Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2003 - investice

Rozpočet pro rok 2003 - investice

Investice zařazené do rozpočtu Města Prostějova pro rok 2003

Poř. číslo

Kapitola

Priorita

Organizace

ODPA

Položka

UZ

V tis. Kč

Text

Rok 2003

Hodnota díla celkem

Proinvest. celkem

1

10

1

1003

6171

6113

 

200,000

200,000

 

pořízení nových videokazet o městě

 

 

 

 

 

 

 

200,000

200,000

0,000

Celkem kapitola 10 - Kancelář starosty

2

11

1

 

6171

6122

 

122,000

122,000

 

frankovací stroj Frama Sensonic 2100

4

11

3

 

6171

6122

 

380,000

380,000

 

rekonstrukce přípravny obřadní síně

5

11

4

 

6171

6122

 

180,000

180,000

 

rekonstr. osvětlení - chodba kancel.starosty

6

11

5

 

6171

6122

 

395,000

395,000

 

rekonstrukce a rozšíření EZS - TGM 12-14

7

11

6

 

6171

6122

 

82,000

82,000

 

informační pracoviště - odbor dopravy

8

11

7

 

6171

6122

 

120,000

120,000

 

klimatizace podkrovních kanceláří OKRM

9

11

8

 

5512

6123

 

3 100,000

3 100,000

 

cisternový automobil - JSDH Vrahovice (nebylo pořízeno v r. 2002)

 

 

 

 

 

 

 

4 379,000

4 379,000

0,000

Celkem kapitola 11 - Vnitřní správa

10

12

1

1223

6171

6125

 

530,000

530,000

 

File server - rozšíření v rámci reformy VS

12

12

2

1218

6171

6111

 

550,000

1 900,000

765,000

Ekonomický subsystém GINIS - 2.etapa - zajištěno smluvně

13

12

3

1214

6171

6111

 

800,000

1 600,000

800,000

Systém pro oběh, archivaci a portál dokumentů - spisová služba

14

12

4

1215

6171

6125

 

450,000

1 400,000

350,000

Diskové zálohovací pole pro zálohování dat serverů + reforma VS

15

12

5

1225

6171

6111

 

570,000

570,000

 

Databáze - neomez. lic. (využití pro GINIS a Spisovou službu)

16

12

6

1226

6171

6111

 

500,000

500,000

 

GroupWare - Lotus - převod licencí z Okú v rámci reformy VS

17

12

7

1227

6171

6111

 

350,000

350,000

 

Antivirové zabezpečení včetně serverů z Okú získaných reformou VS

18

12

8

1228

6171

6111

 

250,000

250,000

 

Operační Systémy - licence na nové servery v rámci reformy VS

 

 

 

 

 

 

 

4 000,000

7 100,000

1 915,000

Celkem kapitola 12 - Samostatné oddělení AIS

22

13

1

1311

5311

6122

 

1 800,000

8 000,000

4 150,932

Kamerový systém města IV etapa

23

13

2

1328

5311

6122

 

500,000

500,000

 

Inovace kamer - Žižkovo, TGM - radnice

24

13

3

1302

5311

6123

 

450,000

450,000

 

Služební vozidlo s výstražním zařízením - výměna

25

13

4

1329

5311

6122

 

395,000

395,000

 

Digitální telefonní ústředna

26

13

5

1330

5311

6122

 

200,000

200,000

 

Obměna - nákup nových radiostanic MP

 

 

 

 

 

 

 

3 345,000

9 545,000

4 150,932

Celkem kapitola 13 - Městská policie

29

20

1

328

3111

6351

 

100,000

100,000

 

MŠ PV, Smetanova ul. - 2 ks lednic (700, 1.400 litrů)

30

20

2

337

3113

6351

 

400,000

400,000

 

MŠ a ZŠ PV, Sídl. svobody - přístroj pro šokové chlazení

31

20

3

337

3113

6351

 

550,000

550,000

 

MŠ a ZŠ PV, Sídl. svobody - konvektomat pro ŠJ při ZŠ

33

20

5

334

3113

6351

 

