Besedy ZŠ

Besedy na základních školách

V rámci programu Prevence kriminality provádíme každoročně besedy dle daného harmonogramu a to na všech prostějovských základních školách. Besedy jsou určeny pro žáky I., II., II, IV., V, VI. a IX.tříd. 

  • Přednášky zaměřujeme na práci policie, osobní bezpečnost, právní vědomí a dopravní výchovu.
  • Samozřejmě pokud má škola zájem o besedu pro jiný ročník, nebo si přeje speciální téma snažíme se v rámci možností vyhovět.

I. ročník : 2x 1 hodina

První hodina je zaměřená na osobní bezpečnost, jak se chováme venku, doma, jak poznáme strážníka od ostatních osob nosících uniformu. V průběhu besedy, každý žáček dostane obrázek, kde jsou namalovány situace s kterými se můžeme setkat. Některé jsou správné, některé nesprávné.

Druhá hodina je věnována dopravní výchově – jaké povinnosti má chodec a cyklista. Dětem je i promítáno video “Bezpečná cesta”, kdy holčička Anička ukáže jak se správně chovat např. při přecházení vozovky, na kole, v autě. Po ukázce jsou s dětmi probírány nebezpečné situace.

P1060507.jpgP1060506.jpg

II. ročník : 1x 1 hodina
             

Beseda má název "Bezpečná cesta". Dětem jsou vštěpovány zásady bezpečného chování při cestě do školy, při pohybu venku a nechybí ani osvěžení dopravních pravidel pro chodce.

III. ročník : 2x 2 hodiny

První dvojhodinová část se týká představení Policie a Městské policie v České republice a jejich pravomoce. Děti jsou seznámeny s pravidly bezpečného chování, je pro ně připraven testík s devíti otázkami.

Druhá dvojhodinová část je věnována dopravním předpisům. Zejména pravidlům, které se týkají chodců a cyklistů. Pro zpestření je pro děti připraven úkol- složit puzzle s dopravní tematikou.

P1060474.jpgP1060462.jpg

 

IV. ročník : 1x 1 hodina
           

Přednáška je zaměřená na dopravní výchovu, kde jsou dětem blíže vysvětleny jejich povinnosti při pohybu po pozemních komunikacích, jízdě na kole, na kolečkových bruslích a podobně. V průběhu besedy děti plní i úkoly například poznávání dopravních značek a doplnění textu vhodnými obrázky.

V.ročník : 2x 2 hodiny  

V první dvouhodinové besedě seznámíme děti s úkoly policie a rozdáme každému “Zápisník mladého ochránce pořádku”. V tomto sešitu, který jsme pro ně připravili,naleznou informace o úkolech městské policie, dovědí se rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, čekají na ně otázky s dopravních předpisů a není opomenuta osobní bezpečnost. Obsah zápisníku s dětmi probereme, vysvětlíme a za domácí úkol mají jeho vyplnění.

V druhém dvouhodinovém setkání zkontrolujeme a diskutujeme o tom, co žáčci vytvořili. Ty nejpečlivější odměníme drobností.

 VI.ročník - 1x 2 hod.

Beseda orientovaná na osobní bezpečnost. Při tomto setkání využíváme videokazetu „Nechte mě bejt”, kterou jsme získali z Olomouckého kraje. Námětem této nahrávky jsou události, které se odehrály i ve skutečnosti. Čtyři příběhy pojednávají o nejčastějších chybách v chování dětí, které mohou mít pro ně tragické následky. (nastoupení do vozidla k cizímu člověku, vpuštění neznámého muže do bytu, šikana ve třídě, nález nebezpečného předmětu).
Každý příběh s dětmi prodiskutujeme a neopomínáme uvádět podobné případy z našeho okolí.

P1060334.jpgP1060327.jpg

 

IX.ročník - 1x 3 hod.

Beseda je zaměřená zejména na právní vědomí žáků, neboť od patnácti let jsou za své činy trestně odpovědní. Během přednášky se seznámí se zákony např. O občanských průkazech, s přestupkovým zákonem, kde je hlavním tématem veřejný pořádek, občanské soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek, přestupky proti majetku, tabákový zákon a další. Část setkání je věnována činnosti policie, jaké má pravomoci, nechybí výklad příkladů z praxe.

4.jpg3.jpg

 

 

 

 

Vytvořeno 11.9.2014 13:01:44 | přečteno 830x | František Adámek
load