7-2004

Události MP PV z týdne 8/2004

 

Krádeže

 

06.02.2004

 

V 11.45 hodin bylo oznámeno Policií ČR, že v OD došlo k drobné krádeži a pachatel byl zadržen. Na základě žádosti PČR byla vyslána autohlídka MP, která na místě zjistila muže, jenž v prodejně odcizil zboží v hodnotě 231,20 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

 

Ve 14.37 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a zjistila na místě ženu, která v prodejně odcizila zboží za 28,70 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

 

09.02.2004

 

Ve 13.25 hodin byla na linku 156 oznámena krádež v OD. Jako pachatel byl na místě hlídkou MP zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 137,40 Kč. Jelikož muž hlídce uvedl, že je nesvéprávný a jeho bydliště je mimo Prostějov, byl předán Policii ČR aby mohl být předán své opatrovnici. Zboží bylo vráceno do prodeje. Byl sepsán úřední záznam.

 

Ve 14.45 hodin bylo nahlášeno zadržení dvou pachatelů krádeže v OD. Hlídka MP na místě zjistila dva nezletilé chlapce. Oba odcizili zboží v celkové hodnotě 72,70 Kč. Vzhledem k věku pachatelů a místa bydliště mimo Prostějov, byli oba předáni Policii ČR. Odcizené zboží bylo vráceno do prodeje.

 

V 03.00 hodin na lince 333 990 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka  MP, která zjistila muže, jenž odcizil drogistické zboží v hodnotě 74,- Kč.           Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

 

10.02.2004

 

V 08.35 hodin bylo na linku 156 oznámeno z drogerie, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží za 129,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

 

V 10.55 hodin na lince 402222 bylo oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě bylo zjištěno, že dva mladíci v prodejně odcizili zboží v celkové hodnotě 111,60 Kč. Přestupek nešlo vyřídit na místě, a protože došlo k poškození zboží a mladíci neměli peníze na zakoupení tohoto zboží, bude věc předána správnímu orgánu k dořešení a náhradě způsobené škody. Byl sepsán úřední záznam.         

 

Ve 14.43 hodin bylo na lince 402222 oznámeno z OD, že zadrželi malého chlapce, který poškodil jejich zboží. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila nezletilého chlapce, který odcizil zboží za 299,- Kč. Odcizené          zboží bylo chlapcem poškozeno. Chlapec byl v místě bydliště předán rodinné mu příslušníku, který byl o události informován. Věc bude předána správnímu orgánu k dořešení a náhradě způsobené škody. Byl sepsán úřední záznam.         

 

11.02.2004

V 16.00 hodin na linku 156 oznámila pracovnice z drogerie, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila nezletilou dívku, která odcizila zboží v hodnotě 21,90 Kč.  To bylo nepoškozené vráceno zpět do prodeje. Dívka byla předána matce, která byla o celé věci informována. Byl sepsán úřední záznam.

 

V 16.20 hodin byla na lince 156 z prodejny stříbrnictví oznámena krádež. Vyslány hlídky MP, které na místě zjistily, že neznámý muž odcizil z pokladny finanční hotovost, přičemž musel překonat odpor prodavačky, která se mu pokusila v krádeži zabránit. Muž z místa utekl neznámo kam. Vzhledem k podezření ze spáchání TČ bylo místo zajištěno a přes operační středisko MP byla přivolána PČR. Ta si po příjezdu věc na místě převzala k dalšímu šetření.

V 17.50 hodin bylo přijato na lince 156 oznámení  z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslanou autohlídkou byli na místě zjištěni 3 mladíci, kteří se dopustili krádeží. Se dvěma mladíky byly přestupky projednány na místě pokutami ve výši 500,- a 1000,- Kč. Třetí mladík zboží částečně poškodil a OD bude uplatňovat náhradu škody, proto byl o věci sepsán úř. záznam a věc bude předána.

12.02.2004

V 16.21 hodin na lince 333 990 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že muž  odcizil zboží (alkohol) v hodnotě 749,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1000,- Kč.

V 17.26 hodin na lince 156 oznámil OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že byly odcizeny potraviny v hodnotě 501,40 Kč. Mladiství byl za přestupek vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

V 19.40 hodin byla na lince 156 oznámena z OD drobná krádež. Vyslaná hlídka na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 345,- Kč. Hlídkou přestupek vyřešen na místě pokutou 1000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje.

 

 


 

 

 

07.02.2004

 

Všímaví občané. V 15.30 hodin bylo přijato na lince 402222 oznámení od ženy, že za restaurací odstavili asi v 02.00 hodin dva mladíci os. automobil tak, že nelze vyjíždět z parkoviště pro postižené občany. Na místo byla vyslána hlídka MP, která na místě zjistila, že se jedná o hledané vozidlo Lada, po kterém bylo vyhlášeno pátrání předchozí den. Na místo byla operačním střediskem MP přivolána PČR a do jejího příjezdu bylo místo zajištěno hlídkou MP. PČR si věc na místě převzala.

 

11.02.2004

 

Nezvaný host. Ve 20.45 hodin bylo přijato oznámení, že na ubytovně se nachází podnapilá osoba, která není ubytována v této ubytovně a odmítá ji opustit. Autohlídku na místě kontaktovala oznamovatelka, která uvedla, že v objektu ubytovny se nachází podnapilá žena, která narušuje veř. pořádek a porušuje ubytovací řád. Hlídkou byla kontaktována žena, která se neoprávněně zdržovala v jednom z pokojů a byla vyzvána k prokázání totožnosti. Žena odmítla hlídce svoji totožnost prokázat, proto byla k jejímu zjištění předvedena na služebnu OO PČR za použití DP (hmaty a chvaty seb.), bez zranění a škody na majetku. Před služebnou Policie ČR se žena prokázala platným obč. průkazem. Přestupek byl řešen uložením pokuty ve výši 1000,- Kč, a poté byla žena propuštěna. Byl sepsán úřední záznam o použití DP a předvedení.

Ve 21.50 hodin bylo na lince 156 opět přijato oznámení z ubytovny, že se žena ještě s jedním mužem vrátili na ubytovnu, narušují veř. pořádek a dochází i k fyz. napadání. Autohlídku na místě kontaktovala žena, která uvedla, že ji muž fyzicky napadl. Muž však napadení popřel. Hlídka zjistila svědka celé události, který potvrdil tvrzení napadené, která si stěžovala na bolest hlavy. Proto jí bylo zajištěno  lék. Ošetření, a zároveň byla poučena o možnosti podání tr. oznámení na Policii ČR. Hlídkou byl sepsán úřední záznam, který byl předán na OO PČR PV.

 

12.02.2004

 

Mladík na nádraží. V 19.20 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení že na hlavním vlakovém nádraží jsou problémy s neznámým mužem. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila mladého muže, jenž v nádražní hale zkolaboval. Přes operační středisko MP byla na místo přivolána sanitka RZS, která vzápětí muže odvezla do nemocnice k ošetření.

        

 

Městská policie 2004 (C)

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:01 | přečteno 292x | Richard Sedlák
load