Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2004 - investice

Rozpočet pro rok 2004 - investice

Investice zařazené do rozpočtu Města Prostějova pro rok 2004

Poř. číslo

Kapitola

Priorita

Organizace

ODPA

Položka

UZ

V tis. Kč

Text

Rok 2004

Hodnota díla
celkem

Proinvest.
celkem

4

11

4

1123

6171

6122

 

300,00

300,00

 

Kamerový zabezpečovací systém  radnice

5

11

5

1124

6171

6122

 

350,00

350,00

 

Docházkový systém

6

11

6

1125

6171

6123

 

340,00

340,00

 

Nákup osob.vozidla Š Fabia - OV výměna

7

11

1

1239

6171

6111

 

150,00

 

 

WWW stránky města Prostějova - dokončení

8

11

1

1218

6171

6111

 

350,00

1 900,00

1 300,00

Ekonomický subsystém GINIS - 3.etapa - zajištěno smluvně

 

11

1

1237

6171

6119

 

250,00

250,00

 

Audit IS

9

11

1

1214

6171

6111

 

300,00

1 600,00

500,00

Spisová služba  - 2. etapa - zajištěno smluvně

10

11

1

1215

6171

6125

 

250,00

700,00

350,00

Zálohování (backup) serverů +roční SW maintenance

11

11

1

1225

6171

6111

 

200,00

570,00

370,00

Databáze - (licence Oracle pro GINIS a Spisovou službu a GIS a WWW
technická podpora na všechny licence

12

11

1

1226

6171

6111

 

250,00

500,00

200,00

GroupWare - Lotus Notes - maintenance a aplikace

14

11

1

1231

6171

6111

 

200,00

200,00

 

Rozšiřující karty do ústředny - stěhování z ul. Rejskova, nám Spojenců a Lutinovova do budovy ul. Školní po rekonstrukci

15

11

1

1232

6171

6111

 

800,00

800,00

 

Bezpečnost IS - komplexní řešení SW + HW

18

11

1

1235

6171

6125

 

50,00

65,00

 

PC pro 3D modelování pro GIS

19

11

1

1236

6171

6125

 

90,00

90,00

 

Tiskárna barevná A3 pro odbor výstavby

13

11

2

1230

6171

6111

 

500,00

500,00

 

SW GSWeb pro zpřístupnění map na Internetu pro občany

21

11

15

1238

6171

6122

 

85,00

85,00

 

Kopírka A4 ČB se síťovým modulem pro FO

 

4 465,00

8 250,00

2 720,00

Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení

22

13

1

1302

5311

6123

 

480,00

480,00

 

Výměna služebního auta měststké policie

23

13

2

1337

5311

6122

 

80,00

130,00

 

Instalace optického přenosu kamer MKDS

24

13

3

1336

5311

6122

 

45,00

450,00

 

Propojení operačních středisek - IZS - /hasiči-policie mě.policie/

25

13

4

1339

5311

6122

 

45,00

200,00

 

Kamery se záznamem do služebních vozidel

 

13

 

1338

5311

6122

 

150,00

 

 

Preventivní radarový systém

 

800,00

1 260,00

0,00

Celkem kapitola 13 - Městská policie

26

20

1

328

3111

6351

 

150,00

150,00

 

MŠ PV Smetanova ul. - plynový kotel -náhrada za stávající - havarijní stav

27

20

2

328

3111

6351

 

140,00

140,00

 

MŠ PV Smetan. ul. - plynový pánev - náhrada za stávající - havarijní stav

28

20

3

328

3111

6351

 

110,00

110,00

 

MŠ PV Smetan. ul. - univer. robot RE 22 - náhrada za stávající - havarijní stav

29

20

4

341

3113

6351

 

85,00

85,00

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka - sporák plyn. s el. troubou - výdejna ZŠ PV Palackého tř.

30

20

5

341

3113

6351

 

65,88

65,88

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka - el. pec TPE 30 třítroubá - nutná v souvisl. se staveb. rek.

