9-2004

Události MP PV z týdne 9/2004

 

Krádeže

20.02.2004

V 11.04 hodin na linku 156 oznámili z OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že došlo k odcizení zboží v hodnotě více jak 2000,- Kč. Přes dispečink OO PČR bylo zjištěno, že jeden z pachatelů byl pravomocně v posledních třech letech odsouzen za krádeže. Proto byla na místo přivolána hlídka OO PČR, které byla věc na místě předána.          

/>

22.02.2004

V 17.40 hodin z OD oznámili, že mají v prodejně zadržené pachatele drobné krádeže. Autohlídkou byli na místě zjištěni tři mladíci, kteří odcizili zboží vhodnotě 1436,80 Kč, 1153,60 Kč a 617,90 Kč. Všechno zboží bylo vráceno zpět doprodeje a každý z mladíků byl za přestupek vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

V 19.14 hodin byla na linku 156 nahlášena krádež v OD. Jako pachatelka bylahlídkou MP zjištěna žena, která odcizila zboží v hodnotě 811,- Kč. Přestupekbyl vyřešen na místě pokutou 1.000,- Kč.

24.02.2004

V 10.10 hodin na linku 156 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo ženou odcizeno zboží v hodnotě 32,90 Kč. Přestupek byl vyřešen namístě pokutou 300,- Kč.

26.02.2004

V 13.10 hodin na linku 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP bylo oznámení potvrzeno. Zjištěná žena v prodejně odcizila zboží v hodnotě 50,60 Kč. Přestupek byl vyřešen namístě pokutou 500,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

/>

 


20.02.2004

Neplatič.Ve 23.40 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z restaurace, žemají problémy s hostem, který odmítá uhradit svoji útratu. Vyslanou autohlídku MP na místě kontaktoval personál a označil muže, který nezaplatil útratu vevýši 448,- Kč. Po ověření totožnosti muž uvedl, že se domníval, že má u sebe1000,- Kč. Ty však u sebe neměl. Dohodl se s personálem, že útratu zaplatídruhý den. Hlídkou byl o celé věci sepsán úř. záznam.

23.02.2004

Opilá žena. Ve 22.25 hodin požádali z operačního střediska ZZS PV o vysláníhlídky MP před ubytovnu ve Vrahovicích, kde má ležet opilá žena. Vyslanáautohlídka MP na místě zjistila ženu, která byla v podnapilém stavu, a svýmchováním budila veř. pohoršení. Přestupek byl vyřešen na místě uložením pokuty 1000,- Kč. Jelikož žena bydlela nedaleko, hlídka dohlédla na její klidnýa bezproblémový odchod domů.

24.02.2004

Poškozené vozidlo. V 06.45 hodin bylo hlídkou MP přihlídkové činnosti na parkovišti zjištěno vozidlo Škoda Octavia, které mělo rozbité boční okno a poškozený zámek dveří. Operačním střediskem MP byl zjištěn majitel a věc nahlášena na stálou službu PČR. Do příjezdu hlídky PČR bylo místo zajištěno hlídkou MP a poté předáno. O věci byl sepsán úř. záznam.

26.02.2004         

/>

Opilec na nádraží. Ve 20.20 hodin na lince 156 oznámilpracovník ČD, že ve vestibulu na hlavního nádraží leží opilý muž, který se zde i vymočil. Vyslaná hlídka MP muže nalezla, ten však nebyl ochoten prokázat svoji totožnost. Z toho důvodu byl předveden na OO PČR, kde byla mužova totožnost zjištěna. Jelikož nebylo možné vyřídit věc na místě, byl sepsán úř.záznam a věc bude postoupena správnímu orgánu k dořešení.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:11 | přečteno 302x | Richard Sedlák
load