Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > O Městské policii Prostějov > Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) statutárního města Prostějov

Účelem MKDS je rychlejší a snadnější dohled nad veřejným pořádkem a i jako prevence trestné činnosti na území statutárního města Prostějova. Kamerové systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech a obcích. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví. Podle dosavadních zkušeností měst  a obcí je schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, vandalismu a dalšího nežádoucího jednání.

Monitoring je zaměřen především na: 

 • pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel)
 • výtržnictví, fyzické napadání osob 
 • ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí, ať již veřejných nebo soukromých
 • ochranu majetku  a  bezpečnost osob 
 • ochranu motorových vozidel  a to před poškozením, před zcizením a krádežím věcí z vozidel
 • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, vylepování plakátů 
 • porušování dopravních předpisů

V roce 2000 byla zahájena první etapa výstavby městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který je po etapách stále rozšiřován. Bylo vybudováno již 36 stálých kamerových bodů a 6 mobilních kamer.  Ovládání a monitorování jednotlivých kamer je zajištěno z operačního střediska MP.V Současné době je v rámci celého systému využíván analytický software.V současné době má MKDS Prostějov 42 kamer. Kamery jsou obsluhovány vyškolenými operátory z řad strážníků. Na jedné směně se vždy nacházejí dva operátoři, kteří záznamy vyhodnocují a v případě potřeby vysílají na místo hlídku MP Prostějov. O technickou část se stará strážník - technik MKDS a PCO. Strážníci se během práce s kamerami řídí ustanoveními zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Záznamy i on - line přenos jsou k dispozici i na pracovišti Policie ČR Prostějov. Vybraní strážnici mají k dispozici i klienta na mobilních telefonech pro přístup do MKDS.Ochrana osobních údajů během provozu MKDS

Informujeme Vás ("subjekt údajů"), že Městská policie Prostějov ("správce"), bude na základě oprávněného zájmu zpracovávat Vaše osobní údaje. Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Záznam bude uložen maximálně po dobu 3 let od okamžiku jeho pořízení.  Z pozice subjektu údajů Vám náleží práva stanovená ve článcích 15 až 22 GDPR.

Všechno vidí operátoři, je považováno za přísně důvěrné a operátoři jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Nežádoucí záběry mohou být vymaskovány (např. okna domů, při monitorování veřejně přístupných míst). Prohlížení záznamů je povoleno jen určeným osobám. Je zakázáno pořizovat jakékoliv neoprávněné výstupy se záznamů. Na záznamové zařízení jsou uplaťňována režimová opatření a jsou archivovány na uzamykatelných místech. Pracoviště operátorů MKDS a technika MKDS  je chráněno proti přístupu nepovolaných osob. Občané jsou informování, že se nacházejí v monitorovaném prostoru systémem MKDS

Voperační 2015 u, obrázek se otevře v novém okně

Operační středisko do roku 2017

videostěna 2017u, obrázek se otevře v novém okně

Operační středisko po modernizaci 2021

Mobilní analytické pracoviště pro práci s MKDS - pořízeno v roce 2020 z přispěním dotace Olomouckého kraje

1logo prac, obrázek se otevře v novém okně

Na programy prevence kriminality v letech 2015,2018, 2019, 2020 přispěl Olomoucký kraj významnou finanční částkou.logo Ol kraje, obrázek se otevře v novém okně


kamery poloha 11 2018, obrázek se otevře v novém okně


Seznam kamerových míst

 • Olomoucká x E.Valenty
 • Školní
 • Dolní
 • Kravařova
 • nám. T.G.Masaryka
 • Žižkovo nám.
 • hl. nádraží ČD
 • OD Zlatá brána
 • Poděbradovo nám.
 • Plumlovská x Anenská
 • Újezd
 • Svatoplukova
 • Plumlovská (Úřad práce)
 • Vápenice (divadlo)
 • Vápenice (park)
 • Vojáčkovo nám.
 • Husovo nám.
 • K. Svolinského
 • Kostelecká (okružní křižovatka)
 • Olomoucká (Morava)
 • Knihařská
 • Barákova
 • Havlíčkova x Vápenice
 • Šmeralova x U sv. Anny
 • Mlýnská (rybník)
 • místní nádraží ČD
 • Pujmanova
 • Brněnská (okružní křižovatka)
 • mobilní kamery

Pozn. – mobilní kamery jsou umísťovány na území města k monitorování veřejného pořádku dle aktuálních potřeb.

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2021

Vytvořeno 12.9.2014 10:31:49 - aktualizováno 9.1.2020 15:51:33 | přečteno 7022x | František Adámek
load