Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2005 - investice stavební

Rozpočet pro rok 2005 - investice stavební

Stavební investice

V tis. Kč Text
Hodnota díla Proinvest.
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2005 celkem celkem
1 60 R 8013 2212 6121 20 000,000 30 000,000 Severní obslužná kom. a IS - vnější okruh.- pokrač. II. etapy KOM
2 60 R 7001 3322 6121 1 800,000 4 000,000 Národní dům světlík, osvětlení, dlažba DOT OBB
87 60 7001 3322 6121 * 3 000,000 4 000,000 ND rekonstrukce kavárny (Fond ND) OBB
3 60 R 340 3121 6121 500,000 14 000,000 RG+ZŠ Studentská DOT SKL
4 60 R 7026 2212 6121 2 000,000 6 000,000 Židovské ul. revitalizace, komunikace KOM
5 60 R 4902 3632 6121 * 1 500,000 1 500,000 Městský hřbitov vodovod, kašny, vsypová loučka (Fond hřbitovů) ŽP
6 60 R 7016 3633 6121 100,000 2 000,000 PD Žešov chodníky, komunikace KOM
7 60 R 601503 2219 6121 200,000 50 000,000 PD vícepodlažní parkoviště Wolkerova ulice KOM
8 60 R 601703 6171 6121 50 000,000 50 000,000 500,000 Rekonstrukce objektu - Školní č. 4 OBB
9 60 R 3211 5311 6121 300,000 5 300,000 5 000,000 Havlíčkova 2-4, archív OBB
10 60 R 601803 2321 6121 5 000,000 28 000,000 5 000,000 Kanalizace Vrahovice - Čechůvky (dotace SFŽP) DOT IS
11 60 R 600404 2321 6121 10 000,000 30 000,000 Dešťová kanalizace a kom. Vrahovice - Čechůvky IS
12 60 R 602303 3634 6121 200,000 2 000,000 1 800,000 Sídl. Hloučela úprava rozvodů tepla-regulace OBB
13 60 R 602403 2212 6121 2 000,000 2 000,000 Doprava - vnitřní okruh, radiály (svět.signal, přechody) KOM
14 60 R 602503 3633 6121 500,000 5 000,000 4 000,000 přeložka VTL plynovodu Za velodromem IS
15 60 R 7004 3322 6121 800,000 800,000 Nová radnice - balkony, vnější schodiště, sanace (MK) DOT OBB
16 60 R 7024 3322 6121 500,000 90 000,000 20 000,000 Zámek (statika, krov, střecha) - MK DOT OBB
17 60 R 602903 3322 6121 400,000 400,000 Rekonstrukce hradeb - (dotace MK) DOT OBB
18 60 R 603403 2212 6121 5 000,000 7 000,000 Okružní křižovatka Kostelecká KOM
19 60 R 603503 2219 6121 3 000,000 6 000,000 Humanizace sídl. Hloučela DOT ŽP
20 60 R 604403 2212 6121 1 200,000 2 400,000 Parkoviště Sídl. svobody II.etapa KOM
21 60 R 399 3421 6121 1 000,000 7 000,000 Sportcentrum (vytápění, podlaha) DOT SPT
22 60 R 605903 2212 6121 2 000,000 4 000,000 Příprava území severní obslužná komunikace, koridor pro CS KOM
23 60 R 600904 2212 6121 4 000,000 6 000,000 komunikace Šafaříkova KOM
24 60 R 606103 3612 6121 20 000,000 45 000,000 Jezdecká 19 DOT BYT
26 60 R 601304 2212 6121 200,000 1 500,000 200,000 PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská KOM
27 60 R 601504 3612 6121 2 000,000 2 100,000 100,000 WC - centrum města OBB
28 60 R 601704 3745 6121 2 500,000 7 500,000 1 500,000 Kolářovy sady - cestní síť, zeleň, mobiliář DOT ŽP
29 60 R 601804 3419 6121 40 000,000 100 000,000 Městské oddechové a sportovní centrum DOT SPT
30 60 R 602504 3412 6121 * 800,000 8 000,000 Lázně - PD rekonstrukce kotelny, technologie (Fond městských lázní) SPT
31 60 R 602804 3612 6121 600,000 1 800,000 1 200,000 nám. Spojenců 6 - rekonstrukce kotelny, napojení na dispečink OBB
33 60 R 602204 2219 6121 1 800,000 2 000,000 200,000 chodník Čechovice-Domamyslice KOM
34 60 R 2030 3319 6121 7 000,000 7 000,000 rekonstrukce kina Metro (kanalizace,bezbariérovost,sedačky) předp. dotace DOT OBB
38 60 600405 2123 6121 1 200,000 35 000,000 PD průmyslová zóna sektor G - I. etapa DOT KOM
49 60 600505 2212 6121 200,000 8 000,000 PD okružní křižovatka Brněnská - Okružní KOM
63 60 600605 2212 6121 500,000 10 000,000 PD komunikace a okružní křižovatka Anglická KOM
