Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2010 - investice ostatní

Rozpočet pro rok 2010 - investice ostatní

              V tis. Kč      
                Hodnota díla Proinvest.  
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2010 celkem celkem Text
1. 11     6171 6122   500,00     Vybavení prostor výstavní galerie a reg. infocentra v prostějovském zámku, vč. audiovizuální techniky (usn. RMP č. 9951 ze dne 20.10.2009 - 500 tis. Kč) 
2. 11     6409 6901   400,00     Investice bez jmenovitého určení
  900,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení
3. 12     6409 6901   350,00     Investice bez jmenovitého určení
  350,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 12 - Krizové řízení
4. 13     6409 6901   270,00     Investice bez jmenovitého určení
  270,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 13 - Městská policie
5. 15     6171 6125   160,00     Vybavení  výpočetní technikou "regionální informační a turistické středisko na zámku" (usn. RMP č. 9951 ze dne 20.10.2009 - 160 tis. Kč)
6. 15     6409 6901   2 840,00     Investice bez jmenovitého určení
  3 000,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 15 - Informační technologie
7. 40     6409 6901   100,00     Investice bez jmenovitého určení
  100,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 40 - Životní prostředí
8. 50     6409 6901   8 100,00     Investice bez jmenovitého určení
  8 100,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 50 - Správa majetku města
9. 61     6409 6901   1 650,00     Investice bez jmenovitého určení
  1 650,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 61 - Stavební úřad
10. 70   92000000 6409 6202   26 300,00 181 300,00 90 920,00 Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014)
11. 70   93000000 6409 6119   5 000,00 5 000,00   Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení
12. 70   205000000 6409 6202   4 089,23 16 722,01 4 089,23 Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do roku 2012)
  35 389,23 203 022,01 95 009,23 Celkem kapitola 70 - Finanční
  49 759,23 203 022,01 95 009,23 Celkem
Vytvořeno 6.6.2012 13:10:54 | přečteno 231x | Richard Sedlák
load