Chodec a dopravní předpisy

Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je chodec osoba, která tlačí dětský kočárek, jede na kolečkových bruslích, skateboardu, běžkách, koloběžce (která nemá povinnou výbavu jízdního kola) , nebo osoba používající obdobné sportovní vybavení. Dále do této skupiny patří osoba na invalidním vozíku a osoba vedoucí jízdní kolo či psa.
Základní předpisy pro chodce jsou dané a musíme je dodržovat. Bohužel, i zde se najde spousta lidí, kteří pravidla nedodržují a to i přesto, že chodec je nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu. Nejen, že tímto jednáním se dopouštějí přestupku, ale ohrožují sebe i ostatní. Málo kdo ví, že bloková pokuta může činit až 2000 Kč.
Ani v našem městě není výjimkou vidět chodce , jak si vykračuje po stezce pro cyklisty a ještě je schopen se obořit na projíždějícího se cyklistu. Chodec má využívat chodník a jít po něm vpravo. Jestliže chodník není a musí jít po silnici, jde po levé straně. Na chodníku se rovněž smí pohybovat i na skateboardu, kolečkových bruslích, nebo koloběžce,která není opatřena povinnou výbavou pro jízdní kolo. Samozřejmě platí podmínka, že nesmí ohrozit chodce. Přecházet přes silnici tam, kde je přechod pro chodce ve vzdálenosti 50m od vás, platí povinnost ho využít a řádně se rozhlédnout. Žádná absolutní přednost pro chodce neexistuje. Na tohle by spoléhal jen hazardér, který si svého života neváží. Podle zákona chodec totiž může vkročit na přechod pro chodce jestliže je vozidlo v dostatečné vzdálenosti aby řidič svůj automobil mohl bezpečně zastavit.
Na pravidlo rozhlédnout se při přecházení silnice nesmíme zapomenout ani na semaforech. Dá se říci, že téměř na každé větší křižovatce v centru, blikne zelená chodcům i řidičům jedoucích z jednoho směru. To může být pro chodce osudné, zejména pokud se setká v daném okamžiku s "čepičářem" , svátečním jezdcem, projíždějícím motoristou z jiného města, nebo nepozorným, roztržitým řidičem. Následky mohou být tragické.


Základní pravidla:

 • Chodec musí užívat chodník nebo stezku pro chodce. 
 • Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, nebo při levém okraji vozovky. 
 • Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 
 • Chodce, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit ostatní chodce, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. 
 • Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce, jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. 
 • Osoba pohybující se na lyžích jezdí se vpravo , kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
 • V obytné zóně jsou povoleny hry dětí na pozemní komunikaci. Platí zde, že řidiči vozidel jedou nejvyšší povolenou rychlostí 20km/hod. Chodci musí umožnit vozidlům projetí v těchto místech. 
 • Na stezce pro cyklisty má chodec vstup zakázán. Výjimku tvoří chodec, který jede na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce, lyžích.
 • Cyklisté nesmí jezdit po dálnici ani po silnici pro motorová vozidla 
 • Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
 • Využívat přechody pro chodce je chodec povinen , je-li blíže než 50m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou.
 • Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
 • Než vstoupí do vozovky, měl by se rozhlédnout. Nejprve vlevo, vpravo, vlevo a uprostřed silnice ještě jednou vpravo (zda nejede vozidlo). Toto pravidlo platí i při přecházení na zelenou.
 • Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, rychlým krokem přejde na druhou stranu pokud to situace dovolí. (nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat)
 • Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždí-li vozidla s právem přednostní jízdy.
 • Vozidlo, které má právo přednostní jízdy nemusí používat sirénu, stačí modré přerušované světlo.
 • Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.

 

Nejčastější porušení pravidel:

na-stezce.jpgpodchod.jpg

 

prelezani.jpg  prelezani2.jpg

 

Kdo se z chodců může pohybovat na stezce pro cyklisty? Osoba na kolečkových bruslích, na skateboardu, koloběžce popřípadě běžkách.Na obyčejné koloběžce (která nemá povinnou výbavu jízdního kola) patříme do skupiny chodců a platí pro nás stejná pravidla. Výjimkou je pohyb na stezce pro cyklisty.

na-bruslich.jpg 

Na co bychom neměli zapomínat?
Zejména v zimním období bývá často šero a brzy tma. Na sobě míváme tmavé oblečení. Při pohybu na silnici nás řidič může spatřit v posledním okamžiku. Ke své bezpečnosti rozhodně přispějeme používáním reflexních doplňků, kdy naše viditelnost se zvětší až na 150 m. Vždyť jednou z nezbytných podmínek včasné reakce řidiče na přítomnost osoby v jízdní dráze je její viditelnost na dostatečnou vzdálenost.
Pro srovnání : Při rychlosti 50 km/hod. ujede vozidlo za jednu sekundu 13,9 m (při rychlosti 90 km/hod. je to již 25 m). Reakční doba zkušeného řidiče v dobré fyzické a psychické kondici se pohybuje okolo 0,7 s. Minimálně další 1 sekundu je potřeba připočíst na sešlápnutí brzdy. Za tuto dobu tedy vozidlo při rychlosti 50km/hod. ujede 23,6 m. Brzdná dráha vozidla jedoucího rychlostí 50 km/hod. (do úplného zastavení) se na suché vozovce pohybuje okolo 25 m. Prostým součtem docházíme ke zjištění, že za ideálních podmínek ujede uvedené vozidlo od spatření osoby v jízdní dráze do zastavení minimálně 48,6 m. Přitom osoba oblečená v tmavých šatech je za tmy či proti tmavému pozadí za snížené viditelnosti viditelná na vzdálenost asi 30 m. Použitím doplňků s reflexními nášivkami se tato vzdálenost zvětší až na 150 m. Takže,kdy máme větší šanci na přežití je zcela jasné!! (použito z Besipu)

 

Vytvořeno 11.9.2014 12:15:59 | přečteno 5146x | František Adámek
load