2-2004

Události MP PV z týdne 2/2004

Krádeže

02.01.2004

V 16.05 hodin bylo na linku 402222 oznámeno z OD, že mají v prodejn

ě zadrženého pachatele drobné krádeže. Na místě byl vyslanou autohlídkou zjištěn nezletilý chlapec, který odcizil 2 ks audio kazety v hodnotě 478 ,-Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje. Chlapec byl převezen do místa bydliště, kde byl předán otci. Ten byl seznámen s tím, že bude věc předána správnímu orgánu a o věci byl sepsán úřední záznam.

05.05.2004

V 11.55 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Autohlídkou MP byl na míst

ě zjištěn muž, který odcizil salám v hodnotě 11,90 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 400,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

V 00.15 hodin byla na MP PV nahlášena krádež v OD. Jako pachatel byl vyslanou hlídkou zjišt

ěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 124,90 Kč. Jelikož nebylo možné věc vyřídit na místě, byl sepsán úř. záznam a věc bude postoupena správnímu orgánu k dořešení.

07.01.2004

V 17.02 hodin na lince 156 oznámili z prodejny potravin, že mají v provozovn

ě zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo mužem odcizeno zboží v hodnotě 29.90 Kč. Muž nemohl prokázat hodnověrně svoji totožnost, proto byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Dále hlídka MP zjistila, že muž byl v posledních třech letech odsouzen za krádeže, proto byl muž předán na OO PČR, kde bude věc dořešena. O události byl sepsán úřední záznam.

V 03.45 hodin bylo na lince 402222 p

řijato oznámení, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Hlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 29,90 Kč. Ten hlídce sdělil, že je možné, že byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen za krádež. Dispečinkem MP z důvodu podezření na spáchání TČ byla na místo přivolána hlídka PČR. Hlídkou PČR byla věc prověřena a následně zjištěno, že se o TČ u tohoto muže nejedná. Jednalo se pouze o přestupek, který hlídka MP vyřešila na místě pokutou 1000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.

01.01.2004

Odcizené vozidlo. V 10.25 hodin na linku 156 oznámil muž, že n

ějací dva mladíci pravděpodobně odcizili osobní vozidlo, které stálo na pozemku za brankou u placeného parkoviště. Mladíci s vozidlem odjeli směrem z města. Na místo byl vyslán strážník MP. Vzápětí oznámil operační Policie ČR Prostějov, jim bylo nahlášeno odcizení osobního vozidla podobného popisu. Na místě si věc převzala k šetření hlídka Policie ČR.

Druhý den ve 14.30 hodin oznámil anonym na linku 156, že u sportovní haly stojí nezajišt

ěné os. vozidlo s klíči v zapalování. Na místo byla vyslána hlídka MP, která vozidlo zajistila. Poté bylo dispečinkem MP ověřeno, že se jedná o odcizené vozidlo z předchozího dne. Byla vyrozuměna Policie ČR, které byla celá věc předána.

02.01.2004

St

řílel na ulici. V 10.40 hodin oznámil na lince 156 muže, že se po ulici pohybuje podnapilý muž, a z nějaké zbraně střílí do vzduchu. Byly vyslány hlídky MP, které na místě zjistily silně podnapilého muže, který se doznal k tomu, že střílel do vzduchu z akustické zbraně. Protože byly důvodné obavy, že muž bude ve svém jednání pokračovat, byla mu zbraň proti potvrzení odebrána. V průběhu šetření věci muž několikrát upadl a nebyl schopen se sám postavit, čímž budil VP. Muž odmítl prokázat svoji totožnost, proto byl k jejímu zjištění předveden na OO PČR. Muž odmítl přestupky na místě řešit, proto byl sepsán úř. záznam, který bude spolu s odebranou zbraní předán správnímu orgánu k dořešení.

06.01.2004

Problémy s opilcem. V 17.45 hodin na lince 156 požádala obsluha baru o vyslání hlídky z d

ůvodu problému s podnapilým hostem. Hlídkou MP byl na místě zjištěn podnapilý muž, který požadoval prodej alkoholu, což mu bylo obsluhou baru odmítnuto. Muž byl hlídkou z baru vykázán.

Městská policie 2004 (C)

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:07 | přečteno 344x | Richard Sedlák
load