Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2011 - investice ostatní

Rozpočet pro rok 2011 - investice ostatní

Ostatní investice rozpočtu města Prostějova pro rok 2011
                     
              V tis. Kč      
                Hodnota díla Proinvest.  
Poř. číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ Rok 2011 celkem celkem Text
1. 12   341000000 5273 6119   250,00     Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v městě Prostějově, zpracování digitálního povodňového plánu. Žádost o dotaci z OPŽP, osa 1, oblast podpory 1., omezování rizika povodní podoblast 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany s desetiprocentní účasti města 
2. 12   342000000 5273 6122   84,00     Příspěvek města Prostějova na vybavení jednotky HZS OlK - lanový  přenosný naviják pro likvidaci větrných smrští, dopravních nehod, zřícených budov ( Z133/ 1985 Sb.,§ 29, písm.l)
  334,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 12 - Krizové řízení
3. 13 1   5311 6123   630,00     2 služební vozidla s výstražným zařízením
4. 13 4   5311 6122   160,00     Modernizace a rozšíření záznamového a monitorovacího zařízení MKDS
5. 13 5   5311 6122   160,00     Modernizace IT infrastruktury a  technologického zázemí MKDS a IT technol.
6. 13 3   5311 6122   50,00     Multifunkční zařízení (kopírka, scaner, tiskárna)
  1 000,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 13 - Městská policie
7. 15 1 327000000 6171 6125   480,00     Odbor dopravy (Křížkovského) - aktivní prvky 
8. 15 2 328000000 6171 6125   600,00     Radius server (HW a SW) - pro zvýšení bezpečnosti ověřování uživatelů
9. 15 3 329000000 6171 6111   300,00     Aplikace Ginis (doplnění licencí a modulů, vazba na registry)
10. 15 4 330000000 6171 6125   970,00     Datové přepínače - obnova stávajících nevyhovujících aktivních prvků
11. 15 5 331000000 6171 6111   500,00     Software - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících licencí
12. 15 6 332000000 6171 6125   150,00     Doplnění datových rozvaděčů (záložní zdroje, přepěťové ochrany, převodníky)
  3 000,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 15 - Informační technologie
13. 20 1 4000000 3319 6112   1 500,00   0,00 Pátý svazek knih o Prostějově (publikace)
  1 500,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 20 - Školství a kultura
14. 50     6409 6901   10 000,00     Investice bez jmenovitého určení
  10 000,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 50 - Správa majetku města
15. 61   239000000 3635 6119   3 600,00     Nový Územní plán Prostějova - II. etapa
16. 61   240000000 3635 6119   300,00     Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
  3 900,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 61 - Stavební úřad
17. 70   92000000 6409 6202   26 300,00 181 300,00 117 220,00 Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014)
18. 70   93000000 6409 6119   4 000,00 4 000,00   Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení
19. 70   205000000 6409 6202   4 089,23 16 722,01 8 178,00 Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do roku 2012)
  34 389,23 202 022,01 125 398,00 Celkem kapitola 70 - Finanční
  54 123,23 202 022,01 256 145,24 Investice "ostatní" celkem
Vytvořeno 6.6.2012 13:11:00 | přečteno 307x | Richard Sedlák
load