Blokové čištění

V průběhu roku dochází v našem městě ke strojnímu čištění, čímž dochází ke zkvalitnění čistoty vozovek. Ovšem parkující motorová vozidla často zabraňují tomuto úkonu. Jednou z příčin je i fakt, že si řidiči v ulicích kudy jezdí často, řádně nevšímají dopravního značení.  Z tohoto důvodu vám chceme k tomuto poskytnout podrobnější informace a obracíme se na Vás s žádostí :

Neparkujte na pozemních komunikacích, pokud zde probíhá čištění !!!

Blokové čištění vybraných komunikací se provádí podle schváleného plánu daného roku v určených termínech. Ty jsou uvedeny na internetových stránkách města www.prostejov.eu ( zde) a v tisku.

Blokové čištění zajišťují Technické služby ASA Prostějov

Jednotlivé bloky ulic jsou označeny sedm dní dopředu přenosnou dopravní značkou - zóna s dopravním omezením IP 25a s dodatkovou tabulkou, kde je níže uvedeno přesné datum i časový rozsah čištění.

Městská policie kontroluje průběžně označení zóny.

zona-s-dodt.jpgkonec-zony.jpg

Zóna s dopravním omezením je označena dopravní značkou IP25a – začátek zóny a IP25b – konec zóny se symbolem B 29 – zákaz stání a dodatkovým textem.
Tuto značku neruší křižovatka a platí i pro parkoviště uvnitř zóny !!!!!


Občany upozorňujeme, aby nestavěli svá vozidla ihned po strojním vyčištění. Zaměstnanci ASA pak nemohou silnice řádně dočistit! Zákaz stání je platný po celý uvedený časový úsek, pokud nejsou značky odstraněny dříve.


Pokud majitelé vozidel výše uvedenou dopravní značku nerespektují a své vozidlo nepřeparkují, musí počítat s postihem.

Sankce:
V tomto případě je možno udělit blokovou pokutu do výše až 2000,- Kč. Ve správním řízení až 2500,- Kč + správní poplatek.

Vytvořeno 23.3.2011 13:41:13 | přečteno 2284x | František Adámek
load