Z historie MP PV

historie02.jpg

Městská policie v Prostějově vznikla v září 1991 a to i přesto, že v té době nebyla jasně daná zákonná úprava. První strážníci nastoupili 1. srpna a jejich první oficiální hlídková služba proběhla na zářijových Hanáckých hodových slavnostech.

Zřízení městské policie umožnil až zákon 553/1991 Sb. Městská policie Prostějov pak byla zřízena k 1. dubnu 1992 vyhláškou č. 10, kterou schválilo městské zastupitelstvo. Do té doby sice nesla označení městská policie, ale plnila úkoly pořádkové služby. 

Dne 1. srpna 1991 nastoupilo k Městské policii Prostějov prvních devět strážníků. K 31. prosinci 1992 se jejich počet zvýšil na 22 a o rok později jich bylo již 34.

o_historie01.jpg, obrázek se otevře v novém okněMěstská policie Prostějov sídlila stejně jako dnes v Havlíčkově ulici č. 4 v budově, která od počátku vyhovovala potřebám městské policie z hlediska svého umístění. Vzhledem k velmi špatnému stavu objektu však byla nutná jeho celková rekonstrukce. Tu ale nebylo možné provádět za plného provozu, a proto byla městská policie přemístěna na dobu jednoho roku do Školní ulice.

Do 1. 6. 1993 pracovala městská policie ve dvousměnném provozu. Od tohoto data je pak zajišťován nepřetržitý provoz. Strážníci plní svoje úkoly ve dvanáctihodinových službách ve čtyřech směnách. Celé město je z hlediska plnění úkolů rozděleno do čtyř revírů. Za každý vždy odpovídá daná směna. Ta má svůj revír navíc rozdělen do úseků, ve kterých na pořádek dohlížejí dvoučlenné hlídky. To však neznamená, že se strážníci starají pouze o svůj revír. Naopak - jejich povinností je bdít nad dodržováním veřejného pořádku v celém městě.Na základě dohody s ředitelem Policie České republiky, okresního ředitelství Prostějov, je od března 1994 zabezpečeno nepřetržité hlídkování v centru města. Ke kontrole odlehlejších částí jsou využívána čtyři služební vozidla. Strážníci také využívají v rámci výkonu služby i dvě horská kola. Každá směna má k dispozici psovoda se služebním psem. V následujících letech byl postupně počet strážníků navyšován až na současných 57.

Také technika, s níž městská policie pracuje, doznala během let značných změn. Na služebně, kde jsou přijímána oznámení od občanů, byly zavedeny počítače. Do provozu byl uveden pult centrální ochrany pro střežení městských objektů. Ke zvýšení operativnosti městské policie přispělo zavedení sledování služebních vozidel systémem GPS, který umožnil jejich nepřetržité monitorování jejich pohybu v terénu. V roce 1999 byly zřízeny digitální linky ISDN, které umožňují zobrazení čísla volajícího na linku 156, na niž mohou volat současně čtyři lidé. Ve druhé polovině roku 2000 byla zahájena instalace kamerového systému města. Jako ve druhém městě v České republice, hned za Brnem, byla v roce 2001 uvedena do provozu linka tísňového volání pro neslyšící a nedoslýchavé občany. V roce 2003 byl dokončen kamerový systém města, který obsahuje již 15 kamer umístěných v exponovaných lokalitách. Jejich počet byl následně rozšiřován. V roce 2014 je jich již dvacet šest a jedna mobilní kamera.

K posílení preventivní funkce přispívá i Informační středisko prevence kriminality, jehož provoz byl zahájen začátkem roku 2002.

1.září 2006 byla zahájena činnost okrskové služby. Město bylo rozděleno na čtyři okrsky. Každý okrsek má na starost jeden strážník s přiděleným mobilním telefonem, na který jej mohou občané kontaktovat. Od 1.12.2007 byl zvýšen počet okrskářů na šest.

K 1.1.2011 byl počet strážníků dopravní hlídky snížen na dva z původních čtyř.  Tato dvě místa byla využita pro rozšíření počtu okrskářů na osm.

V roce 2016 vydalo statutární město Prostějov publikaci - 25 let. Městská policie Prostějov - Autorem je PhDr. Libor Šebestík. Shrnuje nejenom historii od roku 1991, ale i archivní materiály o MP před rokem 1948.

25letMPPV, obrázek se otevře v novém okně


Vytvořeno 10.9.2014 14:40:57 - aktualizováno 16.5.2017 16:49:58 | přečteno 2183x | František Adámek
load