Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2006 - investice stavební

Rozpočet pro rok 2006 - investice stavební

Stavební investice

              V tis. Kč     Text
                Hodnota díla Proinvest.
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2006 celkem celkem
1 60 R 8013 2212 6121   2 000,000 15 000,000   Severní obslužná kom.(rondel nová nemocnice a zastávka BUS) KOM
2 60 R 7001 3322 6121 1 10 000,000 10 000,000 50 000,000 Národní dům - bezbar.,výčep,sítě,zabezpečení,bufet, světlíky,dlažba DOT         OBB
   3/4  60 R 340 3121 6121   3 000,000 12 000,000   RG+ZŠ  Studentská pavilony E,F (dotace 9 000)  DOT          SKL
   4/5  60 R 7026 2212 6121   2 000,000 10 000,000 1 000,000 Židovské ul. revitalizace, komunikace  KOM
   5/6  60 R 4902 3632 6121   400,000 800,000 5 000,000 Městský hřbitov obřadní síň,urnové hroby ŽP
   6/7  60 R 7016 3633 6121   1 500,000 2 500,000 100,000 PD Žešov chodníky, komunikace KOM
   7/8  60 R 601503 2219 6121 1 10 000,000 50 000,000 100,000 Wolkerova, infrastruktura KOM
   8/9  60 R 3211 5311 6121   500,000 6 000,000 5 300,000 Havlíčkova 2-4(MP)  úpravy dvora,schodiště  OBB
   9/10 60 R 601803 2321 6121   4 000,000 28 000,000 18 000,000 Kanalizace Vrahovice - Čechůvky (dotace SFŽP) DOT              IS
  10/11 60 R 600404 2321 6121   3 000,000 30 000,000 27 000,000 Dešťová kanalizace a kom. Vrahovice - Čechůvky IS
  11/12 60 R 602403 2212 6121   500,000 2 000,000   Doprava-vnitřní okruh, radiály (svět.sig.,osvětlení přechodů,info.systém) KOM
  12/13 60 R 7004 3322 6121   500,000 1 000,000   Nová radnice - terasa nad FO,schody,obřadní síň, vstupní dveře  DOT          OBB
  13/14 60 R 7024 3322 6121   300,000 90 000,000 2 200,000 Zámek (statika, krov, střecha) - MK DOT          OBB
  14/15 60 R 603403 2212 6121   3 500,000 15 500,000 12 000,000 Okružní křižovatka Kostelecká,parkoviště (závory pro ČD) KOM
  15/16 60 R 603503 2219 6121   2 000,000 6 000,000 4 000,000 Humanizace sídl. Hloučela DOT             ŽP
  16/17 60 R 399 3421 6121   2 000,000 35 000,000 25 000,000 Sportcentrum (vytápění, obvodový plášť) dotace 8 000 DOT          SPT
  17/18 60 R 600904 2212 6121   2 000,000 11 000,000 9 000,000 komunikace Šafaříkova KOM
  18/19 60 R 606103 3612 6121 1 13 000,000 22 000,000 9 000,000 42 b.j. Jezdecká  DOT         BYT
  19/22 60 R 601304 2212 6121   500,000 1 500,000 100,000 PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská KOM
  20/23 60 R 601704 3745 6121   3 000,000 7 500,000 4 000,000 Kolářovy sady - regenerace dřevin,cestní síň,mobiliář DOT             ŽP
21/24 60 R 601804 3419 6121 1 20 000,000 40 300,000 300,000 Parkoviště Anenská - MOSC DOT           SPT
22/25 60 R 602504 3412 6121 3 0,000 15 500,000 500,000 Lázně  - rekonstrukce kotelny, technologie (Fond městských lázní - řešeno bude v I. pol. 2006) SPT
23/26 60 R 602204 2219 6121   1 000,000 3 600,000 200,000 chodník Čechovice-Domamyslice KOM
24/27 60 R 603605 2219 6121   1 000,000 5 000,000   Autobusové zastávky-čekárny(Beneše,Plumlovská,Brněnská,Žešov atd.) KOM
25/28 60   6000406 2212 6121   2 000,000 4 500,000   Rejskova ulice rekonstrukce chodníku a CS KOM
26/29 60 R 600405 2123 6121 7 30 000,000 50 000,000 500,000 průmyslová zóna sektor G - I. etapa (zavázek ze smlouvy MUBEA) DOT       KOM
27/31 60   600506 6409 6121   1 000,000 10 000,000   PD stavební úpravy vyplývající z energ. auditů dotovaných pro OKR DOT         OBB
28/32 60   600606 3322 6121   1 000,000 2 600,000 100,000 Nová radnice -přepážkové pracoviště OBB
29/33 60   600505 2212 6121   200,000 8 400,000 200,000 PD okružní křižovatka Brněnská - Okružní  KOM
30/34 60   600605 2212 6121 1 8 000,000 20 000,000 200,000 komunikace a okružní křižovatka Anglická  KOM
31/36 60   602404 2219 6121   3 000,000 1 700,000 200,000 humanizace Tylova - Brněnská (Libušinka) DOT          ŽP
32/37 60   600706 3113 6121   3 056,180 4 200,000   Osazení term. vent. viz. zák. č. 406/2000 Sb. ( požadavek do  31.12.2006) !!! SKL
32/37 60   600706 3113 6121 1 1 143,820     Osazení term. vent. viz. zák. č. 406/2000 Sb. ( požadavek do  31.12.2006) !!! SKL
33/38 60   603104 3419 6121   200,000 300,000   VSH (zimní stadion) PD strojovna chlazení SPT
34/39 60   600806 3612 6121 1 5 000,000 48 000,000   DPS Za Nerudovou ul. 47 b.j vč. PD DOT      BYT 
