Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2008 - investice ostatní

Rozpočet pro rok 2008 - investice ostatní

Ostatní investice

              V tis. Kč  
                Hodnota díla Proinvest.  
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2008 celkem celkem Text
1 11     6171     50     Rekonstrukce oken, vybudování přívodu vody, zateplení - hasičská zbrojnice Čechovice.
2 11     6171     60     Rekonstrukce svislého odpadního potrubí budova MěÚ Školní 4.
3 11     6171     650     Modernizace orientačního systému v budovách MěÚ.
              760 0 0 Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení
4 12 1   5273 6122   300 300   Doplnění systému varování a vyrozumění obyvatelstva města Prostějova po ukončení výstavby II. etapy, podle připomínek a požadavků občanů (např. požadavek osadního výboru místní části Žešov).
5 12 2   5273 6122   300 300   Realizace II.etapy výstavby nadzemních hydrantů na území města Prostějova za účelem zlepšení jejich dosažitelnosti pro jednotky HZS a SDH v zimních podmínkách.
              600 600 0 Celkem kapitola 12 - Krizové řízení
6 13 1   5311 6122   450 1000 0 Rozšíření MKDS- kamery, záznam.
7 13 2   5311 6122   415 1500 0 Digitalizace rádiové sítě MP - I. etapa.
8 13 3   5311 6111   70 70 0 Aplikační software (licence,upgrade, PCO, licence Pview).
9 13 4   5311 6111   65 65 0 Dokoupení licencí MS OFFICE 2007.
              1000 2635 0 Celkem kapitola 13 - Městská policie
10 15     6171 6111   230 230   Databáze Oracle - Upgrade databáze Oracle - nutné pro zachování funkčnosti Ginis, spisová služba, www, GIS.
11 15     6171 6111   370 370   Ginis EKO (SW ekonomické agendy - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter).
12 15     6171 6111   300 300   Ginis SSL (SW spisové služby - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter).
13 15     6171 6111   200 200   Antivirový program - nákup nového antivirového programu (stávající licence končí k 9.1.2008).
14 15     6171 6111   205 205   SW pro pořizování a správu ÚAP - SW pro sběr dat, tvorbu ÚAP a export pro krajský úřad (vyplývá povinnost ze zákona do 31.12.2008).
15 15     6171 6111   65 65   Nový modul Ginis - náhrada za nevyhovující modul WinKDF, ve kterém se žádosti o veřejnou finanční podporu zpracovávají v současné době.
16 15     6171 6111   150 150   SW pro audit PC a hlídání legalnosti licencí v rámci MěÚ.
17 15     6171 6111   430 430   Poštovní server MS Exchange 2007- náhrada Lotus Notes po ukončení předplatného.
18 15     6171 6125   60 60   Notebook se seriovým portem k ovládání hlasovacího zařízení pro ZMP. Bude zároveň sloužit pro OIT ke konfiguraci switchů a UPS. Stávající NB již zcela nevyhovuje (nemá ani CD/DVD ROM mechaniku).
19 15     6171 6125   300 300   HW server a SW Microsoft server 2007- nutná náhrada (databázový server).
20 15     6171 6125   300 300   HW server a SW Microsoft server 2007- nutná náhrada (aplikační server).
21 15     6171 6111   700 700   Licence na software pro MěÚ pro postupný přechod na aktuální verze.
22 15     6171 6125   150 150   Zařízení pro ochranu sítě před neoprávněnými přístupy a průniky (IPS).
23 15     6171 6111   94 94   Software pro management a diagnostiku počítačové sítě LAN.
24 15     6171 6125   296 296   Obnova síťové infrastruktůry LAN.
25 15     6171 6111   150 150   Aplikace pro řešení elektronické úřední desky (vyplývá ze zákona).
              4000 4000 0 Celkem kapitola 15 - Informační technologie
26 20 1 200340 3121 6129   95 95 0 RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 - doskočiště pro skok vysoký 54.000,-Kč; mobilní kryt pro doskočiště 41.000,-Kč.
              95 95 0 Celkem kapitola 20 - Školství a kultura
27 50   35000000 6409 6130   15000     Propojení Anglická – Určická: p.č. 1799/1 (zast.pl.+objekt obč.vyb.), p.č. 1799/2 (zast.pl.+objekt obč.vyb.), p.č. 1800/1 k.ú. PV.
28 50   35000000 6409 6130   1900     ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí: p.č. 335 k.ú. Čechovice – cca 1.540 m2.
29 50   35000000 6409 6130   4500     Veřejné plochy sídl.E.Beneše: = p.č. 5736/38,5736/59,5736/61,5736/2,5736/65,5736/67,6736/69,5736/71,5736/75, 5736/14,5736/15,5736/56,5736/73,5736/7,5736/60,5736/63,5736/66,5736/72, 5736/74 k.ú. PV – 9.491 m2.
30 50   35000000 6409 6130   8380     Pokračování ve výkupech pro rozšíření průmyslové zóny sektor "G".
31 50   35000000 6409 6130   220     Městské oddechové a sportovní centrum: p.č. 6231/40 (139 m2), 6231/61 (304 m2), 6231/64 (161 m2) k.ú. PV (ÚZSVM) (celková výměra 604 m2).
              30000 0 0 Celkem kapitola 50 - Správa majetku města
32 61     3635 6119   2400     Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Prostějov
33 61     3635 6119   600     IV. změna Územního plánu sídelního útvaru Prostějov.
              3000 0 0 Celkem kapitola 61 - Stavební úřad
34 70   92000000 6409 6202   26300 181300 38320 Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014).
35 70   93000000 6409 6119   5000 5000   Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení.
              31300 186300 38320 Celkem kapitola 70 - Finanční
              70755 193630 38320 Investice "ostatní" celkem
Vytvořeno 2.1.2008 6:00:00 | přečteno 228x | Richard Sedlák
load