Měření mobilním radarem

Strážníci městské policie od 1.7.2006 mají oprávnění ze zákona měřit rychlost a zastavovat vozidla, nechat dýchnout řidiče kvůli orientačnímu zjištění na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek.
Mobilní radar Městská policie Prostějov vlastní od konce roku 2005. V tomto období se měření provádělo ve společných hlídkách s Policií ČR. Od získání výše uvedených kompetencí provádí měření strážníci vesměs samostatně. Cílem používání tohoto zařízení je především zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vybrána jsou zejména nebezpečná místa, kde obvykle dochází k překročení povolené rychlosti.

A protože nechceme na řidiče působit pouze represivně, nabídli jsme občanům možnost zkontrolovat si přesnost ukazatele rychlosti ve svém vozidle.

Akce proběhla poprve v sobotu 16.června 2007 v době od 9.00 hodin do 12.hodin na severní obslužné komunikaci ve směru od kruhové křižovatky ulice J. Lady po ulici Hacarova . 


P1070289.jpg

P1070293.jpg

P1070282.jpg

P1070272.jpg

P1070280.jpg

Na stanovišti start byly řidičům předány informace, jakým způsobem měření proběhne. Je totiž zapotřebí v daném úseku udržet konstantní rychlost. Naměřené údaje poté nahlásí strážníci další hlídce, která opodál na stanovišti cíl předá řidiči lístek s naměřenou hodnotou mobilním radarem.

s_karta.jpg, obrázek se otevře v novém okně


Celkem se zúčastnilo 129 vozidel. Z toho tři motorky. Obvyklá byla odchylka tachometru 2 – 6 km/h do mínusu (např. při ryhlosti 50 km/h na tachometru bylo naměřeno radarem 47 km/h). Maximální odchylka byla naměřena u Fordu rok výroby 1997. Při rychlosti 67 km/h na ukazateli, naměřil radar 50 km/h.
Pouze u dvou vozidel při ověřovacím měření bylo na ukazateli rychlosti méně než naměřeno. V jednom případě na ukazateli 50 km/hod. – na radaru 57 km/h a v druhého na ukazateli 86 km/hod. - naměřeno 89 km/hod.
Rok 2008
V sobotu 19. července proběhla preventivní akce. Tentokrát byl přítomen i zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny, který účastníkům věnoval drobný dárek. V době od 8.30 do 12.00 hodin přijelo na stanoviště 204 řidičů. Odchylka na tachometru se nejčastěji pohybovala v rozmezí do 5 km/hod. Např. radarem naměřeno 46 km/hod. na tachometru 50 km/hod. Z celkového počtu 204 automobilů u deseti zjištěna vyšší rychlost než zaznamenal ukazatel rychlosti. To by mohlo být pro řidiče dost nepříjemné, neboť takto mohou překročit rychlost nevědomky, což není omluvou. Nejčastěji si chtěli řidiči ověřit „padesátku“. Mladší muži uvítali možnost vyzkoušet si měření ve vyšší rychlosti. V daném úseku nejrychleji jel řidič v Renaultu rok výroby 2003 a to 112 km/hod.
Rok 2010
Dne 12. června přijelo 131 motoristů a z toho 3 motorky na kontrolní měření mobilním radarem. Ve čtyřech případech ukazatel rychlosti podměřoval např. radarem naměřeno 55 km/hod. – na ukazateli řidičem 50 km/hod. a to byla největší zjištěná odchylka. Opačná situace nastala u čtyř automobilů. Jejich tachometr ukazoval o více jak 11 km/hod. Největší odchylka u  Fordu mondeo, až o 22 km/hod. (76 km/hod), ale naměřená rychlost radarem 54 km/hod. nejvyšší naměřená rychlost u motocyklu 79 km/hod., u osobního vozu 78 km/hod. Převážná část řidičů si chtěla vyzkoušet „padesátku“.
ROK 2011
Celkem se dostavilo 135 řidičů, z toho 4 motorkáři. Nejvyšší rychlost zaznamenána u motocyklu 161 km/h. U vozidla 121 km/hod.
ROK 2012
Správnost tachometru si přijelo zkontrolovat celkem 143 řidičů, z toho 6 motorek. Nejvyšší naměřená rychlost u vozidla 98 km/h. U motocyklu 93 km/h.
ROK 2013
Porovnat ukazatel rychlosti ve vozidle s mobilním radarem si přijelo celkem 191 řidičů, z toho 10 motocyklů. Nejvyšší naměřená rychlost vozidla byla 122 km/h. U motocyklu 113 km/hod.
ROK 2014
Měření rychlosti mělo rekordní účast 229 řidičů, z toho 7 motorkářů. Nejvyšší naměřená rychlost 130 km/h u motocyklu, u vozidla 116 km/hod.
ROK 2015
Na kontrolní měření mobilním radarem, které proběhlo v sobotu 6. června přijelo 172 řidičů, z toho 4 motorkáři.   Stejně jako v minulých letech si ve většině případů chtěli otestovat „padesátku“. Desítka řidičů měřený úsek projela rychlostí vyšší jak 70 km/hod. U osobního vozidla Škoda Rapid byla zaznamenaná nejvyšší naměřená  rychlost 92 km/hod. Po absolvování trasy, obdržel každý účastník lístek se změřenou hodnotou a malý dárek v podobě alkotestu a propagační letáky Besip.

s_start.jpg, obrázek se otevře v novém okně s_motorkar.jpg, obrázek se otevře v novém okně

s_cil.jpg, obrázek se otevře v novém okně

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2014
Vytvořeno 10.9.2014 15:30:12 - aktualizováno 9.12.2015 13:54:03 | přečteno 1132x | František Adámek
load