Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 03/2005

Události řešené MP PV z týdne 03/2005

Události řešené MP PV z týdne 3/2005

17.01.2005

Ve 22.15 hodin byla na lince 582 402 222 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 199,80 Kč. Hlídkou byl přestupek vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč. Následně si muž zboží odkoupil.

19.01.2005

Ve 14.30 hodin bylo přijato oznámení z prodejny drogerie, že mají v provozovně zadrženou pachatelku drobné krádeže. Autohlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila rtěnku v hodnotě 29,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 600,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

20.01.2005

V 16.50 hodin byla na lince 156 nahlášena drobná krádež v OD. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil v prodejně sýr v hodnotě 22,10 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

V 19.25 hodin na lince 156 z OD oznámili, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil láhev alkoholu v hodnotě 339,- Kč. Přestupek hlídka MP vyřešila na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.
 
Během řešení tohoto přestupku byl bezpečnostní službou zadržen další pachatel, který odcizil láhev alkoholu v hodnotě 584,50 Kč. Pachatel odmítl hlídce prokázat svoji totožnost, proto byl k jejímu zjištění bez použití donucovacích prostředků předveden na Policii ČR. Na služebně Policie ČR se muž prokázal OP. Jelikož se jednalo o osobu, která se podobného jednání dopouští opakovaně, byl hlídkou sepsán úřední záznam a celá věc bude předána správní orgánu k dořešení.


 15.01.2005

Odkrytý kanál. V 09.25 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že u domova důchodců je odkrytá kanalizační šachta. Vyslaná autohlídka na místě oznámení potvrdila, a po kontrole blízkého okolí nalezla dva kanalizační poklopy pohozené nedaleko šachet. Hlídka poklopy vrátila zpět na místo.

Nevítaný host. Ve 20.40 hodin byla na lince 156 přijata žádost obsluhy pohostinství o řešení ženy, která obtěžuje hosty v jejich zařízení. Hlídka na místě zjistila totožnost ženy, a přestupek proti veřejnému pořádku vyřešila na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč. Poté žena provozovnu opustila

Přistihli vandala. V průběhu večerních a nočních hodin prováděla autohlídka MP kontrolu města se zaměřením na zjištění pachatelů ničení dopravního značení. V 05.10 hodin při kontrole okolí hudebního klubu byl na nedaleké ulici byl hlídkou MP zjištěn mladík, který zde převrátil kontejner na komunální odpad. Po zjištění totožnosti byl hlídkou přestupek vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč. Kontejner byl mladíkem uveden do původního stavu.

17.01.2005

Opilec. Ve 21.45 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že na lavičce leží pravděpodobně podnapilý muž. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila zjevně podnapilého muže, který na lavečce spal. Při ověřování totožnosti a projednávání přestupku se muž choval arogantně. Muž odmítl přestupek proti veřejnému pořádku vyřešit na místě v blokovém řízení, proto byl hlídkou poučen, že celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení, včetně fotodokumentace. Ve 22.30 hodin bylo na lince 156 oznámeno, že u reklamního sloupu poblíž vlakového nádraží leží na zemi nějaký muž. Vyslána hlídka MP na místě opět zjistila stejného muže. Byla pořízena fotodokumentace přestupku. Hlídka muže probudila a z místa vykázala. Hlídkou byl doplněn předchozí úřední záznam o nový přestupek.

V průběhu týdne bylo provedeno deset kontrol barů a restaurací se zaměřením především na podávání alkoholu mladistvým osobám a hudební produkce. Zjištěné nedostatky byly řešeny podle závažnosti buďto na místě, nebo byly oznámeny příslušným správním orgánům.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2005 

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:23 | přečteno 415x | Richard Sedlák
load