41,000

41,000

 

ZŠ PV, Husovo nám. - nerezová škrabka na brambory

34

20

6

334

3113

6351

 

114,000

114,000

 

ZŠ PV, Husovo nám. - systém kreditních karet

36

20

8

337

3113

6351

 

340,000

340,000

 

MŠ a ZŠ PV, Sídl. svobody - sedací sety ve ŠJ (původní z r. 1968)

 

20

 

 

3319

6112

 

900,000

900,000

 

Ocenitelná práva - nové videodokumenty (scénáře vznikly v r. 2002)

 

20

 

 

3319

6112

 

450,000

 

 

Dějiny města Prostějova IV.

 

 

 

 

 

 

 

2 895,000

2 445,000

0,000

Celkem kapitola 20 - Školství a kultura

39

50

1

5058

3722

6130

 

1 142,042

 

 

Skládka TKO: část p.č. 6283/15 (3.733 m2), část p.č. 6283/14 (p.č. 38 m2 – k.ú. PV – ing. Cagalová; část p.č. 6283/3 (30 m2), část p.č. 6296/2 (34 m2) k.ú. PV – MUDr. Hlásenská, JUDr. Eliáš

40

50

2

5059

3745

6130

 

26,420

 

 

Semenný sad Dvorského smrk Ptení: p.č. 805, 804, část. p.č. 3608/9, p.č. 653/2, 655 k.ú. Ptení – Hrabalová, Skulilovi, obec Ptení, R.Zdráhal

41

50

3

5060

2321

6130

 

36,775

 

  

Dořešení maj.práv.vztahů – kanalizace dešťová a splašková – M.Alše, P.Jiilemnického, Husitská,část p.č. 656/2, 749/1 k.ú. Vrahovice – Ganzar,Kubíček

42

50

4

5061

2219

6130

 

52,500

 

 

Chodník a cyklistická stezka Fanderlíkova ul. – p.č. 656/14 k.ú. PV – P.Bílek a spol

43

50

5

5062

2212

6130

 

3 937,500

 

 

Severní obslužná komunikace – III.etapa (rondel Plumlovská ul. – A.Fišárka): p.č. 6022/1,6023/1,6024/22,6025/5,6026,6031/8, 6031/1,6032/1,6033/1,471/1 – cca 7.875 m2 (a 500,--)

44

50

6

5063

3633

6130

 

1 072,800

 

 

VTL plynovod (p.č. 348 k.ú. Čechovice – 3.576 m2 – a 300,-- Kč)

45

50

7

399

3421

6130

 

2 291,450

 

 

Sportcentrum: p.č. 5908/4,5914/14,5930/18,5911 k.ú. PV – 6.547 m2 (a 350,--)

46

50

8

5064

2219

6130

 

480,000

 

 

Chodník Kostelecká ul. – p.č. 5932/32,16,17 k.ú. PV – 1.600 m2 (a 300,--)

47

50

9

5065

3745

6130

 

2 250,000

 

 

Interakční prvek Hloučela – Čechovice: p.č. 211,212/1,236/1,

48

50

10

5066

2212

6130

 

1 225,000

 

 

Severní obslužná komunikace – IV.etapa (A.Fišárka – Obránců míru): p.č. 105/2,106/1,110/44 k.ú. Krasice – 2.450 m2 (a 500,--)

 

 

 

 

 

 

  

12 514,487

0,000

0,000

Celkem kapitola 50- Správa majetku města (výkupy poz.)