31

20

6

341

3113

6351

 

51,24

51,24

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka -vodní fritéza - nutná v souvislosti se staveb. rek.

32

20

7

341

3113

6351

 

106,07

106,07

 

ZŠ PV ul.Dr. Horáka - kráječ chleba - nutné v souvislosti se staveb. rekonstr.

33

20

8

341

3113

6351

 

126,00

126,00

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka -varný kotel - nutný v souvislosti se staveb. rekonstr.

34

20

9

341

3113

6351

 

130,54

130,54

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka - univerz.el. šlehací a mísící stroj - nutný - staveb. rekon.

35

20

10

341

3113

6351

 

158,60

158,60

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka - stroj univerzální HAV 1 - nutný - staveb. rekonstrukce

36

20

11

341

3113

6351

 

120,78

120,78

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka - hnětací stroj HT 80-nutný - staveb. rekonstrukce

37

20

12

341

3113

6351

 

176,07

176,07

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka - dělička těsta MD 30- nutný - staveb. rekonstrukce

38

20

13

341

3113

6351

 

129,60

129,60

 

ZŠ  PV ul. Dr. Horáka - 2x lednice1 200 l  celonerez-nutné-staveb. rekonstruk

39

20

14

341

3113

6351

 

549,00

549,00

 

ZŠ PV ul. Dr. Horáka - chladící skříň pro šokové chlazen -nutné - staveb. rekon.

40

20

15

 

3319

6112

 

1 555,00

1 555,00

 

odbor Šak - videoportréty o E. Husserlovi a o Událostech roku 1953, IV. díl
knihy o městě Prostějově -  " Prostějov v malbě, kresbě, grafice"

 

3 653,78

3 653,78

0,00

Celkem kapitola 20 - Školství a kultura

41

40

1

 

3745

6113

 

680,00

 

 

Provozní bezpečnost zeleně - projekt (možnost získání dot. ze SFŽP 1 mil. Kč)

42

40

2

 

3745

6119

 

250,00

250,00

 

Stav životního prostředí na Prostějovsku - projekt

 

930,00

250,00

0,00

Celkem kapitola 40 - Životní prostředí

43

50

1

 

2199

6144

 

73,00

 

 

Vynětí ze ZPF – pozemky v průmyslové zóně

44

50

1

5072

2212

6130

 

850,00

 

 

Severní obslužná komunikace – III. etapa:
p.č. 6022/1 (Valentovi)  k.ú. PV
1.700 m2 a500,-- Kč

46

50

1

 

3633

6130

 

3 951,00

 

 

Přeložka VTL plynovodu
p.č. 5979/2  k.ú. PV (MVDr.Zajíček – 1.902 m2), p.č. 320 (Seilerová – 1.800 m2),
p.č. 351 (Otrasová – 3.500 m), p.č. 319 (Lošťáková – 700 m2) – k.ú. Čechovice
7.902 m2 a 500,--

47

50

1

5073

2219

6130

 

144,00

 

 

Chodník za Kosteleckou ul.
Části p.č. 5932/15,16,7624/1 k.ú. PV
Cca 800 m2 a 180,--

48

50

1

5074

3429

6130

 

7 570,85

 

 

Odpočinkové centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 6221/1 (3.540 m2), p.č. 6222/2 (24 m2) – Šindelářová, p.č. 6223/1 (3.496 m2),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 6223/2 (43 m2), p.č. 6220/1 (1.288 m2) – Běhal, p.č. 1792,6229/1,6229/2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8075/3,8075/6  (13.240 m2) – TJ Pozemstav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 350,--

50

50

1

5075

2199

6130

 

2 598,00

 

 

Průmyslová zóna – sektor „B“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p.č. 344 (Roslerová – 10.972 m2), p.č. 339, p.č. 340  (Dostál – 5.995 m2 + 3.996 m2),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  p.č. 342/3 (Efeti,s.r.o. – 10.393 m2), p.č. 341/1 (Karásková – 10.393 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.963 m2 a 260,-- + 20.786 m2 a 300,--

