Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2008 - investice stavební

Rozpočet pro rok 2008 - investice stavební

Stavební investice

              V tis. Kč    
                Hodnota díla Proinvest.    
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2008 celkem celkem Text  
1 60 R 42000000 3322 6121   200 80000 72000 PD - Národní dům - Rekonstrukce zázemí, EZS, spisovna, (FND)  
2 60 R 44000000 3632 6121   100 2000 1000 PD - Městský hřbitov chodníky, informační systém (FH)  
3 60 R 45000000 2212 6121   500 12000 1500 Žešov komunikace - zastávka , čekárna  
4 60 R 50000000 2212 6121   200 3000 2500 Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů, informační systém)  
5 60 R 51000000 3322 6121   500 8000 5000 Nová radnice - restaurování vnitřních omítek a ozdobných prvků  
6 60 R 55000000 2212 6121   500 1500 100 PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská  
7 60 R 57000000 2219 6121   600 600 600 Autobusové čekárny  
8 60 R 58000000 2219 6121   1800 4500 1500 Rejskova ulice rekonstrukce chodníku a CS - koordinace JMP  
9 60 R 63000000 2219 6121   300 8000 200 Plocha pro parkování u městského hřbitova  
10 60 R 67000000 2219 6121   4000 25000 3000 Regenerace sídliště Tylova - Brněnská (Libušinka)  
11 60 R 73000000 2212 6121   12000 15000 200 Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací  
12 60 R 95000000 2212 6121   300 10000   Husserlovo nám. - celková rekonstrukce - PD  
13 60 R 98000000 2212 6121   500 7900 7400 Rekonstrukce komunikace Mánesova  
14 60 R 102000000 2212 6121   500 10000 150 Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy  
15 60 R 104000000 3412 6121   0 5000 2500 HŽP Aréna - VSH dokončení rekonstrukce šaten a soc. zaž. - DS podmíněno dot.
16 60   156000000 2219 6121   1200 1200   Zádlažba centrum VII. Dukelská brána  
17 60   157000000 2212 6121   200 2500   PD -Komunikace a chodníky Budovcova, VO - koordinace VaK  
18 60   158000000 3631 6121   400 400   Nám. TGM - VO před muzeem,  
19 60   159000000 2219 6121   2000 10000 4000 Židovské ul., chodníky, komunikace - ul. Úprkova  
20 60 R 113000000 2212 6121   20000 70000 1200 Komunikace, IS a VO pro 50 RD u nové nemocnice podmíněno dot.
23 60   160000000 2212 6121   2000 10000   Doplnění kom. a parkoviště Sídl. Šárka (12,14 a další) - dvě etapy vč. PD  
24 60   161000000 2212 6121   2500 2500   Rek. kom. Dolní - III. etapa  
25 60   162000000 3612 6121   3000 5000   Pernštýnské nám.7- fasáda Knížecího domu  
26 60   163000000 3612 6121   400 400   Finská 9 - zastřešení 11 balkonů, úprava pro vozíčkáře DS - !!  
27 60 R 121000000 2212 6121   1000 4500 3500 Ruská ulice - komunikace a chodníky, VO - dokončení  
28 60   164000000 3631 6121   500 500   Rekonstrukce VO nám. Padlých hrdinů  
29 60   165000000 2212 6121   1500 3000   Rekonstrukce komunikace Erbenova ul.- nám. Padlých hrdinů vč. PD  
30 60   166000000 2212 6121   8000 10000   Okružní křižovatka Určická ulice - Okružní ulice možnost dotace
31 60   167000000 5311 6121   700 1000   MP Havlíčkova č.4 - Vápenice č.24 (stavební úpravy, schodiště, zp.plochy)  
32 60 R 116000000 3723 6121   3000 17000   Sběrný dvůr - Vrahovická ul. podmíněno dot.
33 60   168000000 2219 6121   300 300   Doplnění chodníku - HŽ - .A.S.A. (u plnírny FTL)  
35(7) 60   169000000 2219 6121   2000 4200   CS Kralická ulice (včetně úpravy chodníku)  
35(a) 60   170000000 2219 6121   2000 3200   CS Vodní ul. Šmeralova ul  
35 (b) 60   171000000 2219 6121   2000 7800   CS Krasice: Západní ul. - Čechovická ul. ( včetně nezbytných komunikací) možnost dotace
36 60   172000000 2219 6121   300 4500   PD - CS Olomoucká ulice, Hloučela - biokoridor, Sídliště Svobody možnost dotace
37 60 R 88000000 2219 6121   8000 11000 1000 Regenerace Sídliště Svobody - III. Etapa - dokončení blok 2,3,4  
38 60 R 117000000 2219 6121   2000 20000   Regenerace Sídliště E. Beneše  
39 60 R 124000000 2219 6121   3000 20000   Regenerace Sídliště Dolní  
40 60 R 119000000 3412 6121   0 35000 400 Středisko mládeže kopané v Prostějově podmíněno dot.
41 60 R 52000000 3322 6121   300 100000   PD - Rekonstrukce a využití zámku možnost dotace
43 60   173000000 2212 6121   400 2000   Bezbarierová trasa podmíněno dot.
44 60   174000000 3113 6121   0 60000   Dostavba ZŠ Vrahovice podmíněno dot.
45 60   175000000 3113 6121   5000 30500 200 Energ. úsporná opatření - ZŠ Melantrichova podmíněno dot.
46 60   176000000 3111 6121   3000 9000 150 Energ. úsporná opatření - MŠ Hanačka podmíněno dot.
47 60   177000000 3113 6121   5000 34200 200 Energ. úsporná opatření - ZŠ E. Valenty podmíněno dot.
48 60 R 77000000 3745 6121   250 5000   PD - Rekonstrukce parku - Smetanovy sady  
49 60   178000000 2219 6121   200 200   PD zádlažba nám. TGM (kuželna)  
51 60 R 56000000 3745 6121   500 12000 11500 Kolářovy sady - IV. etapa v souladu s aktualizovanou PD  
56 60   179000000 2219 6121   1000 4000   Přemístění zařízení staveniště z pozemků p.č. 333, 581/3,318/4 IS
71 60 R 103000000 3326 6121   400 1200 800 Kašna nám. Spojenců  
73 60 R 54000000 2321 6121   2500 4500 2000 Kanalizace Olympijská - Sportcentrum IV. etapa  
89 60 R 110000000 2123 6121   3000 50000 30000 Průmyslová zóna sektor G - II. etapa KOM
42             109550 749100 152600

 

Vysvětlivky:                
DPS - dům s pečovatelskou službou       ZŠ - základní škola       DOT - dotace
PD - projektová dokumentace       MŠ - mateřská škola       BYT - bytová výstavba
IS - inženýrské sítě       MP - Městská policie       IS - inženýrské sítě
VTL - vysokotlak       VO - veřejné osvětlení       SKL - školy, školská zař.
MK - Ministerstvo kultury       TUV - teplá užitková voda       SPT - sport, volný čas
SFRB - Státní fond rozvoje bydlení       VZT - vzduchotechnika       ŽP - životní prostředí
SFŽP - Státní fond životního prostředí       ND - Národní dům       OBB - obnova budov, památky
DUR - dokumetace k územnímu řízení       VSH - víceúčelová sportovní hala       KOM - komunikace
TKO - tuhý komunální odpad       RG - reálné gymnázium       R - rozpracovaná investice
DS - Domovní správa       IDS - integrovaný dopravní systém        
KS,OKS - odbor kom. služeb       RI - reinvestice nájemného        
Vytvořeno 2.1.2008 6:00:00 | přečteno 183x | Richard Sedlák
load