73

50

1

 

3419

6122

 

380,000

 

 

Bazénový čistič vody – Městské lázně

 

 

 

 

 

 

 

380,000

0,000

0,000

Celkem kapitola 50- Správa majetku města (ostatní)

76

60

R

601003

3612

6121

 

4 950,000

45 000,000

6 000,000

55 b.j. DPS- (dotace ve výši 33 mil. Kč SFRB)

 

 

 

601003

3612

6126

 

50,000

50,000

 

PD 55 b.j. DPS- (dotace ve výši 33 mil. Kč SFRB)

77

60

R

601103

3633

6121

 

4 880,000

8 880,000

4 000,000

Infrastruktura pro DPS

 

 

 

601103

3633

6126

 

120,000

120,000

 

PD Infrastruktura pro DPS

78

60

R

8013

2212

6121

 

3 800,000

6 800,000

3 000,000

Severní obslužná kom - vnější okruh.- pokrač. II. etapy

 

 

 

8013

2212

6126

 

200,000

200,000

 

PD Severní obslužná kom - vnější okruh.- pokrač. II. etapy

79

60

R

7001

3322

6121

 

1 350,000

9 850,000

8 500,000

Národní dům, fasáda, brána, žlaby, světlík

 

 

 

7001

3322

6126

 

150,000

150,000

 

PD Národní dům, fasáda, brána, žlaby, světlík

80

60

R

601203

2212

6121

 

2 500,000

2 500,000

100,000

IS Vrahovice, Armadního sboru

81

60

R

7026

2212

6121

 

470,000

1 500,000

 

Žid. ul. - komunikace (dotace EU + MMR).

 

 

 

7026

2212

6126

 

30,000

30,000

 

PD Žid. ul. - komunikace (dotace EU + MMR).

82

60

R

8013

3633

6121

 

2 800,000

6 800,000

4 000,000

Severní obslužná kom - vnější okruh - sítě, pokrač. II. etapy

 

 

 

8013

3633

6126

 

200,000

200,000

 

PD Severní obslužná kom - vnější okruh - sítě, pokrač. II. etapy

83

60

R

4902

3632

6121

 

1 700,000

1 700,000

 

Městský hřbitov - vsypová loučka, dlažba,dětský hřbitov,kolumbárium, obvodová zeď

 

 

 

4902

3632

6126

 

100,000

100,000

 

PD Městský hřbitov - vsypová loučka, dlažba,dětský hřbitov,kolumbárium, obvodová zeď

84

60

R

7016

3633

6121

 

1 000,000

9 000,000

7 500,000

IS Žešov - 4. Etapa

85

60

R

601303

3745

6121

 

200,000

2 300,000

400,000

Park Vojáčkovo náměstí, kašna

86

60

R

601403

2219

6121

 

180,000

1 980,000

1 800,000

Chodník Školní ulice, sděl. Kabel

 

 

 

601403

2219

6126

 

20,000

20,000

 

PD Chodník Školní ulice, sděl. Kabel

87

60

R

601503

2219

6126

 

200,000

45 000,000

400,000

Vícepodlažní parkoviště Wolkerova ulice, dokončení projektové dokumentace

88

60

R

601603

3612

6121

 

17 970,000

48 000,000

8 000,000

Malé byty Plumlovská ul.(dotace 16.000)

 

 

 

601603

3612

6126

 

30,000

30,000

 

PD Malé byty Plumlovská ul.(dotace 16.000)

89

60

R

601703

6171

6121

 

14 300,000

45 000,000

600,000

Rekonstrukce objektu - Školní č. 4 (příspěvek 15 mil Kč)

 

 

 

601703

6171

6126

 

700,000

700,000

 

PD Rekonstrukce objektu - Školní č. 4 (příspěvek 15 mil Kč)

90

60

R

3211

5311

6121

 

2 950,000

6 000,000

100,000

Havlíčkova 2-4, archív

 

 

 

3211

5311

6126

 

50,000

50,000

 

PD Havlíčkova 2-4, archív

91

60

R

601803

2321

6121

 

700,000

7 000,000

500,000

Kanalizační sběrač Čechůvky - příprava území

 

 

 

601803

2321

6126

 

300,000

300,000

 

PD Kanalizační sběrač Čechůvky - příprava území

93

60

RI

601903

3634

6121

 

1 750,000

2 000,000

 

Napojení domu Kostelecká 17 včetně tepelného kanálu

 

 

601903

3634

6126

 

50,000

50,000

 

