Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2005 - investice ostatní

Rozpočet pro rok 2005 - investice ostatní

Ostatní investice

V tis. Kč
Hodnota díla Proinvest.
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2005 celkem celkem Text
1 11 1 1240 6171 6122 80,000 80,000 Klimatizace serverů AIS. Udržení provozní teploty nutné pro stabilní chod.
Nově zař. 11 1135 6409 6122 210,000 Systém akustických sirén, proj. dokumentace, ovládací centrála, 3 ks sirén
6 11 6 1239 6171 6111 70,000 220,000 150,000 WWW stránky města Prostějova - dokončení.
7 11 7 1218 6171 6111 250,000 1 900,000 1 650,000 Ekonomický subsystém GINIS - 4.etapa - zajištěno smluvně.
9 11 9 1214 6171 6111 700,000 1 600,000 800,000 Spisová služba - 3. etapa - zajištěno smluvně.
10 11 10 1215 6171 6125 100,000 700,000 600,000 Zálohování (backup) serverů +roční SW maintenance.
11 11 11 1241 6171 6111 450,000 450,000 Software mzdy, personalistika, systemizace, plánování školení a vzdělávání.
12 11 12 1225 6171 6111 200,000 770,000 570,000 Databáze - licence Oracle pro GINIS a Spisovou službu a GIS a WWW, technická podpora na všechny licence.
13 11 13 1226 6171 6111 450,000 900,000 450,000 GroupWare - Lotus Notes - maintenance a aplikace .
14 11 14 1232 6171 6111 650,000 1 450,000 800,000 Bezpečnost IS - komplexní řešení SW + HW.
15 11 15 1131 6171 6122 125,000 125,000 Ovládací zařízení do výtahu. Obslužnost výtahu v centr. spisovně. .
16 11 16 1132 6171 6122 180,000 180,000 Propojení HZS - město Prostějov pro potřeby krizového řízení.
19 11 19 1133 6171 6123 80,000 80,000 Malotraktor. Obměna za současný, rozměrově nepoužitelný, r.v.1988.
22 11 22 1134 6171 6123 300,000 300,000 Škoda Fabia - OŽÚ. Obměna za Š. Felicie r.v.1994, naj. 110.000 km
25 11 25 1242 6171 6122 85,000 85,000 Obnova kopírka A3 ČB se síťovým modulem pro KS - informační službu. Pořízena 13.8.1993, k 30.9.2004 počet kopií 640 000
26 11 26 1243 6171 6122 70,000 70,000 Kopírka A4 ČB se síťovým modulem pro odbor dopravy
4 000,000 8 910,000 5 020,000 Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení
28 13 1 1330 5311 6122 200,000 200,000 Obnova rádiové sítě - nové radiostanice-výměna
29 13 2 1342 5311 6122 95,000 95,000 Digitální kopírka ČB A3 s tiskovým modulem-výměna
30 13 3 1343 5311 6122 295,000 295,000 Digitální záznamové zařízení REDAT pro archivaci tel. hovorů-výměna
32 13 5 1344 5311 6122 510,000 510,000 Digitální ruční radarový měřič rychlosti
1 100,000 1 100,000 0,000 Celkem kapitola 13 - Městská policie
33 20 1 328 3111 6351 350,000 350,000 Plyn. kotle po 150 l pro ŠJ 2x náhrada za staré, nevyhov. dle posudku odb. fi.
34 20 2 328 3111 6351 335,000 335,000 Plyn. kotel po 200 l pro ŠJ 1x náhrada za vyřazený dle posudku odb. firmy
