Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2010 - investice stavební

Rozpočet pro rok 2010 - investice stavební

              V tis. Kč Text
                Hodnota díla Proinvest.
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2010 celkem celkem
1 60 R 42000000 3322 6121   1 200,000 80 000,000 73 000,000 Národní dům - stavební úpravy dotace MK
4 60 R 51000000 3322 6121   2 000,000 8 000,000 6 000,000 Nová radnice - dokončení PD kan., ÚT,elektoinstalace,FO,věž,bezbariérovost EPS dotace MK
5 60 R 55000000 2212 6121 1 20 000,000 25 000,000 5 000,000 Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant)  
6 60 R 57000000 2219 6121   500,000 3 000,000 1 500,000 Autobusové čekárny  dotace ROP
10 60 R 73000000 2212 6121 1 10 000,000 35 000,000 20 000,000 Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací  
11 60 R 95000000 2212 6121   2 000,000 10 000,000 600,000 Husserlovo nám. - dokončení  PD + realizace  
13 60 R 117000000 2219 6121   3 000,000 20 000,000 7 000,000 Regenerace Sídliště E. Beneše dotace MMR
15 60 R 160000000 2212 6121   2 000,000 10 000,000 4 000,000 Doplnění komunikací, chodníky a parkoviště Sídl. Šárka - II. etapa  
16 60 R 119000000 3412 6121   1 000,000 55 000,000 53 000,000 Středisko mládeže kopané v Prostějově dotace
17 60 R 52000000 3322 6121 1 10 000,000 100 000,000 10 000,000 PD rekonstrukce a využití zámku dotace 
19 60 R 173000000 2212 6121   200,000 5 000,000 2 000,000 Bezbarierová trasa  podmíněno dot.
20 60 R 174000000 3113 6121   2 000,000 55 000,000 500,000 Dostavba ZŠ Vrahovice podmíněno dot.
24 60 R 243000000 2219 6121 Bez,1 5 000,000 14 500,000 200,000 CS  Hloučela - biokoridor dotace 
27 60 R 182000000 3322 6121   4 000,000 9 000,000 5 000,000 Muzeum - statika, fasáda, výtah  
28 60 R 192000000 3412 6121   5 000,000 20 000,000 3 500,000 Sportcentrum - Vápenice podmíněno dot.
29 60 R 54000000 3412 6121   6 000,000 26 000,000 19 000,000 Sportcentrum - dostavba dotace 
31 60 R 186000000 3211 6121 1 11 500,000 17 500,000 6 000,000 Budova ZŠ Husova - II. etapa dotace 
32 60   292000000 2212 6342   4 000,000 4 000,000 0,000 Petrské nám. - příspěvek KÚ OlK  
35 60 R 246000000 3412 6121   1 000,000 2 000,000 200,000 ZŠ a RG  Studentská - zázemí pro atlety  
50 60   293000000 3612 6121   2 700,000 5 000,000 100,000 Výměna oken - Finská 9 podmíněno dot.
54 60 R 269000000 3111 6121   3 000,000 6 200,000 300,000 EÚO MŠ Hanačka podmíněno dot.
55 60 R 270000000 3113 6121 1 10 000,000 31 000,000 500,000 EÚO ZŠ Dr. Valenty podmíněno dot.
64 60 R 281000000 2219 6121   5 000,000 20 000,000 200,000 PD a stavební úpravy - místní nádraží podmíněno dot.
  111 100,000 561 200,000 217 600,000 Celkem
                       
Vysvětlivky:                      
DPS - dům s pečovatelskou službou   ZŠ - základní škola     DOT - dotace    
PD - projektová dokumentace   MŠ - mateřská škola     BYT - bytová výstavba    
IS - inženýrské sítě     MP - Městská policie     IS - inženýrské sítě    
VTL - vysokotlak     VO - veřejné osvětlení     SKL - školy, školská zař.     
MK - Ministerstvo kultury   TUV - teplá užitková voda   SPT - sport, volný čas    
SFRB - Státní fond rozvoje bydlení   VZT - vzduchotechnika     ŽP - životní prostředí     
SFŽP - Státní fond životního prostředí   ND - Národní dům      OBB - obnova budov, památky    
DUR - dokumetace k územnímu řízení   VSH - víceúčelová sportovní hala KOM - komunikace    
TKO -  tuhý komunální odpad   RG - reálné gymnázium     EÚO - energetická úsporná opatření  
DS - Domovní správa     IDS  - integrovaný dopravní systém        
KS,OKS - odbor kom. služeb   RI - reinvestice nájemného          
Vytvořeno 6.6.2012 13:10:57 | přečteno 294x | Richard Sedlák
load