51

50

1

5076

2199

6130

 

4 645,00

 

 

Průmyslová zóna – sektor „G“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 7357/1 k.ú. PV (ČR – PF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.898 m2 a 50,--

53

50

1

 

3722

6130

 

140,00

 

 

Pozemky pod stavbou překladiště TKO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 6283/19 (77 m2), část p.č. 6295/3 – k.ú. PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 250,--

58

50

1

399

3421

6130

 

5,00

 

 

Sportcentrum – p.č. 5908/5 k.ú. PV

59

50

1

 

3419

6130

 

3 541,20

 

 

Víceúčelová hala – velodrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 6002/3,4,5,6,7,10,11, 6003/4, 6002/2 k.ú. PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.804 m2 a 300,--

60

50

2

5077

6409

6130

 

50,00

 

 

Prodloužení ul. Obránců míru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 6022/37 k.ú. PV (Valentovi) – 100 m2a 500,--

63

50

2

5078

2219

6130

 

1 175,25

 

 

Parkoviště v ul. Janáčkova:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 8100/1,5,34,35, 8103 + 2 nemovitosti  (ČR - České dráhy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.701 m˛ do 250,--  (uvedena pouze cena pozemků)

66

50

3

5079

2212

6130

 

800,00

 

 

Rozšíření komunikace v ul. Okružní:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 2635/1, 2639/1, 2633/1,3, 2627, 2626, 2618 – k.ú. PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cca 2.000 m2 a 400,--

70

50

3

5080

2212

6130

 

2 500,00

 

 

Rekonstrukce křižovatky  ulic Brněnská – Okružní , p.č. 2618, 2603, 2605 v k.ú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prostějov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960 m2 + 3 nemovitosti (uvedena pouze cena  pozemků – a 500,--)

71

50

3

5081

2212

6130

 

2 000,00

 

 

Vnější okruh SV (Kostelecká – Martinákova, přes Agrostroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 428,432,433,562,564,8118/2,8130/1 k.ú. PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.763 m2 a 200,--

84

50

5

 

3745

6130

 

2 000,00

 

 

Městský park – pozemky v k.ú. Prostějov, Krasice, Čechovice, Domamyslice – cca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.029 m2 (a 500,--) – zahájení jednání s vlastníky

 

32 043,30

0,00

0,00

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města

85

60

R

601003

3612

6121

 

7 000,00

47 000,00

19 000,00

55 b.j. DPS

86

60

R

601003

3612

6126

 

100,00

100,00

 

PD 55 b.j. DPS

87

60

R

601003

3612

6141

 

50,00

50,00

 

55 b.j. DPS příspěvek JME

88

60

R

601006

3612

6121

92560

21 893,00

33 000,00

 

55 b.j. DPS státní dotace ze SFRB

89

60

R

601103

3633

6121

 

2 500,00

7 500,00

5 000,00

Infrastruktura pro DPS

90

60

R

601103

3633

6126

 

100,00

100,00

 

PD Infrastruktura pro DPS

91

60

R

8013

2212

6121

 

12 000,00

 

 

Severní obslužná kom. a IS - vnější okruh.- pokrač. II. etapy

92

60

R

8013

2212

6126

 

500,00

300,00

 

PD Severní obslužná kom. a IS - vnější okruh.- pokrač. II. etapy

93

60

R

7001

3322

6121

 

1 500,00

 

 

Národní dům, fasáda, brána, světlík, osvětlení, dlažba

94

60

R

7001

3322

6126

 

300,00

 

 

PD Národní dům, fasáda, brána, světlík, osvětlení, dlažba, bezbariérovost

95

60

R

340

3121

6121

 

5 000,00

9 000,00

4 000,00

Rekonstrukce hřiště ZŠ RG

96

60

R

7026

2212

6126

 

