Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 01/2017

Události řešené MP PV z týdne 01/2017

31.12.2016
Rodinné trable.  V odpoledních hodinách nahlásil syn, napadení otcem. K události došlo tak, že mladík (20) z nudy píchal prstem do matky. Ta vykřikla. Otec synovi vlepil facku, na to mezi nimi vznikla drobná potyčka. Všichni zúčastnění byli poučeni o možnosti podání návrhu nejpozději do tří měsíců u správního orgánu, neboť se v tomto případě jedná o návrhový přestupek.

Dutina ve stromu láká k nepravostem. Několik minut před půlnocí přijata zpráva o vzplanutí stromu v Kolářových sadech. Na místě zjištěno, že došlo ke vznícení odhozených odpadků v dutině vykotlaného stromu, zřejmě od odhozené pyrotechniky.  V okamžiku příchodu hlídky hasiči zahoření již uhasili. Dle následné kontroly zodpovědné osoby za sady a parky, nevznikla na dřevině žádná škoda. Jelikož se strážníkům nepodařilo zjistit osobu, která je zodpovědná za vznik požáru, celá událost předána pro podezření z přestupku dle zákona o požární ochraně č.  133/1985 Sb. , § 78 písm. r), hasičskému záchrannému sboru kraje, neboť zákon uvádí, kdo svým jednáním způsobí požár a nejedná se o trestný čin, je podezřelý z přestupku. Pokuta může dosáhnout částky až 25 000 Kč.

strom, obrázek se otevře v novém okně

Spletl si nůž za klacek. Hodinu po půlnoci vyjížděla hlídka na základě telefonického sdělení mladíka (17), kterého měl ohrožovat muž s nožem.  Při následném šetření na místě ale zjištěno, že věc se má zcela jinak. Oznamovatel přiznal, že společně s kamarádem(21) odpaloval u domu petardy, což se nelíbilo obyvatelům a jeden z bydlících vyběhl ven z důvodu, aby zanechali obtěžujícího jednání. Přitom sebral na zemi klacek. Jakmile toto pánové spatřili, dali se na útěk, každý jiným směrem. Z obavy o druhého jeden vše nahlásil. Nikdo napaden nebyl .Tímto celá záležitost skončila. Vzhledem k okolnostem nebylo zapotřebí provádět další opatření.

1. 1.2017
Odchyty. Během prvního dne nového roku provedli strážníci tři odchyty zatoulaných psů. Ti se pohybovali v různých částech města. Kříženec německého ovčáka pobíhal po ulici Jaselská, další větší pes nalezen ve Smetanových sadech a do třetice objeven malý psík na ulici Kollárova. Všichni tito chlupatí tuláci skončili v rukou svých páníčků.

odchyt malý, obrázek se otevře v novém okně odchyt německý ovčák, obrázek se otevře v novém okně

odchyt, obrázek se otevře v novém okně

Nejprve si vjeli do vlasů, po chvíli největší kamarádi. Na základě oznámení, vyjížděla hlídka do bytového domu, kde mělo dojít k potyčce mezi dvěma podnapilými muži. Jeden z nich se usadil na chodbě v  šestém patře. Ten, hlídce sdělil, že se jen nepohodl se svým kamarádem, u kterého byl na návštěvě, kde vzájemně popíjeli. To vzápětí potvrdil i zmíněný kamarád. Před strážníky se pánové udobřili a společně se vrátili zpět do bytu. V tomto případě, protiprávní jednání neshledáno.

Vodítko nestačilo, muž psa neuhlídal. Navíc, vyšly najevo další skutečnosti. Při večerní procházce napadl sousedův pes, psa sousedky, při míjení se ve vchodových dveřích, a to tak, že žena byla nucena navštívit veterináře, kde cena za ošetření jejího psa, ji přišla na 1500 Kč. Muž s ní v dané chvíli nechtěl nic řešit a po incidentu z místa odešel.  Při jeho zkontaktování se zjistilo, že  pes nemá čip, ani tetování a není za něj zaplacen poplatek. Tímto je chovatel podezřelý z přestupků dle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pokud by nedošlo k dohodě při uhrazení výloh, má poškozená možnost, obrátit se na soud. Jedná se o občansko-právní spor.

2. 1.2017
Svědek přispěl k odhalení zničení dvou odpadkových košů. Dva nezletilci (13) se v odpoledních hodinách na Silvestra, chystali na oslavu nového roku. Zvolili poněkud nešťastnou zábavu. Ve Vrahovicích v parku, jeden z dvojice, vhodil petardu do plastového koše, aby zjistil její účinky. Poté své jednání zopakoval, jen si vybral železnou nádobu. Obě byly zcela zničeny. Škodu nahradí rodiče.

3. 1. 2017
Falešní  Tři králové v ulicích Atletická a Kovaříkova.  Po devatenácté hodině přijato na linku 156 sdělení o pohybu osob převlečených do kostýmů Tří králů, vybírající peníze do pokladničky, která je  opatřena známkou charity ČR, ale není zapečetěna. Hlídka povedenou skupinu nalezla. Jednalo se o čtyři osoby, ve věku 21,15,12,12. Tři z nich měly na sobě převlek Tří králů. Prokázat, za jakou charitu vybírají finanční prostředky, nedokázaly. Proto, kasička i s vybranou částkou v hodnotě 193 Kč  odebrána. Celá událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Upozornění :  Koledníci musí mít u sebe průkazku vystavenou Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, nebo i razítko diecézní Charity.  Pokladnička,  musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem, nebo magistrátem. Je na ni i nálepka se znakem Charity. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky.  Koledníci mají povinnost na požádání předložit svůj průkaz a ukázat zapečetěnou kasičku. Při odmítnutí se obraťte na Městskou policii nebo Policii ČR - 156, 158, může jít o podvodníky.

4. 1.2017
Vzala si léky na spaní.  Pracovnice pečovatelské služby projevila obavu o zdraví ženy. Podezření pojala poté, co ji přinesla dohodnutý oběd, ale na zvonění ani bouchání na dveře, nikdo nereagoval.  Oznamovatelka měla navíc zkušenost, že v případě zpoždění, seniorka ihned telefonovala, zda se něco nestalo. Protože ani sousedé dotyčnou v průběhu dne neviděli, strážníci zkontaktovali hasiče, s kterými současně přijeli i policisté. Po otevření bytu shledána spící žena. Vzala si jen prášky na spaní a tvrdě usnula.

Bezdomovec klepal na výlohu. To, prodavačku vystrašilo a raději přivolala hlídku. Mezitím se muž přemístil přímo do prodejny. Byl v podnapilém stavu. Prostory sice na výzvu hlídky opustil, ale na ulici se začal chovat k strážníkům značně agresivně a dokonce se je pokusil fyzicky napadnout. V tomto mu bylo pomocí hmatů, chvatů zabráněno. Po zklidnění situace byla u něj provedena dechová zkouška . Naměřeno  2, 75 promile. Z důvodu jeho  nekontrolovatelného  chování,  putoval převozní sanitkou za dohledu  hlídky na záchytnou stanici do Olomouce.  Celá událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 6.1.2017 10:53:22 | přečteno 311x | František Adámek
load