Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z tádne 40/2005

Události řešené MP PV z tádne 40/2005

 Události řešené MP PV z týdne 40/2005

Krádeže.

03.10.2005

Ve 14.40 hodin bylo na lince 402222 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 4.735,- Kč. Vzhledem k výši škody bude celá věc předána k dořešení správnímu orgánu. Zboží bylo vráceno do prodejny.

05.10.2005

V 19.40 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženou pachatelku drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila dvě láhve alkoholu, z toho jednu otevřela. Jelikož vznikla škoda, kterou žena odmítla uhradit, bude celá věc postoupena správnímu orgánu k dořešení.

Dále hlídky MP řešily 13 dalších případů drobných krádeží v obchodech. 


 30.09.2005

Opilá žena. V 07.20 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z restaurace, že v provozovně mají ženu, která byla přistižena při krádeži sklenic. Vyslaná autohlídka MP kontaktovala obsluhu restaurace. Ta označila opilou ženu, která v ruce držela sklenici a nechtěla opustit provozovnu, i když už bylo po zavírací době. Po zjištění totožnosti na výzvu hlídky MP žena provozovnu opustila a sklenice byla vrácena do baru. Věc byla vyřešena domluvou. V 07.35 hodin bylo přijato nové oznámení, že se žena vrátila do provozovny a rozbila skleněnou výplň vchodových dveří. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila. Opilá žena hlídce uvedla, že v provozovně má svou kabelku, a proto se dožadovala vstupu. Hlídka společně s obsluhou provedla kontrolu v provozovně. Žádná kabelka nebyla nalezena, o čemž byla žena informována. Byl kontaktován majitel restaurace z důvodu vyčíslení škody. Hlídka MP všechny zúčastněné poučila, že věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

01.10. 2005

Hlučná oslava. Ve 12.58 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení ženy, že má problémy se sousedy. Na místo byla vyslána hlídka MP, kterou čekala oznamovatelka. Ta označila byt sousedů, kteří měli narušovat veřejný pořádek a občanské soužití. Hlídka MP kontaktovala majitele bytu, který uvedl, že spolu s návštěvou v bytě oslavovali. Oznamovatelce se za své chování omluvil, a žena omluvu přijala. Věc byla vyřešena domluvou.

Agresivní opilec. Ve 13.15 hodin na lince 156 oznámili z prodejny vín, že mají problém s opilcem. Vyslaná autohlídka MP opilého muže zastihla v provozovně. Na žádost personálu byl po zjištění totožnosti hlídkou MP z provozovny vykázán, odkud sám odešel. Ve 14.10 hodin bylo přijato další oznámení, že se opilý muž do prodejny vrátil, slovně personál napadá a bouchá do výlohy. Vyslané autohlídce MP oznamovatelka sdělila, že muž již odešel. Muž, kterého hlídka zastihla nedaleko prodejny, se začal chovat agresivně a vykřikovat, že bude do prodejny vín chodit kdy chce a dělat si tam co chce. Potom se začal chovat vulgárně vůči hlídce MP a bouchat dlaní do služebního vozidla. Jeho agresivita se stupňovala, a proto hlídka MP po marné výzvě k upuštění protiprávního jednání musela použít donucovací prostředky /hmaty a chvaty sebeobrany,pouta/. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala.

02. 10. 2005

Pomoc při požárech. Ve 13.30 hodin byla dispečinkem MP přijata žádost hasičů při asistenci likvidace požáru v bytě. Hlídka MP na místě zajišťovala vyrozumění majitelů okolních bytů.
V 17.48 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že v zahrádkářské kolonii hoří dřevěná chatka. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila, a zjistila že došlo k požáru dvou chatek. Na místo byla přivolána jednotka hasičů k likvidaci požáru. Hlídka MP zajistila místo proti vstupu nepovolaných osob. Poté si věc převzala k dalšímu šetření Policie ČR.

04.10.2005

Vylepoval plakáty bez povolení. Ve 20.10 hodin byl strážníky MP při hlídkové činnosti zjištěn mladík, který vylepoval plakáty mimo určená místa. Po zjištění totožnosti se mladík k vylepování plakátů přiznal. Hlídkou byl vyzván k jejich odstranění, což učinil. Při následné kontrole lokalit, kde dochází k vylepování plakátů, hlídka zjistila stejné plakáty na dalších 5-ti místech. Hlídka pořídila fotodokumentaci a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

05.10.2005

Kontroly. V průběhu týdne prováděly hlídky MP kontroly zaměřené na podávání alkoholických nápojů mladistvým v restauračních zařízeních a dodržování městské vyhlášky o venčení psů na území města. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné přestupky. Další kontroly probíhaly na placených parkovištích města. Zjištěné přestupky byly řešeny na místě blokovými pokutami

MĚSTSKÁ POLICIE  (C) 2005

 

Vytvořeno 8.7.2009 15:20:06 | přečteno 339x | František Adámek
load