Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2007 - investice ostatní

Rozpočet pro rok 2007 - investice ostatní

Ostatní investice

V tis. Kč

Hodnota díla

Proinvest.

Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ

Rok 2007

celkem

celkem

Text

1

11

5110007

6171

6121

700,000

Rekonstrukce zasedací místnosti ve dvoře - (vstupní prostor, dokončení klimatizace, datové rozvody).

2

11

6110007

6171

6123

900,000

900,000

Vozidlo pro vedení města.

3

11

7110007

6122

50,000

50,000

Renovace svislé plošiny pro vozíčkáře ve dvoře radnice.

4

11

8110007

6171

6123

900,000

900,000

Vozidlo pro přepravu osob.

5

11

9110007

6171

6122

115,000

115,000

Rekonstrukce kanceláře č. 22 a kanceláře č. 27.

6

11

10110007

6171

6122

135,000

135,000

Skartovací stroj pro OSV a SMM.

7

11

11110007

6171

6122

90,000

90,000

Rekonstrukce interiéru obřadní síně.

8

11

12110007

6171

6122

80,000

80,000

 

Klimatizace IS.

9

11

13110007

6171

6122

50,000

50,000

Úložiště dokumentů (vestavěné skříně), OSV, Školní 4.

10

11

14110007

6171

6122

420,000

420,000

Rekonstrukce pracovišť odboru dopravy.

11

11

15110007

6171

6123

110,000

110,000

Orientační systém MěÚ.

12

11

16110007

6171

6122

480,000

480,000

Rozšíření počtu bezpečnostních tísňových tlačítek a rozšíření funkčnosti o přenos informace na mobilní telefon ostrahy.

13

11

17110007

6171

6122

95,000

95,000

Klimatizace přístavby II. NP - druhá část.

4 125,000

3 425,000

0,000

Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení

14

12

1000000

5273

6122

2 000,000

II.etapa výstavby systému varování a vyrozumění občanů.
RMP svým usnesením č.6837 ze dne 28.3.2006 schválila hodnotící komisi pro veřejnou zakázku. Předsedou komise byl zvolen Ing. Jan Tesař. Dále usnesením č. 6697 RMP souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy na dodávku služby zadavatelské činnosti v oblasti veřejné zakázky na investiční akci "Vybudování systému varování a vyrozumění občanů města Prostějova". Usnesením č. 7086 RMP schválila výsledek výběrového řízení "Vybudování systému varování a vyrozumění občanů města Prostějova " a pověřila Ing. Jana Tesaře uzavřením smlouvy o provedení díla s vybraným uchazečem. V současné době byla realizována první etapa výstavby v rozsahu 1.5 mil Kč druhá etapa v rozsahu 2 mil.Kč je plánována na rok 2007.

15

12

2000000

5512

6122

650,000

650,000

Souprava pro vyprošťování a záchranářská pila pro HZS OL
RMP ze dne 1.8.2006 svým usnesením č. 7206 uložila Ing. J.Hudskému zahrnout do rozpočtu na rok 2007 finanční prostředky pro nákup vyprošťovací soupravy a záchranářské pily.

16

12

3000000

5512

6122

150,000

150,000

Přívěsný vozík za VW transporter - družstvo Domamyslice
Do požadavků velitele JSDH města Prostějova na příští rok je zahrnut nákup přívěsného vozíku, tento vozík bude sloužit pro přepravu mateiálu JPO V - Domamyslice. Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně §29, písm.d.- obec zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH.

 

2 800,000

800,000

0,000

Celkem kapitola 12 - Krizové řízení

17

13

1

37000000

5311

6122

150,000

150,000

Radiostanice pro okrskovou službu a dopravní hlídky.

18

13

2

38000000

5311

6122

175,000

175,000

Upgrade a rozšíření ústředny - návaznost na propojení MěÚ.

19

13

3

39000000

5311

6122

800,000

800,000

Rozšíření MKDS - kamery, záznam.

20

13

4

40000000

5311

6122

120,000

120,000

Nákup nových PC pro výkon služby.

 

1 245,000

1 245,000

0,000

Celkem kapitola 13 - Městská policie

21

15

1

18150007

6171

6111

320,000

320,000

GINIS EKO (SW ekonomické agendy) - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter).

22

15

2

19150007

6171

6111

250,000

250,000

GINIS SSL (SW spisové služby) - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter).

23

15

3

20150007

6171

6111

230,000

230,000

Databáze - licence Oracle pro GINIS EKO a SSL, GIS a WWW, upgrade 2007 (roční aktualizace) - zajištěno smluvně (provozní charakter).

24

15

4

21150007

6171

6111

350,000

350,000

GroupWare - Lotus Notes - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter ).

25

15

5

22150007

6171

6122

200,000

200,000

Páteřní přepínač pro redundantní připojení (konečné uzavření poč. sítě).

26

15

6

23150007

6171

6122

100,000

100,000

Obnova záložních zdrojů.

27

15

7

24150007

6171

6125

300,000

300,000

Server - obnova serveru DELL z roku 2001.

28

15

8

25150007

6171

6125

150,000

150,000

Server - obnova serveru HP z roku 1998.

29

15

9

26150007

6171

6122

300,000

300,000

Objednávkový systém pro OD a OOZ.

30

15

10

27150007

6171

6122

160,000

160,000

Čtecí zařízení čárových kódů korespondence.

31

15

11

28150007

6171

6125

55,000

55,000

Notebook včetně SW a podpory pro zpracování ZMP a RMP, odbor KS.

32

15

12

29150007

6171

6122

85,000

85,000

Kopírka A3 pro OŠK - náhrada za Minolta EP1080.

33

15

13

30150007

6171

6122

85,000

85,000

Kopírka A3 pro OSV - náhrada za Lanier 7320.

34

15

14

31150007

6171

6122

85,000

85,000

Kopírka A3 pro OSV - náhrada za Minolta EP1052.

35

15

16

32150007

6171

6122

150,000

150,000

Datové rozvody odboru dopravy.

36

15

17

33150007

6171

6125

50,000

50,000

Rozšíření bezplatného připojení k internetu z nám. TGM na DUHU a ND.

37

15

18

34150007

6171

6122

300,000

300,000

Licence a přístroje pro IP telefonii.

3 170,000

3 170,000

0,000

Celkem kapitola 15 - Infomační technologie

38

20

1

4000000

3319

6112

1 600,000

1 600,000

0,000

1.500.000,-- Kč na blíže nespecifikovanou publikaci, 100.000,-- na DVD k této publikaci.

1 600,000

1 600,000

0,000

Celkem kapitola 20 - Školství a kultura

39

50

35000000

6409

6130

7

30 000,000

 

Výkupy pozemků bez jmenovitého určení (Fond strategického rozvoje)

30 000,000

0,000

0,000

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města

40

70

92000000

6409

6202

25 300,000

181 300,000

12 020,000

Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014).

41

70

93000000

6409

6119

3 000,000

3 000,000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení (v roce 2006 v kap. 62 - Koncepce a rozvoj).

28 300,000

184 300,000

12 020,000

Celkem kapitola 70 - Finanční

71 240,000

194 540,000

12 020,000

Investice "ostatní" celkem
 
Vytvořeno 21.12.2006 6:00:00 | přečteno 187x | Richard Sedlák
load