Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2005 - dle kapitolního členění

Rozpočet pro rok 2005 - dle kapitolního členění

Rozpočet města Prostějova pro rok 2005 v tis. Kč dle kapitolního členění

Příjmy    
Číslo kap. Název kapitoly Návrh rozpočtu 2005
10 Kancelář starosty 560,000
11 Správa a zabezpečení 42,000
13 Městská policie 1 122,000
14 Právní a personální 0,000
16 Občanské záležitosti 0,000
17 Interní audit a kontrola 0,000
20 Školství a kultura 1 000,000
21 Sociální věci 3 460,500
30 Obecní živnostenský úřad 0,000
40 Životní prostředí 230,000
41 Doprava 6 015,000
50 Správa majetku města 39 421,260
60 Výstavba 1 529,580
61 Stavební úřad 0,000
62 Koncepce a rozvoj 0,000
70 Finanční odbor 720 024,320
71 Sociální fond 208,400
90 Komunální služby 3 490,000
91 Správa bytů a nebytových prostor 39 170,000
Celkem 816 273,060
Výdaje
Číslo kap. Název kapitoly Návrh rozpočtu 2005
10 Kancelář starosty 6 117,950
11 Správa a zabezpečení 122 780,500
13 Městská policie 25 697,500
14 Právní a personální 0,000
16 Občanské záležitosti 0,000
17 Interní audit a kontrola 0,000
20 Školství a kultura 66 967,380
21 Sociální věci 174 728,800
30 Obecní živnostenský úřad 0,000
40 Životní prostředí 2 035,000
41 Doprava 14 253,000
50 Správa majetku města 42 086,580
60 Výstavba 252 414,000
61 Stavební úřad 195,000
62 Koncepce a rozvoj 6 649,000
70 Finanční odbor 76 590,200
71 Sociální fond 2 310,000
90 Komunální služby 88 907,000
91 Správa bytů a nebytových prostor 37 399,225
Celkem 919 131,135
Saldo příjmů a výdajů
Číslo kap. Název kapitoly Návrh rozpočtu 2005
Celkem -102 858,075
Finance
Číslo kap. Název kapitoly Návrh rozpočtu 2005
60 Výstavba -1 019,580
70 Finanční odbor 103 577,655
71 Sociální fond 300,000
Celkem 102 858,075
Vytvořeno 6.6.2012 13:10:28 | přečteno 167x | Richard Sedlák
load