Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2006 - dle kapitolního členění

Rozpočet pro rok 2006 - dle kapitolního členění

Rozpočet města Prostějova pro rok 2006 v tis. Kč dle kapitolního členění


Příjmy    

   
Číslo kap. Název kapitoly Návrh rozpočtu 2006
10 Kancelář starosty 720,000
11 Správa a zabezpečení 42,000
12 Krizové řízení 0,000
13 Městská policie 1 222,000
14 Právní a personální 0,000
16 Občanské záležitosti 0,000
17 Interní audit a kontrola 0,000
20 Školství a kultura 1 300,000
21 Sociální věci 1 898,000
30 Obecní živnostenský úřad 0,000
40 Životní prostředí 230,000
41 Doprava 9 610,000
50 Správa majetku města 15 775,390
60 Výstavba 10,000
61 Stavební úřad 0,000
62 Koncepce a rozvoj  0,000
70 Finanční 753 881,870
71 Sociální fond 208,000
90 Komunální služby 3 460,000
91 Správa bytů a nebytových prostor 64 390,000
  Celkem 852 747,260

   
Výdaje    

   
Číslo kap. Název kapitoly Návrh rozpočtu 2006
10 Kancelář starosty 9 618,950
11 Správa a zabezpečení 128 502,490
12 Krizové řízení 4 229,200
13 Městská policie 28 294,000
14 Právní a personální 0,000
16 Občanské záležitosti 0,000
17 Interní audit a kontrola 0,000
20 Školství a kultura 70 063,330
21 Sociální věci 178 444,000
30 Obecní živnostenský úřad 0,000
40 Životní prostředí 1 990,000
41 Doprava 17 723,000
50 Správa majetku města 38 013,040
60 Výstavba 220 914,000
61 Stavební úřad 195,000
62 Koncepce a rozvoj  6 149,000
70 Finanční 99 497,480
71 Sociální fond 2 550,600
90 Komunální služby 113 673,000
91 Správa bytů a nebytových prostor 63 849,000
  Celkem 983 706,090

   
Saldo příjmů a výdajů  

   
Číslo kap. Název kapitoly Návrh rozpočtu 2006
  Celkem -130 958,830

   
Finance    

   
Číslo kap. Název kapitoly Návrh rozpočtu 2006
60 Výstavba 2 545,800
70 Finanční odbor 128 275,030
71 Sociální fond 138,000
  Celkem 130 958,830
Vytvořeno 21.12.2005 6:00:00 | přečteno 210x | Richard Sedlák
load