35/42 60   600300 2212 6121   5 000,000 10 000,000 200,000 IS  a komunikace Vrahovice, Armadního sboru KOM
36/43 60   7001 3322 6121   600,000 600,000   Vojáčkovo nám.  ohrazení lípy, demontáž a montáž vč. Základů u ND ŽP
37/44 60   600905 3745 6121   2 600,000 2 600,000   Hlaváčkovo nám.  rekonstrukce parku ŽP
38/46 60   335 3113 6121   1 500,000 1 500,000   ZŠ  Rejskova výměna oken SKL
39/47 60   337 3113 6121   2 000,000 2 000,000   ZŠ Sídl.. Svobody (MŠ) rekonstrukce rozvodů a osvětlení II. etapa SKL
40/48 60   336 3113 6121   2 700,000 3 600,000   ZŠ Kollárova -rekonstrukce fasády, havarijní stav SKL
41/50 60   601505 2219 6121 1 6 500,000 10 500,000 4 000,000 rekonstrukce parkoviště Školní ulice KOM
42/52 60   601705 2219 6121   3 000,000 3 000,000   CS Žižkovo-Kolářovy sady vč. PD KOM
43/53 60   600906 2212 6121   5 000,000 5 000,000    Husserlovo nám. - celková rekonstrukce - včetně PD ŽP
44/54 60   601006 3631 6121   500,000 6 000,000   Smetanovy sady - PD + postupná rekonstrukce  IS
45/55 60   602005 2219 6121   2 000,000 2 200,000 200,000 parkoviště ul. Moravská KOM
46/56 60   602105 2219 6121   1 000,000 1 650,000 150,000 vnitroblok Družstevní-Okružní KOM
47/59 60   603204 3412 6121   5 000,000 12 200,000 200,000 Velodrom soc. zařízení SPT
48/65 60   602705 2219 6121   350,000 900,000 200,000 vybavení ploch pro volné pobíhání psů (OŽP) ŽP
49/69 60   601106 2212 6121   2 000,000 12 000,000 3 000,000 komunikace,CS,chodníky ul.Melantrichova, Dykova-koordinace s VaK KOM
50/80 60   338 3113 6121   6 000,000 15 000,000   ZŠ Melantrichova - přístavba tělocvičny SKL
51/62 60   602505 2212 6121   3 000,000 3 000,000   komunikace Manharda KOM
52/117 60   601206 2219 6121   1 200,000 1 200,000   chodník Krasická ulice (jižní strana) k nové bytové výstavbě KOM
53/202 60   337 3113 6121   150,000 150,000   ZŠ sídliště svobody - plynofikace bytu SKL
54/343 60   603405 2219 6121   4 000,000 10 000,000   komunikace Ječná-Ovesná KOM
55/349 60   601306 3745 6121   500,000 1 000,000   lávky okolo Hloučely - OKR ŽP
56/97 60   601406 2212 6121   800,000 1 000,000   Vrahovická ul. Komunikace (VAHAL) vč. PD KOM
57/231 60   327 3111 6121   200,000 200,000   MŠ A. Krále rekonstrukce rozvodů TUV SKL
58/98 60   601506 2219 6121   300,000 8 000,000   CS Dolní II.  vč. PD KOM
59/57 60   602205 2219 6121   800,000 1 650,000 150,000 vnitroblok Kostelecká SPT
60/321 60   604403 2212 6121   2 000,000 2 000,000   regenerace Sídliště svobody - parkoviště II.stavba ŽP
61/60 60   602405 2212 6121   2 600,000 2 700,000 100,000 rekonstrukce komunikace Máchova ulice SKL
62/242 60   601606 2212 6121   2 000,000 2 000,000   komunikace Vrchlického KOM
63 60   601706 2219 6121   1 000,000 2 000,000   Kostelecká ulice - chodník (veterinární ambulance) OBB
64 60   601806 3326 6121   500,000 500,000   Kaple sv. Otýlie v Čechůvkách ŽP
65/260 60   339 3113 6121   1 500,000 500,000   ZŠ Majakovského - rekonstrukce dvora a hřiště SKL
66/ 60 R 603905 3612 6121   2 500,000 2 500,000   Azylová ubytovna  
67/ 60 R 602805 2212 6121   1 000,000 4 600,000   Příprava území asanace jezdecká kasárna  
68/66 60   328 3111 6121   400,000 400,000   MŠ Držovice - rekonstrukce kotelny SKL
  210 500,000 702 050,000 182 200,000 C E L K E M
              30 000,000     Z celkové částky hrazeno jako strategická investice ( investice pod. poř. č. 26/29)
Vysvětlivky:                      
DPS - dům s pečovatelskou službou   ZŠ - základní škola     DOT - dotace    
PD - projektová dokumentace   MŠ - mateřská škola     BYT - bytová výstavba    
IS - inženýrské sítě     MP - Městská policie     IS - inženýrské sítě    
VTL - vysokotlak     VO - veřejné osvětlení     SKL - školy, školská zař.     
MK - Ministerstvo kultury     TUV - teplá užitková voda   SPT - sport, volný čas    
SFRB - Státní fond rozvoje bydlení   VZT - vzduchotechnika     ŽP - životní prostředí     
SFŽP - Státní fond životního prostředí   ND - Národní dům      OBB - obnova budov, památky    
DUR - dokumetace k územnímu řízení   VSH - víceúčelová sportovní hala   KOM - komunikace    
TKO -  tuhý komunální odpad   RG - reálné gymnázium            
DS - domovní správa     IDS - integrovaný dopravní systém          

      RI - reinvestice nájemného          
Vytvořeno 21.12.2005 6:00:00 | přečteno 379x | Richard Sedlák
load