PD Napojení domu Kostelecká 17 včetně tepelného kanálu

94

60

RI

602003

3634

6121

 

2 070,000

2 070,000

Bilanční měřidla na domovních kotelnách - 21 ks

 

 

602003

3634

6126

 

30,000

30,000

 

PD Bilanční měřidla na domovních kotelnách - 21 ks

95

60

RI

602103

3634

6121

 

85,000

85,000

 

Kotelna sídliště Svobody - vodovodní přípojka

 

 

 

602103

3634

6126

 

15,000

15,000

 

PD Kotelna sídliště Svobody - vodovodní přípojka

96

60

RI

602203

3634

6121

 

970,000

970,000

 

Západní č. 69 - plynofikace domu

 

 

 

602203

3634

6126

 

30,000

30,000

 

PD Západní č. 69 - plynofikace domu

97

60

RI

602303

3634

6121

 

250,000

250,000

 

Sídl. Hloučela úprava rozvodů tepla-regulace

 

 

 

602303

3634

6126

 

50,000

50,000

 

PD Sídl. Hloučela úprava rozvodů tepla-regulace

98

60

R

344

3113

6121

 

3 180,000

3 090,000

100,000

vyhl.107 - ZŠ Eduarda Valenty -

 

 

 

344

3113

6126

 

20,000

10,000

 

PD vyhl.107 - ZŠ Eduarda Valenty -

99

60

R

340

3121

6121

 

3 790,000

3 990,000

200,000

vyhl.107 - RG+ZŠ vývařovna

 

 

 

340

3121

6126

 

10,000

10,000

 

PD vyhl.107 - RG+ZŠ vývařovna

100

60

R

602403

2212

6121

 

2 400,000

8 900,000

6 500,000

Doprava - vnitřní okruh (svět.signal, přechody)

 

 

 

602403

2212

6126

 

100,000

100,000

 

PD Doprava - vnitřní okruh (svět.signal, přechody)

101

60

R

602503

3633

6121

 

2 450,000

7 000,000

400,000

přeložka VTL plynovodu Za velodromem

 

 

 

602503

3633

6126

 

50,000

50,000

 

PD přeložka VTL plynovodu Za velodromem

102

60

R

7004

3322

6121

 

450,000

450,000

 

Nová radnice - umělý kámen, oplocení

 

 

 

7004

3322

6126

 

50,000

50,000

 

PD Nová radnice - umělý kámen, oplocení

103

60

R

602603

2212

6126

 

300,000

800,000

300,000

PD Anglická, Okružní

104

60

R

602703

3326

6121

 

450,000

1 900,000

1 450,000

Držovice - rekonstrukce kaple - dokončení

105

60

R

7024

3322

6121

 

9 900,000

120 000,000

9 000,000

strat.inv. - Zámek (statika, krov, střecha) - (dotace MK + EU)

 

 

 

7024

3322

6126

 

100,000

100,000

 

PD strat.inv. - Zámek (statika, krov, střecha) - (dotace MK + EU)

106

60

R

602803

2212

6121

 

4 100,000

1 800,000

50,000

Rekonstrukce komunikace Martinákova

 

 

 

602803

2212

6126

 

400,000

400,000

 

PD Rekonstrukce komunikace Martinákova

107

60

R

602903

3322

6121

 

500,000

3 000,000

500,000

Rekonstrukce hradeb - (dotace MK)

108

60

R

603003

2212

6126

 

2 900,000

9 000,000

150,000

komunikace, CS, chodníky ul. Melantrichova, Dykova - koordinace s VaK

 

 

 

603003

2212

6126

 

100,000

100,000

 

PD komunikace, CS, chodníky ul. Melantrichova, Dykova - koordinace s VaK

109

60

R

603103

3632

6121

 

200,000

800,000

600,000

Vrahovice hřbitov - kolumbárium, zdivo, kříž - dokončení

111

60

R

603203

3631

6121

 

640,000

940,000

300,000

VO dokončení Vodní, Husova

 

 

 

603203

3631

6126

 

60,000

60,000

 

PD VO dokončení Vodní, Husova

112

60

R

603303

3326

6121

 

150,000

1 100,000

950,000

Kašna - nám TGM - umělecké dílo

113

60

R

603403

2212

6121

 

4 200,000

4 100,000

100,000

Okružní křižovatka Kostelecká ul.

