Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Realizované projekty situační prevence v roce 2018

Realizované projekty situační prevence v roce 2018

Městská policie jako správce kamerového systému v roce 2018 připravila projekt a realizovala modernizaci kamerového systému. V tomto roce byly vyměněny již nevyhovující analogové kamery za moderní kamery 16:9 s vysokým rozlišením. Jako součást projektu bylo vyměněno 5 kamer na kamerových bodech: Knihařská ulice – U spořitelny, Šmeralova – Anenská, Kravařova – Palacká, Svatoplukova – Jihoslovanská, Žižkovo náměstí – Hradební.

Předpokládaná částka na projekt byla 1.200 tis Kč, díky poptávkovému řízení se podařilo vybrat dodavatele, který nabídl cenu za realizaci zakázky 1.067 tis Kč. Tyto prostředky byly využity na modernizaci dalšího kamerového místa – Vojáčkovo náměstí, které nevyžaduje tak vysoké náklady, neboť kamera je připojena na optickou přenosovou trasu. V rámci modernizace kamerového sytému byla realizována z prostředků vlastního rozpočtu 2018 kamerová místa: Janáčkovo – hlavní nádraží a kamera na Dolní ulici č. 30. Získaná dotace ze státního rozpočtu na uvedený projekt činila 535 tis Kč. Celkem na modernizaci kamerového systému, vyjma drobných oprav bylo v roce 2018 vynaloženo 1.586 tis Kč.

Nově instalované kamery mají možnost automatického sledování objektů a osob, snímání registračních značek a spolupráce s panoramatickými kamerami s širokým úhlem záběru – až 360 stupňů. Kamery také spolupracují se systémy EZS na objektech, kde mohou sledovat činnost případných narušitelů objektu po vyvolání poplachové události.

Součástí kamerového systému je i datové propojení Policie ČR a městské policie, které bylo v roce 2018 modernizováno. Pracoviště územního odboru Policie ČR Prostějov získalo přístup ke kamerovým záznamům a on – line náhledům k okamžitému využití. Financování této akce bylo za spoluúčasti Olomouckého kraje, kde byla získána dotace ve výši 100.000 Kč. Celková cena za realizaci tohoto projektu byla 276 tis Kč.

Celkem je ve městě Prostějov instalováno 26 otočných kamer na pevných bodech a dále jsou k dispozici 4 mobilní kamery s datovým zabezpečeným přenosem pře mobilního operátora pro operativní nasazení. Aktuální umístění kamer v Prostějově je zobrazeno na této mapce zde:

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/mestska-policie/o-mestske-policii-prostejov/mestsky-kamerovy-dohlizeci-system.html

V roce 2019 je počítáno s dalším projektem modernizace kamer městského kamerového systému, předpoklad je opětovné získání dotace na modernizaci pěti kamerových míst a realizace nových kamer na ulici Brněnská a Olomoucká.

V rámci dalšího zkvalitňování výtěžnosti dat kamerového systému je navrhován projekt pro forenzní analýzu videa. Jedná se o software, který nabízí inovativní funkce a nástroje pro forenzní funkce k sledování objektů. Synoptický video modul je schopen zkrátit dobu přehrávání konkrétního videa pro forenzní (vyšetřovací) účely – a tak dosáhnout snížení doby prohlížení takového videa, které je pak zkráceno řádově z hodin na minuty. Toto snížení je možné díky časové kompresi videozáznamů a informací. Výsledná komprese vytváří vizuální souhrn, který umožňuje operátorovi vizualizovat několik událostí, které se vyskytují v různých časech a jsou zobrazovány současně - překrývání všech položek (objektů) v jednom obrazu při zobrazení jednotlivých časových kódů objektů přímo v prohlíženém záznamu. Tyto analyticko-matematické funkce videozáznamu již byly popsány dříve, ale teprve současná kapacita výpočetních systémů umožňuje jejich reálné nasazení. Předpokládané náklady na tento projekt by neměly přesáhnout 680 tis Kč. Tento software umožnuje i identifikaci objektů, například rozpoznávání registračních značek, obličejů, opuštěných objektů (na místě ponechané tašky, kufry atd. – potencionální hrozba) a napojení do policejních databází např. hledaných osob.

ukázka, obrázek se otevře v novém okně

----

Dalším projektem, který byl v roce 2018 realizován, byla druhá etapa forenzního značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Celkové náklady na projekt činily 39.650 Kč, získaná výše dotace byla 29.000 Kč.

O toto značení je mezi občany velký zájem. Za téměř dva roky bylo označeno již 510 jízdních kol a kompenzačních pomůcek. V rámci projektu je značení pro občany města Prostějova a okolních obcí zdarma. V roce 2019 by měl projekt opět pokračovat je plánováno označení cca 150 jízdních kol. 


Vytvořeno 23.12.2018 20:00:52 | přečteno 72x | František Adámek
load