Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 04/2008

Události řešené MP PV z týdne 04/2008

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

 Události řešené MP PV z týdne 04/2008

 Krádeže.
V průběhu týdne strážníci MP řešili v obchodech 14 pachatelů, kteří se dopustili drobných krádeží. Po ověření skutečnosti, zdali nebyl v uplynulých třech letech někdo z nich trestán za majetkovou trestnou činnost, bylo sedm přestupků řešeno v blokovém řízení do výše až 1 000,- Kč. Šest případů předáno správnímu orgánu.

Za odcizení jedné lahve vodky v celkové hodnotě 179 Kč stane přistižený pachatel před soudem za trestný čin krádeže, neboť byl v posledních třech letech za krádež již trestán a v takovém případě již nerozhoduje výše škody.

Jiný případ byl nahlášen po šestnácté hodině, kdy neznámý pachatel odcizil kabelku z nezajištěného vozidla zaparkovaného před supermarketem. Poškozená tímto přišla o finanční částku ve výši 3 000 Kč. Na místo přivolána PČR.
O dva dny později na linku 156 nahlásila osmdesátiletá paní okradení. K události došlo okolo třinácté hodiny, a to u vstupu do OD na náměstí T.G.Masaryka. Oznamovatelka hlídce sdělila, že ji obstoupila skupina spoluobčanů a z tašky, kterou měla u sebe ji vzali peněženku. Dotyčná převezena autohlídkou na obvodní oddělení Policie ČR k podání trestního oznámení.
Bohužel ani tato událost nebyla poslední. V odpoledních hodinách došlo ke krádeži mobilního telefonu, který měla dvacetiletá dívka u sebe v taštičce. Čekala u přechodu pro chodce na zelenou. Pachatelé k ní náhle přistoupili a okradli ji. Pomocí městského kamerového systému byli dotyční strážníky zadrženi. Celá záležitost na místě předána Policii ČR.

Odtahy.
I přesto, že v současné době neprobíhá strojní čištění, bylo během týdne odtaženo pět vozidel. Řidiči si stále nedávají pozor na vjezdy např. do garáží a v těchto místech parkují. Častým přestupkem je též stání v křižovatce. Důležité je pamatovat si, že řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. Navíc tímto jednáním vytvoří překážku silničního provozu a dle zákona tento automobil lze odtáhnout.
Za zmíněné dopravní přestupky je strážník oprávněn udělit blokovou pokutu až 2000 korun. Cena za odtah je 1500,- Kč. Vozy jsou umístěny v areálu firmy na ulici Průmyslová. Po vyřízení přestupku na služebně Městské policie lze si vozidlo v ASA vyzvednout.
Obrácenou situaci zažil muž, který prostřednictvím linky 156 se tázal, zda-li jeho vozidlo stojící u firmy OP nebylo odtaženo a to během minulých 14.dnů. V jeho případě se toto bohužel nepotvrdilo. Odkázán na Policii ČR pro podezření z krádeže.

Měření mobilním radarem.
V průběhu týdne v odpoledních hodinách provedeny dvě akce na měření rychlosti a to v ulicích Vrahovická a Krasická.
Zjištěno dvanáct případů překročení povolené rychlosti, z toho u dvou řidičů více jak o 20 km/hod. Deseti přestupcům
udělena bloková pokuta ve výši 1000,- Kč a do karty řidiče připsány 2 body. U zmíněných dvou celá záležitost předána odboru dopravy, kde ve správním řízení je sankce od 2500- 5000 Kč. Na konto jim přibudou 3 body. Pokud by byl řidič přistižen takto více jak dvakrát v průběhu roku, lze mu odebrat řidičský průkaz na 1 až 6 měsíců.

20.01.2008

Za volantem bez řidičského oprávnění. Před třináctou hodinou na ulici Palacká si hlídka povšimla řidiče, o kterém z místní znalostí ví, že nevlastní řidičský průkaz. Strážníci vůz zastavili a přistoupili ke kontrole. Jejich podezření se potvrdilo. Z důvodu, že toto jednání nese i znaky trestného činu byl devětatřicetiletý občan předán Policii ČR k dalšímu šetření. Co mu v takovém případě hrozí? Jestliže událost bude řešena jako přestupek, ve správním řízení lze udělit pokutu od 25 000 až 50 000 Kč a zákaz činnosti na 1 – 2 roky. Pokud bude toto jednání kvalifikováno jako trestný čin, hrozí zde odnětí svobody až na 1 rok, nebo peněžitý trest a zákaz činnosti od 1- 10 let.

21.01.2008

Žádost. V odpoledních hodinách si cyklista za asistence hlídky vyprostil své jízdní kolo uzamčené ve stojanu lankovým zámkem. Ztratil totiž klíček a měl obavu, aby někdo z kolemjdoucích nezavolal policii, že se snaží kolo ukrást. Proto požádal o pomoc. Po ověření totožnosti, vyčkali strážníci s třicetiletým mužem na místě, než se mu podařilo bicykl uvolnit.

22.01.2008

Tvrzení. Před jednadvacátou hodinou na lince 156 přijato sdělení, že u rybníka v Drozdovicích je zamrzlá labuť. I přes námitku, že venku nemrzne a tedy zamrznout nemohla, oznamovatel tvrdošíjně trval na svém. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Ta potvrdila, že labuť je zcela v pořádku.

Revize v barech. V nočních hodinách byly provedeny kontroly restaurací a barů se zaměřením na podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let. Jednalo se o devět provozoven. Ani v jedné z nich nebylo zjištěno protiprávní jednání.

 Jana Adámková

Prevence MP PV


MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2008


 


Vytvořeno 8.7.2009 15:22:10 | přečteno 297x | František Adámek
load