Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 03/2008

Události řešené MP PV z týdne 03/2008

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené  MP PV z týdne 03/2008

Krádeže.

V průběhu týdne strážníci MP řešili v obchodech 11 pachatelů, kteří se dopustili drobných krádeží. Po ověření skutečnosti, zdali nebyl v uplynulých třech letech někdo z nich trestán za majetkovou trestnou činnost, byly přestupky řešeny v osmi případech v blokovém řízení do výše až 1 000,- Kč. Ostatní případy předány správnímu orgánu.

Odchyty psů.

V uplynulém období bylo oznámeno na linku 156 šest volně pobíhajících psů bez majitele. Dva z nich se vrátili zpět domů. Ostatní převezeni do útulku v Čechách pod Kosířem.
Nevítanou návštěvu zažila žena, která při vysávání bytu ponechala pootevřené dveře. V tomto okamžiku ji cizí pes vběhl dovnitř. Naštěstí nebyl agresivní. Následně přivolána hlídka MP a nezvaného návštěvníka převezla na služebnu.

Měření mobilním radarem.

V průběhu týdne v odpoledních hodinách provedeno měření rychlosti a to v ulicích Vrahovická, Olomoucká, Určická a Sladkovského.V osmi případech zaznamenáno překročení povolené rychlosti. Nejvíce nezodpovědných řidičů registrováno na ulici Vrahovická. V této lokalitě šesti přestupcům uložena bloková pokuta ve výši 1000,- Kč a do karty řidiče připsány 2 body.

12.01.2008

I to se stává. Před půl osmou ráno na linku 156 přijato poměrně nezvyklé sdělení. Muž uvedl, že v noci byl ve vinárně, kde se k němu přidala neznámá dívka. Ta mu tvrdí, že má třináct roků a on má oni obavu. Momentálně se s ní nachází na ulici Švýcarská. Strážníci při kontrole totožnosti údajné nezletilé, zjistili stáří 20 let a již na první pohled bylo zřejmé, že je starší, než uvádí. Osmatřicetiletý oznamovatel i osoba ženského pohlaví byli pod vlivem alkoholu. Hlídka nezjistila žádné protiprávní jednání a oba odeslala do místa bydliště.

Vandalové. Ve tři hodiny ráno oznámeno na linku 156, že čtyři osoby rozbili skleněnou výplň na vstupu do Společenského domu. Následně se podezřelí po potyčce s tamějšími pracovníky dali na útěk směrem k ulici Netušilova. Na místo ihned vyslána hlídka. Strážník na operačním středisku pomocí městského kamerového systému navigoval kolegy. Ti dotyčné dostihli a zastavili na rozhraní ulic Sádky a Újezd. Ke zranění nedošlo. Vzhledem k výši škody jsou mladíci ve věku od sedmadvaceti do dvaadvaceti let podezřelí ze spáchání trestného činu. Z tohoto důvodu přivolána Policie ČR, která si celou událost převzala k dalšímu šetření.

14.01.2008

Nedopatření, které může vyústit v občanskoprávní spor. Po osmnácté hodině na linku 156 sdělila zaměstnankyně baru, že v provozovně došlo k poškození toalety, které způsobil jeden z návštěvníků. Strážníci zjistili, že k oné události došlo neúmyslně. Dotyčný se totiž snažil o nápravu v osvětlení. Vadila mu neustále blikající žárovka a při sundávání krytu, mu tato část spadla na porcelánovou nádržku WC. Došlo k jejímu rozbití. Vzniklá škoda dle vyjádření obsluhy činila výši 3000,- Kč. I přesto, že jeho jednání nebylo úmyslné je povinen částku uhradit. Sedmapadesátiletý nešťastník nebyl navíc schopen prokázat svoji totožnost a proto byl předveden na služebnu Policie ČR k jejímu zjištění. Následně údaje předány oznamovatelce pro případné další úkony.
Malé doporučení: zjištěné závady je vždy lepší oznámit zaměstnancům. Sám se pouštět do nápravy se nevyplácí a může přijít dost draho!!

15.01.2008

Finance a častá návštěva pohostinství. To byl důvod hádky a fyzického napadení ženy jejím druhem. Po poledni osmapadesátiletý muž vytáhl svoji dvaatřicetiletou družku z restaurace a před provozovnou ji několikrát udeřil. Žena se snažila bránit. Uštědřila mu několik facek. Po tomto incidentu se vrátili společně zpět do baru a čekali na příjezd strážníků. Ani jeden z nich nejevil známku požití alkoholu. Před hlídkou si vyčítali vzájemné dluhy. Muž vytýkal své partnerce nadměrnou konzumaci alkoholických nápojů. Strážníky poučeni, že se jedná o návrhový přestupek a pro podezření z přestupku proti občanskému soužití se celá věc předává k dořešení ke KPPP RM Prostějov.
Toto setkání, ale nebylo v průběhu dne poslední. Přibližně za tři hodiny přijata žádost z Policie ČR o prověření oznámení o odcizení finanční hotovosti družkou oznamovatele. Jednalo se o částku 1 200,- Kč, kterou dotyčná měla vzít z peněženky ležící na stole v jejich bytě. Podezřelá nebyla přítomna. Protože se opět jedná o návrhový přestupek (mezi blízkými osobami), byl její druh poučen o možnosti podání návrhu u KPPP.

16.01.2008

Dopravní akce. Včasných ranních hodinách provedena dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na chodce a cyklisty. Zjištěno 7 přestupků a to zejména na ulici Vrahovická. Téměř u všech případů se jednalo o neosvětleného cyklistu. To, že takovéto setkání je pro řadu řidičů motorových vozidel doslova horor, je známé. Jen je velká škoda, že si toto cyklisté neuvědomují. Vždyť v silničním provoze se řadí do skupiny nejzranitelnějších.
Upozornění:
Pokud nesvítíme při jízdě na bicyklu za snížené viditelnosti je možno udělit blokovou pokutu do výše až 2000,- Kč. Tentokrát strážníci přimhouřili oko a vesměs udělili blokovou pokutu do výše 200 Kč. Není to, ale o penězích. Vždyť zdraví je to nejcennější co máme, ale bohužel si to uvědomíme až ho ztratíme!

Nenapravitelná. Po osmnácté hodině vyjížděli strážníci na telefonické oznámení do jedné z prostějovských pivnic. V daných prostorách se nacházela podnapilá žena, která ustavičně a opakovaně obtěžovala zákazníky. Byla to známá osůbka, která již dříve několikrát způsobila škodu na majetku. Z důvodu jejího stavu ji obsluha žádné alkoholické nápoje nepodala a to i přes její neustále dožadování. Z provozovny odejít odmítala. Strážníci ženu vyzvali k prokázání totožnosti. Na což nereagovala a to ani přes výzvu, že bude použito donucovacích prostředků. Následně došlo ze strany předvádějící k hysterickému křiku a aktivnímu odporu. Za pomocí hmatů a chvatů byla odvedena do služebního vozidla. Po tomto zákroku nebylo zapotřebí použití pout. Při předvedení nedošlo k žádné újmě na zdraví. Škoda na majetku nebyla zaznamenána. Čtyřicetiletá je podezření z přestupku proti veřejnému pořádku. Událost předána správnímu orgánu.

 Jana Adámková

Prevence MP PV 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2008


 Vytvořeno 8.7.2009 15:22:09 | přečteno 321x | František Adámek
load