Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2009 - investice ostatní

Rozpočet pro rok 2009 - investice ostatní

Ostatní investice rozpočtu města Prostějova pro rok 2009

              V tis. Kč      
                Hodnota díla Proinvest.  
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2009 celkem celkem Text
1 11   209000000 6171 6123  

330

    Vozidlo pro ORI Škoda Fabia.
2 11   210000000 6171 6121  

173

    Zastřešení parkovacích míst na ve dvoře budovy MěÚ Školní 4.
3 11   211000000 6171 6122  

150

    Ohnivzdorný trezor na média pro OIT.
4 11   212000000 6171 6122  

210

    Výměna vadného kotle, budova radnice.
5 11   213000000 6171 6121  

70

    Repase 2 ks dveří pod zasedací místností ve dvoře radnice.
6 11   214000000 6171 6121  

487

    Rekonstrukce historického mobiliáře kanc. č. 22 a 27 - radnice.
7 11   215000000 6171 6122  

80

    Teplotní, vlhkostní, přepěťové a napěťové senzory do serveroven a telefonní ústředny k nahlášení v případě překročení mezních hodnot.

1500

0

0

Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení
8 12   216000000 5273 6122  

150

    Výměna nadzemních hydrantů na území města.
9 12   217000000 5273 6122  

200

    Rozšíření systému VISO (bezdrátové hlásiče na nám. T.G. Masaryka).
10 12   218000000 5273 6122  

200

    Záchranářský stan pro HZS Olomouckého kraje.

550

0

0

Celkem kapitola 12 - Krizové řízení
11 13 3 219000000 5311 6123  

450

    Služební vozidlo pro městskou policii včetně výstražného zařízení.
12 13 2 220000000 5311 6122  

450

865

865

Digitální rádiová síť s GPS II. etapa.
13 13 1 221000000 5311 6122  

100

    1 kamerové místo - možnost dotace.
14 13 4 222000000 5311 6122  

200

    Rekonstrukce ovládání rádiové části dispečerského pracoviště.
15 13 5 223000000 5311 6111  

70

    Upgrade telefonní ústředny MP - Omni PCX Alcatel.

1270

865

865

Celkem kapitola 13 - Městská policie
16 15   224000000 6171 6125  

1200

    Zálohovací zařízení HW a SW - nákup nového, spolehlivého zálohovacího zařízení včetně software.
17 15   225000000 6171 6125  

650

    Datové přepínače - obnova aktivních prvků LAN.
18 15   226000000 6171 6125  

350

    Server - SW Microsoft server 2008 a HW databázový server pro GIS.
19 15   227000000 6171 6125  

300

    Server - SW Microsoft server 2008 a HW server Backup.
20 15   228000000 6171 6111  

700

    Software - nákup SW a aplikací, rozšíření licencí pro postupný přechod na aktuální verze.
21 15   229000000 6171 6125  

300

    Záložní zdroje - pořízení nových, upgrade původních.
22 15   230000000 6171 6111  

450

    Postupná aktualizace verzí OS serverů a dokoupení licencí pro stanice.
23 15   231000000 6171 6125  

980

    Rozšíření diskové kapacity serverů.
24 15   232000000 6171 6125  

70

    Náhrada starých výkonově nedostačujících tiskáren.

5000

0

0

Celkem kapitola 15 - Informační technologie
25 50   233000000 6409 6130  

340,57

    Cesta "Záhoří" - majetkové dořešení p.č. 415/2 - 1.198 m2, p.č. 415/3 - 252 m2, p.č. 415/4 - 5 m2 k.ú. Krasice (250 + 70 Kč/m2 - M.Mlčoch), p.č. 430/2 - 87 m2, p.č. 430/3 - 18 m2, p.č. 430/4 - 2 m2 k.ú.Krasice (250+70 Kč/m2 - M.Vránová).
26 50   234000000 6409 6130  

5460

    Víceúčelová sportovní hala p.č. 6002/2 - 1.542 m2, p.č. 6002/4 - 4.744 m2, p.č. 6002/5 - 576 m2, p.č. 6002/6 - 1.017 m2, p.č.6002/7 - 455 m2, p.č. 6002/14 - 448 m2, p.č. 6003/4 - 567 m2, p.č. 6002/3 - 1.440 m2, p.č. 6002/16 - 572 m2 - k.ú. Prostějov (500 Kč/m2 + náklady) - ÚZSVM.
27 50   235000000 6409 6130  

25

    Překladiště TKO p.č. 6283/19 - 77 m2, část p.č. 6296/3 - 100 m2 k.ú. Prostějov (350 Kč/m2 +náklady) - ÚZSVM.
28 50   236000000 6409 6130  

215

    MOSC Prostějov p.č. 6231/40 - 139 m2, p.č. 6231/61 - 304 m2, p.č. 6231/64 - 161 m2 - k.ú. Prostějov (350 Kč/m2 + náklady) - ÚZSVM.
29 50   237000000 6409 6130  

355

    Průmyslová zóna "G" p.č. 8312 - 1.180 m2, p.č. 8313 - 1.162 m2 k.ú. Prostějov (150 Kč+náklady) PF ČR.
30 50   238000000 6409 6130  

1000

    Výkup spoluvlast.podílu - pozemky na sídl.E.Beneše (Neubauerová, Sborowitz).

7395,57

0

0

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města
31 61   239000000 3635 6119  

1000

    Nový Územní plán Prostějova - I. etapa.
32 61   240000000 3635 6119  

500

    Změny Územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

1500

0

0

Celkem kapitola 61 - Stavební úřad
33 70   92000000 6409 6202  

26300

181300

64620

Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014).
34 70   93000000 6409 6119  

5000

5000

  Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení.
35 70   205000000 6409 6202  

4089,23

16722,01

  Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do roku 2012).

35389,23

203022,01

64620

Celkem kapitola 70 - Finanční

52604,80

203887,01

65485

Celkem
Vytvořeno 19.12.2008 6:00:00 | přečteno 223x | Richard Sedlák
load