Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > O Městské policii Prostějov > Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) statutárního města Prostějov

Účelem MKDS je rychlejší a snadnější dohled nad veřejným pořádkem a i jako prevence trestné činnosti na území statutárního města Prostějova. Kamerové systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech a obcích. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví. Podle dosavadních zkušeností měst  a obcí je schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, vandalismu a dalšího nežádoucího jednání.

Monitoring je zaměřen především na: 

 • pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel)
 • výtržnictví, fyzické napadání osob 
 • ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí, ať již veřejných nebo soukromých
 • ochranu majetku  a  bezpečnost osob 
 • ochranu motorových vozidel  a to před poškozením, před zcizením a krádežím věcí z vozidel
 • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, vylepování plakátů 
 • porušování dopravních předpisů

V roce 2000 byla zahájena první etapa výstavby městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který je po etapách stále rozšiřován. Bylo vybudováno již 47 stálých kamerových bodů (některé s pevnými pomocnými kamerami WISENET) a 7 mobilních kamer.  Ovládání a monitorování jednotlivých kamer je zajištěno z operačního střediska MPPV.V Současné době je v rámci celého systému využíván analytický software.V současné době má MKDS Prostějov 54 kamer. Kamery jsou obsluhovány vyškolenými operátory z řad strážníků. Na jedné směně se vždy nacházejí dva operátoři, kteří záznamy vyhodnocují a v případě potřeby vysílají na místo hlídku MP Prostějov. O technickou část se stará strážník - technik MKDS a PCO. Strážníci se během práce s kamerami řídí ustanoveními zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Záznamy i on - line přenos jsou k dispozici i na pracovišti Policie ČR Prostějov. Vybraní strážnici mají k dispozici i klienta na mobilních telefonech pro přístup do MKDS. V roce 2021 byly z programu prevence pro modernizaci MKDS  zakoupeny 2 výkonné počítače pro Policii ČR - Územní odbor Prostějov.V roce 2022 byl zakoupen 1ks počítač s monitorem pro analytické pracoviště Policie ČR, Územní odbor Prostějov.Ochrana osobních údajů během provozu MKDS

Informujeme Vás ("subjekt údajů"), že Městská policie Prostějov ("správce"), bude na základě oprávněného zájmu zpracovávat Vaše osobní údaje. Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Záznam bude uložen maximálně po dobu 3 let od okamžiku jeho pořízení.  Z pozice subjektu údajů Vám náleží práva stanovená ve článcích 15 až 22 GDPR.

Všechno vidí operátoři, je považováno za přísně důvěrné a operátoři jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Nežádoucí záběry mohou být vymaskovány (např. okna domů, při monitorování veřejně přístupných míst). Prohlížení záznamů je povoleno jen určeným osobám. Je zakázáno pořizovat jakékoliv neoprávněné výstupy se záznamů. Na záznamové zařízení jsou uplaťňována režimová opatření a jsou archivovány na uzamykatelných místech. Pracoviště operátorů MKDS a technika MKDS  je chráněno proti přístupu nepovolaných osob. Občané jsou informování, že se nacházejí v monitorovaném prostoru systémem MKDS

Operační středisko po modernizaci 2022

opee 2022


Operační středisko do roku 2017

operační 2015 u


Mobilní analytické pracoviště pro práci s MKDS - pořízeno v roce 2020 s přispěním dotace Olomouckého kraje

Na programy prevence kriminality v letech 2015,2018, 2019, 2020, 2021, 2022 přispěl Olomoucký kraj významnou finanční částkou.logo Ol kraje


kamery poloha 2023 01, obrázek se otevře v novém okně


Seznam kamerových míst k 01.01.2023

   Název Popis
   CAM-01 Olomoucká / E.Valenty
   CAM-02 Školní
   CAM-03 Dolní
   CAM-04 Kravařova
   CAM-05 Náměstí TGM
   CAM-06 Žižkovo náměstí
   CAM-07 Hlavní nádraží ČD
   CAM-08 Zlata-Brana-Jih
   CAM-09 Poděbradovo náměstí
   CAM-10 Plumlovská-Anenská
   CAM-11 Újezd
   CAM-12 Svatoplukova
   CAM-13 Plumlovská - ÚP
   CAM-14 Vapenice - Divadlo
   CAM-15 Vapenice - Park
   CAM-16 Vojáčkovo náměstí
   CAM-17 Husovo náměstí
   CAM-18 Svolinského
   CAM-19 Kostelecká
   CAM-20 Olomoucká / Lužická
   CAM-21 Knihařská
   CAM-22 Havlíčkova-Vápenice
   CAM-23 Barakova
   CAM-24 Šmeralova-Anenská (Sídl. Svobody - U Sv. Anny)
   CAM-25 Obřadní sín 4K
   CAM-26 Mlýnská
   CAM-27 Místní nádraží
   CAM-28 Zlatá Brána - sever
   CAM-29 Brněnská / Okružní
   CAM-30 Havlíčkova
   CAM-31 Pujmanova
   CAM-32 Kino Metro - Sever
   CAM-33 Kino Metro - strom republiky
   CAM-34 Kino Metro - Jih
   CAM-35 Kino Metro - PTZ - Školní
   CAM-351 Kino Metro WISENET
   CAM-352 Kino Metro WISENET
   CAM-353 Kino Metro WISENET
   CAM-354 Kino Metro WISENET
   CAM-36 Mathonova (nemocnice)
   CAM-37 Vrahovice (škola - kostel)
   CAM-38 nám. Husserla (směr Újezd)
   CAM-52 Školní - 180°
   CAM-57 Hlavní nádraží PČR
   CAM-66 Vojáčkovo nám - 270°
   CAM-84 Kino Metro 4K - JIH
   MOB-1 Kpt. Nálepky - Vrahovice
   MOB-2 Cyklostezka na Smržice - Pod Kosířem
   MOB-3 Lužická - vnitroblok
   MOB-4 Josefa Lady
   MOB-5 Okružní 
   MOB-6 Riegrova
   MOB-7 Smetanovy sady

  Pozn. – mobilní kamery jsou umísťovány na území města k monitorování veřejného pořádku dle aktuálních potřeb. Uvedena jsou stanoviště k 01.01.2023

  MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2023

Vytvořeno 12.9.2014 10:31:49 - aktualizováno 9.1.2020 15:51:33 | přečteno 13848x | František Adámek
load