Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Aktuality z výkonu služby > Jak postupovat v případě nalezené věci

Jak postupovat v případě nalezené věci

Našli jste na veřejném prostranství cizí věc a nevíte jakým způsobem se zachovat? Nález věci se řeší podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon předpokládá, že nalezenou věc vlastník neopustil, ale ztratil. Kdo věc najde, nesmí ji považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

Dle občanského zákoníku je nálezce povinen vrátit nalezenou věc tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Pokud nelze z okolností poznat, komu má být nalezená věc vrácena a nepovažuje-li se za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území jste věc našli, zpravidla do tří dnů.

Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nalezenou věc provozovateli těchto zařízení.

Nález vždy odevzdejte na území obce, kde byl nalezen a věci nepřepravujte do jiných obcí.

Pokud nález neodevzdáte a přisvojíte si cizí věc bez svolení oprávněné osoby, můžete se dopustit přestupku proti majetku v případě, že hodnota nalezené věci je nižší jak 10 000 Kč.

Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty (10 000 Kč a více), která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, dopustí se trestného činu zatajení věci.


V případě nálezu toulavého psa nebo jiného zvířete na katastru města Prostějova se mohou občané obrátit na městskou policii.  Pokud se pes pohybuje, mimo katastrální území Prostějova např. na vesnici je zapotřebí,  aby se lidé obraceli na obecní úřad v místě, kde se zvíře nachází. Starostové obcí mají povinnost zvíře převzít a postarat se o něj.


 Ilustrační foto nalezené věci
 DSC04992, obrázek se otevře v novém okně


 Vytvořeno 18.8.2022 14:08:38 | přečteno 410x | Petr Zapletal
load