 

 

 

603403

2212

6126

 

300,000

300,000

 

PD Okružní křižovatka Kostelecká ul.

114

60

1

603503

2219

6121

 

4 300,000

20 000,000

 

Humanizace sídl. Hloučela-chodníky, cyklostezka,dětské hřiště

 

 

 

603503

2219

6126

 

200,000

200,000

 

PD Humanizace sídl. Hloučela-chodníky, cyklostezka,dětské hřiště

115

60

2

603603

2219

6121

 

180,000

180,000

 

zastávka Šárka

 

 

 

603603

2219

6126

 

20,000

20,000

 

PD zastávka Šárka

116

60

3

335

3113

6121

 

100,000

100,000

 

ZŠ Rejskova - rekonstrukce ÚT bytu

 

 

 

335

3113

6126

 

20,000

20,000

 

PD ZŠ Rejskova - rekonstrukce ÚT bytu

120

60

7

603703

3421

6121

 

290,000

590,000

300,000

Dětský koutek Žeranovská

 

 

 

603703

3421

6126

 

10,000

10,000

 

PD Dětský koutek Žeranovská

121

60

8

2030

3319

6121

 

360,000

360,000

 

DUHA - kino Metro - rekonstrukce osvětlení - PD

 

 

 

2030

3319

6126

 

40,000

40,000

 

PD DUHA - kino Metro - rekonstrukce osvětlení - PD

143

60

 

603803

2212

6121

 

450,000

450,000

 

komunikace vnitroblok Bulharská

 

 

 

603803

2212

6126

 

50,000

50,000

 

PD komunikace vnitroblok Bulharská

129

60

 

603903

5311

6121

 

450,000

450,000

 

Havlíčkova 2-4, půdní vestavba

 

 

 

603903

5311

6126

 

50,000

50,000

 

PD Havlíčkova 2-4, půdní vestavba

288

60

175

604003

3612

6126

 

150,000

3 000,000

 

Husovo nám. - rek. objektu pro sdružení ochránců přírody - kovárna (PD)

 

60

 

337

3113

6126

 

150,000

 

 

Rekonstrukce ŠJ ZŠ PV, Sídliště svobody - PD

 

60

 

337

3113

6121

 

1 350,000

Rekonstrukce ŠJ ZŠ PV, Sídliště svobody

 

60

 

604103

4319

6121

 

325,000

325,000

 

Kostelecká ul. 17; plošina

 

60

 

604103

4319

6126

 

25,000

25,000

 

Kostelecká ul. 17; plošina - PD

 

 

 

 

 

 

 

112 520,000

448 730,000

65 800,000

Celkem kapitola 60 - Výstavba

328

62

1

6271

2115

6119

 

1 750,000

4 000,000

2 147,000

Energetické audity

329

62

2

6241

3635

6119

 

300,000

1 987,980

1 687,980

Regulační plán-dokončení rozpracování ( vyhláška, tisky a propagace )

330

62

3

6229

2199

6119

 

300,000

1 000,000

700,000

Aktualizace cenové mapy

339

62

12

6288

3635

6119

 

150,000

150,000

0,000

Urbanisticko architektonické studie dostavbových území v centru města

 

62

 

6281

2219

6119

 

120,000

120,000

0,000

Optimalizace nemotorové dopravy v centru města

 

 

 

 

 

 

 

2 620,000

7 257,980

4 534,980

Celkem kapitola 62 - Koncepce a rozvoj města

 

 

 

 

 

 

 

142 853,487

479 656,980

76 400,912

Celkem Město ProstějovVytvořeno 6.6.2012 13:10:25 | přečteno 217x | Richard Sedlák
load