Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2009 - dle kapitolního členění

Rozpočet pro rok 2009 - dle kapitolního členění

Rozpočet města Prostějova pro rok 2009 v tis. Kč dle kapitolního členění

Příjmy    
     
Číslo kap. Název kapitoly Rozpočet 2009
10 Kancelář starosty

210

11 Správa a zabezpečení

95

12 Krizové řízení
13 Městská policie

1522

14 Právní a personální
15 Informační technologie
16 Občanské záležitosti

6000

20 Školství a kultura

2610

21 Sociální věci

322361

30 Obecní živnostenský úřad
40 Životní prostředí

214

41 Doprava

12015

50 Správa majetku města

68869,21

60 Rozvoj a investice

15

61 Stavební úřad
70 Finanční

650445,60

71 Sociální fond

255

90 Komunální služby

6498

91 Správa bytů a nebytových prostor

92834

Celkem 1163943,81
     
Výdaje    
     
Číslo kap. Název kapitoly Rozpočet 2009
10 Kancelář starosty

9732,25

11 Správa a zabezpečení

23878

12 Krizové řízení

2525

13 Městská policie

33627,70

14 Právní a personální

127826

15 Informační technologie

17074,14

16 Občanské záležitosti

1500

20 Školství a kultura

84313

21 Sociální věci

326312

30 Obecní živnostenský úřad
40 Životní prostředí

2435

41 Doprava

18560

50 Správa majetku města

20307,88

60 Rozvoj a investice

163607

61 Stavební úřad

2150

70 Finanční

119209,24

71 Sociální fond

3340

90 Komunální služby

132421

91 Správa bytů a nebytových prostor

70230

Celkem

1159048,21

     
Saldo příjmů a výdajů    
   
Číslo kap. Název kapitoly Rozpočet 2009
Celkem

4895,60

     
Finance    
     
Číslo kap. Název kapitoly Rozpočet 2009
70 Finanční odbor

-2771,40

71 Sociální fond

-2124,20

Celkem

-4895,60

     
Vytvořeno 19.12.2008 6:00:00 | přečteno 220x | Richard Sedlák
load