66 60 602404 2219 6121 200,000 2 000,000 PD vnitroblok ul. Libušinka - Brněnská ŽP
84 60 603104 3419 6121 15 000,000 15 000,000 VSH (zimní stadion) - výměna ledové plochy,copilitové stěny, havarijní stav SPT
88 60 600300 2212 6121 5 000,000 9 000,000 IS a komunikace Vrahovice, Armádního sboru KOM
89 60 600905 3745 6121 400,000 6 000,000 PD Hlaváčkovo nám. a nám. E. Husserla ŽP
102 60 601005 3713 6121 500,000 500,000 Spojenců 21 - rekonstrukce kotelny OBB
103 60 601105 3913 6121 900,000 900,000 Netušilova 3 - rekonstrukce kotelny OBB
110 60 328 3111 6121 2 100,000 2 100,000 ŠJ Smetanova rekonstrukce SKL
114 60 332 3113 6121 750,000 750,000 ZŠ Palackého rekonstrukce soc.zařízení SKL
125 60 335 3113 6121 1 500,000 1 500,000 ZŠ Rejskova výměna oken SKL
130 60 337 3113 6121 1 500,000 1 500,000 ZŠ Sídl.. Svobody (MŠ) rekonstrukce rozvodů a osvětlení SKL
143 60 341 3113 6121 350,000 350,000 ZŠ Dr. Horáka výměna prosklené stěny bazénu za plast SKL
158 60 601205 2219 6121 2 000,000 2 200,000 nám. TGM závlaha, veřejné osvětlení, zádlažba IS
185 60 601305 2321 6121 600,000 600,000 prodloužení kanal.sběrače Čechovice (podmínka bezúpl.převedení pozemku) IS
189 60 336 3113 6121 2 500,000 ZŠ Kollárova -rekonstrukce fasády, havarijní stav SKL
213 60 601405 2219 6121 200,000 3 200,000 PD parkoviště Vodní ulice KOM
157 60 601505 2219 6121 4 000,000 4 500,000 rekonstrukce parkoviště Školní ulice KOM
65 60 601605 2219 6121 1 000,000 2 500,000 PD parkovací stání Tylova ul. KOM
69 60 601705 2219 6121 2 500,000 8 000,000 PD CS Komenská-Šmeralova a další (určí vedení města) KOM
184 60 601805 2219 6121 50,000 250,000 PD chodníky - kostel Krasice KOM
289 60 601905 2212 6121 700,000 700,000 PD krycí ostrůvek Svatoplukova ul. KOM
290 60 602005 2219 6121 200,000 2 000,000 PD parkoviště ul. Moravská KOM
291 60 602105 2219 6121 200,000 1 500,000 PD vnitroblok Družstevní-Okružní KOM
292 60 602205 2219 6121 200,000 1 500,000 PD vnitroblok Kostelecká KOM
293 60 602305 3631 6121 200,000 200,000 VO E. Beneše - za místním nádražím IS
294 60 603204 3412 6121 2 000,000 2 000,000 Velodrom soc. zařízení SPT
156 60 602405 2212 6121 2 200,000 2 200,000 rekonstrukce komunikace Máchova ulice KOM
134 60 339 3113 6121 1 300,000 1 300,000 ZŠ Majakovského rekonstrukce plynové kotelny a ÚT SKL
46 60 602505 2212 6121 200,000 2 500,000 PD komunikace Manharda KOM
104 60 399 3631 6121 200,000 200,000 SportCentrum venkovní osvětlení SPT
151 60 602605 2219 6121 100,000 100,000 doplnění chodníku Určická-Drozdovice KOM
174 60 602705 2219 6121 200,000 200,000 vybavení ploch pro volné pobíhání psů (OŽP) ŽP
240 550,000 660 550,000 39 500,000 Celkem investice stavební

 

Vysvětlivky:
DPS - dům s pečovatelskou službou ZŠ - základní škola DOT - dotace 16
PD - projektová dokumentace MŠ - mateřská škola BYT - bytová výstavba 4
IS - inženýrské sítě MP - Městská policie IS - inženýrské sítě 36
VTL - vysokotlak VO - veřejné osvětlení SKL - školy, školská zař. 68
MK - Ministerstvo kultury TUV - teplá užitková voda SPT - sport, volný čas 20
SFRB - Státní fond rozvoje bydlení VZT - vzduchotechnika ŽP - životní prostředí 22
SFŽP - Státní fond životního prostředí ND - Národní dům OBB - obnova budov, památky 50
DUR - dokumentace k územnímu řízení VSH - víceúčelová sportovní hala KOM - komunikace 93
TKO tuhý komunální odpad RG - reálné gymnázium
DS domovní správa IDS integrovaný dopravní systém
* Finanční prostředky na uvedené akci budou hrazeny z "Fondu"
Vytvořeno 6.6.2012 13:10:28 | přečteno 412x | Richard Sedlák
load