Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2007 - investice stavební

Rozpočet pro rok 2007 - investice stavební

Stavební investice

V tis. Kč

Text
Hodnota díla Proinvest.
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2007 celkem celkem
1 60 R 42000000 3322 6121

5 000,000

80 000,000

60 000,000

Národní dům - rek. restaurace, výv. výčep, zázemí, EZS, spisovna OBB
2 60 R 43000000 3121 6121 1

6 000,000

12 000,000

RG+ZŠ Studentská - pavilony E,F (dotace 9 000) DOT SKL
3 60 R 44000000 3632 6121 4

1 000,000

2 000,000

1 000,000

Městský hřbitov obřadní síň,urnové hroby (FMH 1 mil. Kč) ŽP
4 60 R 45000000 2212 6121

2 500,000

14 000,000

1 500,000

PD Žešov chodníky, komunikace KOM
5 60 R 46000000 2212 6121 1

12 000,000

16 000,000

4 000,000

Wolkerova, kominukace a infrastruktura KOM
6 60 R 47000000 2321 6121

500,000

29 000,000

27 000,000

Kanalizace Vrahovice - Čechůvky (dotace SFŽP) DOT IS
7 60 R 48000000 2321 6121

500,000

28 000,000

27 000,000

Dešťová kanalizace a kom. Vrahovice - Čechůvky IS
8 60 R 49000000 2212 6121

300,000

300,000

PD - chodníky, komunikace - Vrahovice KOM
9 60 R 50000000 2212 6121

500,000

3 000,000

2 500,000

Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů,informační systém) KOM
10 60 R 51000000 3322 6121

500,000

8 000,000

5 000,000

Nová radnice - restaurování vnitřních omítek a ozdobných prvků OBB
11 60 R 52000000 3322 6121

200,000

90 000,000

18 600,000

Zámek (statika, fasáda,PD) - MK DOT OBB
12 60 R 53000000 2219 6121 1, bez UZ

2 000,000

6 000,000

4 000,000

Humanizace sídl. Hloučela - pokračování v souladu se studií ŽP
13 60 R 54000000 3412 6121

2 500,000

35 000,000

25 000,000

Sportcentrum - IV. etapa dle PD SPT
14 60 R 55000000 2212 6121

500,000

1 500,000

100,000

PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská KOM
15 60 R 56000000 3745 6121

4 500,000

12 000,000

4 000,000

Kolářovy sady - IV. etapa v souladu s aktualizovanou PD DOT ŽP
16 60 R 57000000 2219 6121

600,000

5 000,000

1 500,000

Autobusové zastávky - čekárny KOM
17 60 R 58000000 2219 6121

3 000,000

4 500,000

1 500,000

Rejskova ulice rekonstrukce chodníku a CS KOM
18 60 R 59000000 3113 6121

4 000,000

15 000,000

6 000,000

Osazení term. vent. viz. zák. č. 406/2000 Sb. (zák.požadavek do 31.12.2006) SKL
19 60 R 60000000 6409 6121 1

5 000,000

106 000,000

10 000,000

Stavební úpravy vyplývající z energ. auditů dotovaných pro OKR OBB
20 60 61000000 2212 6121

3 000,000

3 000,000

Brandlova ul. rekonstrukce komunikace KOM
21 60 62000000 3412 6121 1,3

8 500,000

16 500,000

500,000

Lázně - rekonstrukce kotelny, technologie, střecha (FML 8 mil. Kč) SPT
22 60 63000000 2219 6121

200,000

5 000,000

PD parkoviště u městského hřbitova KOM
23 60 64000000 3319 6121

500,000

20 000,000

KaSC rekonstrukce objektu - PD OBB
24 60 R 65000000 2212 6121

1 000,000

21 000,000

20 000,000

Okružní křižovatka Brněnská - Okružní - dokončení KOM
25 60 R 66000000 2212 6121 1

8 800,000

9 000,000

200,000

Okružní křižovatka Anglická, protihluková opatření KOM
26 60 R 67000000 2219 6121

3 000,000

25 000,000

3 000,000

Humanizace Tylova - Brněnská (Libušinka) ŽP
27 60 R 68000000 3412 6121

1 000,000

15 000,000

14 000,000

VSH (zimní stadion) strojovna chlazení DOT SPT
28 60 R 69000000 3612 6121 1

10 000,000

48 000,000

10 000,000

DPS Za Nerudovou ul. 47 b.j vč. PD - dotace celkem 27 965 tis. Kč DOT BYT
29 60 R 70000000 2212 6121 1

14 000,000

16 000,000

2 000,000

IS a komunikace Vrahovice, Armádního sboru KOM
30 60 R 71000000 3745 6121

400,000

3 000,000

2 600,000

Hlaváčkovo nám. rekonstrukce parku - dokončení ŽP
31 60 R 72000000 3113 6121

1 200,000

2 700,000

1 500,000

ZŠ Rejskova výměna oken SKL
32 60 73000000 2212 6121

3 000,000

20 000,000

PD a rekonstrukce Husovo náměstí KOM
33 60 R 74000000 3113 6121

1 600,000

3 600,000

2 000,000

ZŠ Sídl. svobody rekonstrukce rozvodů a osvětlení pavilon A SKL
34 60 R 75000000 3113 6121

