000,000

 

strat.inv.- Doprava (vnitřní okruh,vnější okruh,svět.sig)

111.

60

29

7024

3322

6121

 

10 000,000

10 000,000

 

strat.inv. - Zámek (statika krov, střecha) - (dotace MK)

112.

60

30

600215

3419

6121

 

10 000,000

10 000,000

 

strat.inv. - Sport (VSH, Sportcentrum, atlet. areál)

120.

60

38

600216

3322

6121

 

500,000

3 000,000

 

Rekonstrukce hradeb - (dotace MK)

128.

60

46

600204

3612

6121

 

6 000,000

50 000,000

 

Malé byty Plumlovská ul.(dotace 16.000)

173.

60

91

600207

2219

6121

 

1 500,000

1 500,000

 

Chodník Foerstrova ulice vč úpravy budovy

283.

60

201

600217

3421

6121

 

300,000

300,000

 

dětský koutek Žeranovská ul.

318.

60

236

600218

3326

6121

 

500,000

500,000

 

TGM - kašna- fantána

RMP

60

 

 

2212

6121

 

6 486,494

 

 

Opravy komunikací - bez jmenovitého určení

Celkem

105 736,494

260 050,000

7 190,000

Výstavba

326.

62

1

6241

3635

6119

 

1 087,980

1 687,980

600,000

Regulační plán centra města

327.

62

2

6271

2115

6113

 

1 000,000

4 000,000

990,150

Energetické audity

328.

62

3

6228

2322

6113

 

2 688,000

3 528,000

840,000

Generel odvodnění

329.

62

4

6229

2199

6119

 

200,000

700,000

500,000

Cenová mapa

330.

62

5

7024

3322

6119

 

120,000

120,000

 

Zámek - statické posouzení stropních konstrukcí nad 2.N.P.

331.

62

6

6274

2219

6113

 

200,000

200,000

 

Dopravní studie

Celkem

5 295,980

10 235,980

2 930,150

Koncepce a rozvoj města

Celkem investice

131 418,474

296 949,980

13 498,150

Město Prostějov

Vytvořeno 6.6.2012 13:10:19 | přečteno 234x | Richard Sedlák
load