200,00

 

 

PD Žid. ul. - komunikace

97

60

R

4902

3632

6121

 

3 000,00

 

 

Městský hřbitov  vodovod, kašny, vsypová loučka

98

60

R

4902

3632

6126

 

200,00

 

 

PD Městský hřbitov

99

60

R

7016

3633

6121

 

2 000,00

2 000,00

 

IS Žešov - 4. Etapa

100

60

R

601303

3745

6121

 

200,00

 

 

Park Vojáčkovo náměstí mobiliář

102

60

R

7004

6171

6126

 

100,00

500,00

400,00

PD dvorní trakt radnice TGM 12-14

103

60

R

7004

6171

6121

 

10 000,00

10 000,00

 

dvorní trakt radnice TGM 12-14

104

60

R

601703

6171

6121

 

20 000,00

52 500,00

500,00

Rekonstrukce objektu - Školní č. 4

105

60

R

601703

6171

6126

 

300,00

 

 

PD Rekonstrukce objektu - Školní č. 4

106

60

R

3211

5311

6121

 

300,00

5 300,00

5 000,00

Havlíčkova 2-4, archív

107

60

R

601803

2321

6126

 

500,00

 

 

PD kanalizace Vrahovice - Čechůvky

108

60

R

601803

2321

6121

 

5 000,00

28 000,00

 

Kanalizace Vrahovice - Čechůvky (dotace SFŽP)

109

60

R

600404

2321

6121

 

10 000,00

32 000,00

 

Dešťová kanalizace a kom. Vrahovice - Čechůvky

110

60

R

602303

3634

6121

 

500,00

 

 

Sídl. Hloučela úprava rozvodů tepla-regulace

111

60

R

602303

3634

6126

 

50,00

 

 

PD Sídl. Hloučela úprava rozvodů tepla-regulace

112

60

R

602403

2212

6121

 

2 000,00

 

 

Doprava - vnitřní okruh, radiály (svět.signal, přechody)

113

60

R

602403

2212

6126

 

200,00

 

 

PD Doprava - vnitřní okruh (svět.signal, přechody)

114

60

R

602503

3633

6126

 

500,00

 

 

PD přeložka VTL plynovodu Za velodromem

115

60

R

602503

3633

6121

 

5 000,00

 

 

přeložka VTL plynovodu Za velodromem

116

60

R

7004

3322

6121

 

500,00

 

 

Nová radnice - balkony, vnější schodiště, sanace (MK)

117

60

R

7004

3322

6126

 

50,00

 

 

PD Nová radnice (MK)

118

60

R

602703

3326

6121

 

400,00

 

 

Držovice - rekonstrukce kaple -sanace, hodiny, vitráže

119

60

R

7024

3322

6121

 

2 300,00

90 000,00

20 000,00

Zámek (statika, krov, střecha) - MK

120

60

R

7024

3322

6126

 

300,00

 

 

PD Zámek (statika, krov, střecha) -  MK

121

60

R

602903

3322

6121

 

500,00

 

 

Rekonstrukce hradeb - (dotace MK)

122

60

R

603203

3631

6121

 

600,00

1 200,00

600,00

VO  Husova pokračování

123

60

R

603403

2212

6126

 

250,00

 

 

PD Okružní křižovatka Kostelecká ul.

124

60

R

603403

2212

6121

 

5 000,00

 

 

Okružní křižovatka Kostelecká

125

60

R

603503

2219

6121

 

5 000,00

25 000,00

6 000,00

Humanizace sídl. Hloučela-CS,dětské hřiště-A.Slavíčka a okrskový park

126

60

R

603503

2219

6126

 

300,00

 

 

PD Humanizace sídl. Hloučela- CS,dětské hřiště-A.Slavíčka a okrskový park

127

60

R

603903

5311

6121

 

600,00

1 000,00

400,00

Havlíčkova 2-4, půdní vestavba

128

60

R

604403

2212

6126

 

