3-2004

Události MP PV z týdne 3/2004

Krádeže

09.01.2004

Ve 14.25 hodin oznámili z OD, že mají v prodejn

ě zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil potraviny v hodnotě 1.137,30 Kč. Přestupek byl vyřešen hlídkou na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

10.01.2004

Ve 13.40 hodin byla z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka na míst

ě kontaktovala pracovníka bezp. agentury. Ten označil muže, kterého viděl, jak si do rukávu ukrývá deodorant v hodnotě 69,90 Kč. Tento však za pokladnou u muže nezjistil a muž se k jeho krádeži nepřiznal. Muž po ověření totožnosti krádež popřel. Věc nebylo možné projednat na místě, proto bude oznámena správnímu orgánu. O věci byl sepsán úř. záznam.

V 15.35 hodin byla na lince 156 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na míst

ě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 61,80 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje, a přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1000,- Kč.

V 16.15 hodin byla na lince 156 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na míst

ě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 248,- Kč. Nebyla schopna na místě prokázat svoji totožnost, proto byla k jejímu zjištění předvedena na OO PČR. Po ověření totožnosti byl přestupek projednán na místě pokutou ve výši 1000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje. Byl sepsán záznam o předvedení.

13.01.2004

V 10.15 hodin bylo na linku 156 oznámeno z drogerie, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a zjistila ženu, která v prodejn

ě odcizila zboží v hodnotě 63,90 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

V 19.10 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP na míst

ě zjistila muže, který byl v minulosti již za majetkovou trestnou činnost trestán. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala.

10.01.2004

Opilec havaroval. V 00.40 hodin oznámila autohlídka MP, že na komunikaci, která vede za h

řbitov je havarované osobní vozidlo. Jeho řidič byl na místě bez zranění, ale přiznal požití alkoholu před jízdou. Oznámení bylo předáno na operační středisko OŘ PČR Prostějov, odkud na místo byla vyslána autohlídka DI PČR Prostějov. Ta si věc na místě převzala.

13.01.2004

Žena na toalet

ě. Ve 13.45 hodin bylo hlídce MP na náměstí oznámeno personálem kavárny, že na jejich toaletě leží zřejmě podnapilá žena i se psem, a nekomunikuje. Hlídka MP oznámení potvrdila a vyžádala si příjezd lékaře. Přes operační středisko ZZS Prostějov byla na místo přivolána sanitka. Lékař ženu prohlédl a rozhodl o jejím převozu do nemocnice na oddělení ARO, kde bude vyšetřena. Hlídka MP psa odchytla a umístila v kotci MP. Hlídkou byl o celé věci sepsán úřední záznam. V 16.40 hodin se na služebnu MP dostavil muž, kterému byl pes vydán.

Nedorozum

ění. V 17.05 hodin bylo na linku 156 oznámeno z hlavního vlak. nádraží v Prostějově, že v rychlíku, který přijede do stanice Prostějov mají problémového cestujícího. Vyslané hlídky MP na místě zjistily, že cestující neměl správnou jízdenku a odmítal průvodčímu zaplatit pokutu. Cestující na výzvu hlídky MP vystoupil z vlaku a věc byla dořešena v kanceláři výpravčího ve stanici Prostějov. Cestující tvrdil, že došlo k omylu při prodeji jízdenky a on se žádného protiprávního jednání nedopustil. Podle hlídky nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání a výpravčí byl poučen, že vzniklou škodu mohou ČD vymáhat po cestujícím, jehož totožnost byla sdělena výpravčímu ve stanici Prostějov. Ten uvedl, že celou věc předá nadřízenému v Olomouci k rozhodnutí.

14.02.2004

Opilec na radnici.

V 10.10 hodin oznámila pracovnice MÚ, že p

řed stavebním odborem leží podnapilý muž. Vyslanou autohlídkou byl na místě zjištěn podnapilý muž, který nebyl schopen na místě hodnověrně prokázat svoji totožnost, a proto byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Po ověření totožnosti byl přestupek proti veřejnému pořádku s mužem vyřešen na místě pokutou 1000,- Kč. Hlídkou byl sepsán záznam o předvedení.

Městská policie 2004 (C)

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:06 | přečteno 379x | Richard Sedlák
load