300,000

4 500,000

4 200,000

ZŠ Kollárova - rekonstrukce fasády, dokončení SKL
35 60 R 77000000 3745 6121

200,000

6 000,000

500,000

Smetanovy sady - PD + postupná rekonstrukce IS
36 60 R 78000000 3412 6121 1

10 000,000

15 000,000

5 000,000

Velodrom - soc. zařízení SPT
37 60 R 79000000 3113 6121 1

10 200,000

15 000,000

5 000,000

ZŠ Melantrichova - přístavba tělocvičny SKL
38 60 R 80000000 2212 6121

4 000,000

6 000,000

2 000,000

Komunikace Manharda, vnitrobloky - dokončení KOM
39 60 81000000 3612 6121

200,000

3 000,000

Vodní č. 26 - posouzení - rekonstrukce nebo demolice OBB
40 60 R 82000000 2219 6121

900,000

1 400,000

500,000

Chodník Krasická ulice (jižní strana) k nové bytové výstavbě KOM
41 60 84000000 3713 6121

200,000

1 700,000

PD Okružní 89-93 - výměna ZI, rozvody plynu, vytápění DS OBB
42 60 R 86000000 2212 6121 1

13 000,000

16 000,000

3 000,000

Komunikace Ječná-Ovesná KOM
43 60 R 87000000 2212 6121

200,000

1 200,000

1 000,000

Vrahovická ul. komunikace (VAHAL) KOM
44 60 R 88000000 2219 6121

5 000,000

30 000,000

6 000,000

Regenerace Sídliště svobody - parkoviště III.etapa - chodník ŽP
45 60 R 90000000 2219 6121

900,000

1 600,000

700,000

CS, chodník, VO a komunikace Dolní (propojení na CS Bedihošť) KOM
46 60 91000000 2219 6121

2 500,000

2 500,000

CS Olomoucká, Šmeralova, Krasice KOM
47 60 94000000 3612 6121

300,000

2 150,000

PD - Šárka 9-11 rek. a výměna rozvodů, změna na centr. vytápění DS OBB
48 60 95000000 2212 6121

300,000

10 000,000

Husserlovo nám. - celková rekonstrukce - PD ŽP
49 60 96000000 3421 6121

600,000

600,000

Dětské hřiště Krasice SPT
50 60 97000000 2219 6121

600,000

600,000

Úprava krajnice (chodník) - nádraží Vrahovice KOM
51 60 98000000 2212 6121

2 300,000

3 000,000

Rekonstrukce komunikace Mánesova KOM
52 60 R 99000000 3113 6121

3 000,000

4 200,000

1 200,000

ZŠ Majakovského - rekonstrukce dvora a hřiště SKL
53 60 100000000 3631 6121

250,000

250,000

VO Krapkova IS
54 60 101000000 3745 6121

500,000

800,000

Biokoridor Hloučela stavební úpravy, zeleň, mostky ŽP
55 60 102000000 2212 6121

500,000

10 000,000

Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy KOM
56 60 103000000 3326 6121

500,000

500,000

Kašna nám. Spojenců ŽP
57 60 104000000 3412 6121

3 200,000

3 200,000

VSH výstavba šaten včetně PD SPT
58 60 105000000 3113 6121

750,000

750,000

ZŠ Palackého - rekonstrukce soc. zařízení SKL
59 60 106000000 3113 6121

1 000,000

1 000,000

ZŠ Rejskova - rekonstrukce kanalizace SKL
60 60 107000000 3113 6121

1 000,000

1 600,000

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce šaten SKL
61 60 108000000 3633 6121

1 200,000

 

Přeložka vysokotlaku plynu na Plumlovké ul.
Celkem

170 900,000

817 650,000

283 600,000

C E L K E M

Vysvětlivky:
DPS - dům s pečovatelskou službou ZŠ - základní škola DOT - dotace
PD - projektová dokumentace MŠ - mateřská škola BYT - bytová výstavba
IS - inženýrské sítě MP - Městská policie IS - inženýrské sítě
VTL - vysokotlak VO - veřejné osvětlení SKL - školy, školská zař.
MK - Ministerstvo kultury TUV - teplá užitková voda SPT - sport, volný čas
SFRB - Státní fond rozvoje bydlení VZT - vzduchotechnika ŽP - životní prostředí
SFŽP - Státní fond životního prostředí ND - Národní dům OBB - obnova budov, památky
DUR - dokumetace k územnímu řízení VSH - víceúčelová sportovní hala KOM - komunikace
TKO - tuhý komunální odpad RG - reálné gymnázium
DS - Domovní správa IDS - integrovaný dopravní systém
KS,OKS - odbor kom. služeb RI - reinvestice nájemného
Vytvořeno 21.12.2006 6:00:00 | přečteno 225x | Richard Sedlák
load