Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Městský kamerový dohlížecí systém v roce 2017

Městský kamerový dohlížecí systém v roce 2017

Městská policie Prostějov provozuje městský kamerový dohlížecí systém ve městě Prostějově od roku 2000. Postupným rozšiřováním a modernizací systému bylo dosaženo cca 15 - 20% pokrytí obydlených oblastí města Prostějova (průmyslové zóny nejsou započítány). Kamerový systém nyní obsahuje 29 kamer (z toho jsou 3 kamery jsou mobilní přes data mobilního operátora), jedna z kamer je již instalována ve vysokém rozlišení, a to ve Vrahovicích na ulici M.Pujmanové. V rámci rozvoje technologií a zlepšení dohledu nad bezpečností ve městě a veřejným pořádkem je nutný rozvoj jak kamerových míst, tak technologie, která zaznamenává obrazy z kamer. Pro zajištění a zlepšení dohledu nad bezpečím občanů a pro ochranu jejich majetku je nezbytné přecházet na nové technologie sloužící jako kvalitní a spolehlivý nástroj situační prevence, tak jako nástroj k zajišťování kvalitních důkazních materiálů proti případným pachatelům dopouštějícím se protiprávního jednání. Kamerový systém ve městě je soustavně budován, rozšiřován a modernizován již šestnáct let jednak z dotačních prostředků MVČR, jednak z vlastních zdrojů a v roce 2015 i z dotačních prostředků Olomouckého kraje. Prioritním úkolem a cílem kamerového systému v Prostějově je snižování kriminality ve městě, vytvoření bezpečného koridoru a zvyšování pocitu bezpečí občanů, což se, jak vyplývá ze statistických údajů a sociologických průzkumů, daří. Bez reakce na rychlý vývoj technologií by ovšem časem nebyla možná udržitelnost technických zařízení kamerového systému a jejich modernizace za přijatelné finanční náklady. V současné době je nutné zajistit postupnou modernizaci kamer z analogových na plně digitální IP kamery s vysokým rozlišením a širokým záběrem 16:9.

operacni stare 2001, obrázek se otevře v novém okně
Operační středisko v roce 2001

V roce 2017 je navržena modernizace kamerových bodů na ulici Školní 4 (budova magistrátu)  a T.G.Masaryka 130/14 (budova radnice -  věž), zde jsou analogové kamery umístěny již 16 let a je nutná jejich výměna z důvodu technického opotřebení a zastaralosti technologie. Vzhledem k velkému provozu vozidel a osob na ulici Školní je navrženo umístění pohyblivé kamery ve vysokém rozlišení s třicetinásobným přiblížením a speciální kamery  „OPTERA“ se stálým záběrem v úhlu 180, která pokryje Školní ulici od budovy zámku až  po ulici Šerhovní. Tato kamera má 8 integrovaných kamer s vysokým rozlišením, jejichž obraz se skládá softwarově a lze se „pohybovat“ tzn. dívat se  do  jednotlivých směrů i v pořízeném záznamu. Předpokládaná částka za výměnu kamer a  instalaci kompletní technologie je odhadována na 300 tis. Kč. Přenos obrazů z kamer bude prováděn pomocí optických vláken ve vlastnictví města, které slouží k propojení budov Havlíčkova - Školní  - T.G.Masaryka.

optera, obrázek se otevře v novém okně

Součástí kamerového systému jsou disková pole pro ukládání  obrazů z kamer a možnost jejich následného využití. V současné době jsou k dispozici úložné kapacity 12 TB a 32 TB. Městská policie má ze zákona o Obecní polici 553/1991 Sb., možnost provozovat kamerové systémy a využívat je následně pro své služební potřeby a předávat Policii ČR a správním orgánům. Doba uložených záznamů je maximálně 20 dnů, pak dochází k jejich přepsání a vymazání. V loňském roce bylo předáno pro potřeby Policie ČR a správních orgánů 65 záznamů k různým událostem, jako jsou dopravní nehody či šetření trestných činů. V minulosti byl kamerový systém s úspěchem využit i pro orgány Celní správy k zajištění důkazních materiálů při nelegálním dovozu pohonných hmot a tabáku.

Na rok 2017 byl podán i projekt v rámci programu prevence kriminality v celkovém finančním objemu 700.000 Kč na modernizaci operačního střediska, výměnu analogových monitorů za velkoplošné obrazovky (viz obrázek – vizualizace 2017) s možností státní dotace na situační projekty prevence kriminality poskytované prostřednictvím MVČR. Operátoři kamerového systému získají lepší přehled o stavu veřejných prostranství na monitorovaných místech. Toto řešení je nutné pro zajištění zobrazování z HD kamer s vysokým rozlišením s obrazem přenášeným po optickém vlákně nebo po mikrovlnných digitálních spojích. Realizací projektu dojde ke zlepšení přehlednosti monitorovaných míst a možnosti zavádět digitální technologie v plném rozsahu. Celkově se realizací projektu zefektivní práce operátorů operačního střediska s městským kamerovým dohlížecím systémem a vydávání a export záznamů Policii ČR a správním orgánům.

os2017 visualizace, obrázek se otevře v novém okně
Vizualizace operačního střediska po výměně analogových monitorů v roce 2017

Celkové náklady na realizaci kamerového systému ve městě  od roku 2000 již dosáhly přes 13 mil. Kč, z toho poskytnutá dotace  je více jak 5 mil Kč. V roce 2016 byl projekt operačního střediska v Prostějově zařazen do vzorových projektů „Chytrá města“. 

PhDr. Libor  Šebestík

Vytvořeno 2.2.2017 15:02:24 | přečteno 1138x | František Adámek
load