100,00

 

 

PD parkoviště Sídl. svobody

129

60

R

604403

2212

6121

 

1 200,00

2 400,00

 

Parkoviště Sídl. svobody

130

60

R

604603

2212

6121

 

1 200,00

2 000,00

100,00

Úprava vnitrobloku Krapkova, Peckova

131

60

R

399

3421

6121

 

2 000,00

6 000,00

250,00

Sportcentrum (šatny, stěny, vytápění)

132

60

R

2030

3319

6121

 

6 200,00

6 200,00

 

DUHA - kino Metro - rekonstrukce osvětlení

133

60

R

603803

2212

6121

 

1 300,00

1 400,00

100,00

komunikace vnitroblok Bulharská (humanizace)

134

60

R

7008

3122

6121

 

5 000,00

 

1 000,00

SPŠO vestavba

135

60

R

605903

2212

6121

 

2 000,00

 

 

Příprava území severní obslužná komunikace

136

60

 

600504

3322

6126

 

200,00

 

 

PD Program regenerace aktualizace (požadavek MK)

137

60

 

600604

3326

6121

 

300,00

 

 

Lidická ulice - rekonstrukce kaple

138

60

 

600704

2219

6121

 

200,00

 

 

Zpomalovací pásy  -  I. etapa

139

60

 

7004

3322

6121

 

500,00

 

 

Radnice -klimatizace

140

60

 

500804

5512

6121

 

1 000,00

600,00

 

Držovice - hasičská zbrojnice vybudování  soc. zařízení, strop

141

60

 

600904

2212

6121

 

3 000,00

6 000,00

 

komunikace Šafaříkova

142

60

 

606103

3612

6126

 

500,00

 

 

PD Jezdecká 19

143

60

 

601004

3612

6126

 

900,00

 

 

PD Jezdecká 1

144

60

 

601104

2212

6126

 

500,00

 

 

PD Jezdecká kasárna - dopravní napojení a IS pro bytovou výstavbu

145

60

 

601204

3633

6126

 

500,00

 

 

PD infrastruktura Držovice (Svadůvky, Fibicha, Cihelna)

146

60

 

341

3113

6121

 

5 000,00

 

 

vyhl.107 - ZŠ Dr. Horáka vývařovna

147

60

 

601304

2212

6126

 

800,00

 

 

PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská

148

60

 

601404

3612

6121

 

100,00

 

 

Pujmanova 10 sanace podkroví

149

60

 

601504

3612

6121

 

1 200,00

1 200,00

 

WC - centrum města

150

60

 

601604

2219

6121

 

200,00

200,00

 

Šerhovní ulice, bašta - zádlažba, odvodnění

151

60

 

601704

3745

6121

 

2 500,00

7 500,00

 

Kolářovy sady - cestní síť, zeleň, mobiliář

152

60

 

601804

3419

6126

 

2 800,00

 

 

PD centrum volného času

153

60

 

602203

3634

6121

 

1 000,00

 

 

Západní č. 69 - plynofikace domu

154

60

 

601904

2219

6121

 

300,00

 

 

chodník Čechovická ul.

155

60

 

602004

2212

6121

 

300,00

300,00

 

bezbarierový přechod Plumlovská-Západní

156

60

 

3211

5311

6121

 

500,00

 

 

Havlíčkova 2-4 - rekonstrukce skladu zbraní MP

 

 

 

 

 

 

 

168 093,00

378 350,00

62 350,00

 

161

60

 

4902

3632

6121

 

1 500,00

 

 

Městský hřbitov rekonstrukce střechy obřadní síně                    havarijní stav

171

60

 

337

3113

6121

 

3 200,00

 

 

vyhl.107 - ZŠ Sídl. Svobody vývařovna

197

60

 

602104

2212

6126

 

400,00

 

 

DUR rekonstrukce předprostoru  u místního nádraží

239

60

 

602204

2219

6121

 