35 20 3 2065 3319 6112 1 698,000 1 698,000 Publikace o Prostějově - V. díl 1.600.000 Kč ( z toho100 tis. CD k V.dílu publ. o PV); CD s obraz. mater. ke IV. dílu publikace "PV v kresbě, malbě, grafice"- 98.000Kč
2 383,000 2 383,000 0,000 Celkem kapitola 20 - Školství a kultura
36 40 1 4011 3727 6113 300,000 Plán odpadového hospodářství města Prostějova
37 40 2 4012 3714 6113 150,000 Plán zlepšování kvality ovzduší
450,000 0,000 0,000 Celkem kapitola 40 - Životní prostředí
38 50 3419 6130 3 541,200 Víceúčelová hala – velodrom: p.č. 6002/3,4,5,6,7,10,11, 6003/4,6002/2 k.ú. PV – 11.804 m2
39 50 3722 6130 140,000 Skládka TKO: p.č. 6283/19 – 77 m2, část p.č. 6295/3 k.ú. PV (ÚZSVM)
40 50 399 3421 6130 5,000 Sportcentrum: p.č. 5908/5 k.ú. PV (Šálkovi)
41 50 5072 2212 6130 800,500 Severní obslužná komunikace – III. etapa: p.č. 6022/1 k.ú. PV – 1.700 m2 (Valentovi)
42 50 5074 3429 6130 7 506,040 Odpočinkové centrum: p.č. 1792, 6229/1, 6229/2, 8075/3, 8075/6 k.ú. PV a doplatek poloviny kupní ceny DTJ dle uzavřené KS
43 50 5077 6409 6130 50,000 Prodl.ul. Obránců míru: p.č. 6022/37 k.ú. PV – 100 m2 (Valentovi)
44 50 5082 6409 6130 122,740 Výkup pozemku pod Sportcentrem od SK Prostějov
45 50 5073 2219 6130 144,000 Chodník za Kosteleckou ul. : Části p.č. 5932/15,16, p.č. 7624/1 k.ú. PV
12 309,480 0,000 0,000 Schválené výkupy přecházející z roku 2004
46 50 2199 6130 100,000 Odnětí ze ZPF – Ile Noire, s.r.o.
74 50 2212 6130 375,000 Komunikace a inž. sítě v průmyslové zóně "G": 1.237 m2 a 300,-- Kč/m2
58 50 2212 6121 4 332,300 Propojení ul. Anglická – Brněnská (dle studie): jedná se o výkupy částí 40 pozemků a 3 nemovitostí.
6130 11 781,850
51 50 5074 3429 6130 211,400 Odpočinkové centrum – pokračování ve výkupech: p.č. 6231/40 – 139 m2, p.č. 6231/61 – 304 m2, p.č. 6231/64 – 161 m2 – ČR – ÚZSVM; 350,-- Kč/m2
69 50 3612 6130 3 137,050 Bytová výstavba severně od sídl. Hloučela, prodloužení ul. C. Boudy – p.č. 6036/1 v k. ú. PV (8.963 m2 Straková) – a 350,-- Kč/m2
50 50 6409 6130 714,000 Výkup p.č. 174/3 k.ú. PV - pod objektem nám. TGM 12 (238 m2 – ZK SM č. 2 při OKC SM PV; 3.000,-- Kč/m2)
57 50 5075 2199 6130 1 139,020 Výkupy pro průmyslovou zónu „B“: p.č. 344 – 10.972 m2 (Röslerová, Skácel)
52 50 2219 6130 16,500 Výkup p.č. 57/3 k.ú. Vrahovice – pod chodníkem (55 m2 a 300,-- Kč/m2; Vysloužilovi)
63 50 3745 6130 883,400 Rozšíření biokoridoru Hloučela – výkup parc.č.270/1 - 4102 m² a parc. č. 270/3 - 315 m² vše v k. ú. Čechovice u PV (PF ČR) 4417 m² a 200,-- Kč/m2
35 000,000 0,000 0,000 Celkem kapitola 50 - Správa majetku města
62 6409 6119 5 000,000 Studie, záměry, plány a dokumentace pro ÚŘ
5 000,000 0,000 0,000 Celkem kapitola 62 - Koncepce a rozvoj
47 933,000 12 393,000 5 020,000 Celkem investice "ostatní"
Vytvořeno 6.6.2012 13:10:28 | přečteno 240x | Richard Sedlák
load