1 000,00

2 000,00

 

chodník Čechovice-Domamyslice

297

60

 

602304

3419

6121

 

150,00

 

 

Dětské hřiště Waitova ulice

312

60

 

335

3113

6121

 

1 100,00

 

 

ZŠ Rejskova - rekonstrukce oken

357

60

 

602404

2219

6126

 

100,00

 

 

PD vnitroblok Tylova

 

60

 

602404

2219

6121

 

1 200,00

 

 

Vnitroblok Tylova

 

176 743,00

380 350,00

62 350,00

Celkem kapitola 60 - Výstavba

377

62

1

6271

2115

6119

 

500,00

4 000,00

2 958,00

Energetické audity

378

62

2

6229

2199

6119

 

300,00

1 300,00

1 000,00

Aktualizace cenové mapy dle zák.č. 151/97 Sb. , o oceňování majetku

379

62

3

62101

2229

6119

 

250,00

250,00

0,00

Hluková studie na silniční síť v majetku města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro potřeby ÚPD (viz. zákon 258/2000 Sb., a nařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlády č. 502/2000 Sb.)

380

62

4

62102

3635

6119

 

350,00

350,00

0,00

Městské oddechové a sportovní centrum  -DÚR

381

62

5

62100

3745

6119

 

100,00

100,00

0,00

Rekonstrukce Smetanových sadů a okolí zámku

382

62

6

6298

3745

6119

 

150,00

150,00

0,00

Rekonstrukce nám E.Husserla – dopravní obslužnost, parkování, zeleň, veřejný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parter

383

62

7

62103

3745

6119

 

100,00

100,00

0,00

Rekonstrukce nám. T.G.Masaryka ( zeleň, parter, veřejné osvětlení … )

385

62

9

6299

3635

6119

 

300,00

300,00

0,00

„Humanizace sídlišť“ – např. sídliště Svobody, E.Beneše, ul. Šmeralova, ul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brněnská – Tylova (parkování a dopravní obslužnost, vybavení dětskými hřišti a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mobiliářem, zeleň,...)

386

62

10

62104

2219

6119

 

200,00

200,00

0,00

Dopravní obslužnost a inženýrské sítě Plumlovská sever - DÚR

389

62

13

62106

2219

6119

 

150,00

150,00

0,00

Cyklostezka Plumlovská ul. – příprava PD dle ÚPN

390

62

14

6295

3639

6119

 

250,00

763,60

513,60

Aktualizace strategického plánu – zahájení

391

62

15

62107

3635

6119

 

100,00

100,00

0,00

Využití diplomových a seminárním prací vysokých škol pro město Prostějov

392

62

16

62108

2219

6119

 

200,00

320,00

120,00

 Studie  zjednosměrnění komunikací ve městě

 

62

 

62105

2212

6119

 

1 000,00

 

 

PD pro ÚŘ zprůjezdnění Janáčkovy ul. - podchod

 

3 950,00

8 083,60

4 591,60

Celkem kapitola 62 - Koncepce a rozvoj

 

222 585,08

401 847,38

69 661,60

Celkem Město Prostějov

 

Komentář ke kapitole 60 - Výstavba:

Vysvětlivky:

DPS - dům s pečovatelskou službou

 

ZŠ - základní škola

PD - projektová dokumentace

 

MŠ - mateřská škola

IS - inženýrské sítě

 

MP - Městská policie

VTL - vysokotlak

 

VO - veřejné osvětlení

MK - Ministerstvo kultury

 

TUV - teplá užitková voda

SFRB - Státní fond rozvoje bydlení

 

VZT - vzduchotechnika

SFŽP - Státní fond životního prostředí

 

ND - Národní dům

DUR - dokumetace k územnímu řízení

 

VSH - víceúčelová sportovní hala

TKO  tuhý komunální odpad

 

RG - reálné gymnázium

Vytvořeno 6.6.2012 13:10:27 | přečteno 400x | Richard Sedlák
load