Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 04/2012

Události řešené MP PV z týdne 04/2012

 

22.1.2012

Žena měla darovat psa, ten skončil uvázaný u plotu. Po desáté hodině přijato oznámení na linku 156,  že za domem je uvázaný pes. Strážníci  na uvedeném místě zvíře nalezli. Hlídka provedla následné kontroly a protože se  pes i o  půl čtvrté nacházel na původním místě, byl převezen na služebnu Městské policie. Z jeho čipu zjištěna majitelka. Tu se však povedlo zkontaktovat až na druhý den večer. Dvaašedesátiletá žena sdělila totožnost nové majitelky, které zvíře  darovala, neboť se o něj nemohla postarat. Z  nacionálů však vyšlo najevo, že osoba neexistuje. Zvíře skončilo v útulku.

Událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku a to porušením vyhlášky , jelikož chovatel je povinen finančnímu odboru ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města, ztrátu, darování či úmrtí psa, což majitelka neučinila. Dále dle zákona na ochranu zvířat proti týrání došlo k jeho porušení , neboť nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat!

 

23.01.2012

„Co je tvoje je i moje“. Tímto pořekadlem se zřejmě řídil jednatřicetiletý muž. S žádostí o pomoc se obrátil na linku 156 třiapadesátiletý muž. Uvedl odcizení vojenské vodní pumpy uložené v dřevěné bedně, kterou měl na své zahradě u chatky. Událost se odehrála v poledne, kdy známý oznamovatele za jeho nepřítomnosti si předmět přivlastnil a odnesl jej. Toto viděla přítelkyně poškozeného. Ta si myslela, že jsou pánové dohodnuti. To nebyla pravda. Strážníci vyhledali podezřelého. Ten vše popíral.  Provedena kontrola sběrných surovin. Strážník okrskář vodní pumpu v jedné z provozoven nalezl.  Jednatřicetiletý muž je podezřelý z přestupku proti majetku. Věc postoupena KPPP PV.

 pumpa.jpg

24.01.2012

Olejová skvrna. V ranních hodinách nahlásila  pracovnice restaurace rozlitý olej podél chodníku před provozovnou. Strážníci na místě zkontaktovali oznamovatelku, která popsala dění  z předešlého dne. Podezřelým se stal muž z firmy, který odvážel ve večerních hodinách  použitý olej určený k likvidaci. Zřejmě špatnou manipulací zapříčinil  únik tekutiny. O vzniklé situaci nikoho nevyrozuměl, a proto se na znečištění přišlo až ráno. Hlídka vyrozuměla hasiče, kteří provedli likvidaci absorbentem. Celá záležitost předána správnímu orgánu.

 olej.jpg

Na dvoukolovém vozíku převáželi vrata od garáže.  O půl deváté ráno oznámil občan na linku 156, že spatřil na ulici Průmyslová dva muže s dvoukolákem, na kterém vezou kovová vrata. Ty zřejmě pochází z lokality Močidýlka. Hlídka dotyčné osoby zajistila v ulici Vrahovická. Oba pánové ve věku 29 a 31 let svorně popírali odcizení. Věc jim byla na místě odebrána. Strážníci prověřili okolí a zjistili odkud vrata pochází. Než se podařilo vyrozumět majitele garáže, tento se dostavil na služebnu s tím, že mu nechybí pouze vrata, ale i nepojízdné motorové vozidlo značky Favorit, které měl uschováno uvnitř. Událost postoupena Policii ČR.

 vrata.jpg

„Na to ti s...“, takto odpověděl muž na výzvu.  K celému incidentu došlo po výjezdu hlídky na telefonickou žádost pracovnice Úřadu práce. V prostorách budovy se pohyboval opilý občan. Domáhal se vyřízení své záležitosti, bouchal do dveří a opustit prostory odmítal. Za přítomnosti strážníků z vestibulu odešel. Před úřadem  neustále prokázání totožnosti odmítal a choval se nevybíravým způsobem. Situace se vyhrotila v použití donucovacích prostředků. Pětatřicetileté osobě nasazena pouta. Pro podezření z přestupků věc předána k projednání  KPPP PV.

 

O půl druhé v noci pokládali dlažbu v garáži.  V nočních hodinách zaznamenána na linku 156 stížnost na rušení nočního klidu. V uvedené oblasti  hlídka objevila  řemeslníky. Ti přiznali používání brusky při dláždění podlahy.  V době příjezdu strážníků již nepracovali a balili si věci. Protentokrát strážníci upustili od blokové pokuty a věc vyřešili domluvou.

 

25.01.2012

Majitel zodpovídá za čistotu na svém pozemku. Toto nerespektuje osmapadesátiletý vlastník. Na upozornění sice prořezal stromky a křoviny, aby zprůchodnil přilehlý chodník pro chodce, ale větvě neuklidil. Naházel je na pozemek, čímž stav vzhledově podstatně zhoršil. Navíc nestaráním se o rostlinstvo dochází k prorůstání do sousedních zahrad. Svým jednáním je podezřelý z přestupku dle § 47b odst. 1 písm. d) přestupkového zák. č. 200/1990 Sb. Událost postoupena KPPP.

 

26.01.2012

Falešná bankovka.  Obsluha baru před dvacátou hodinou nahlásila na linku 156 neplatícího zákazníka. Strážníci na  místě zjistili, že dvojice neznámých mužů před jejich příjezdem útratu sice uhradila, ale nepravou bankovkou v hodnotě 500 Kč. Po zaplacení utekli. Platidlo bylo velmi zdařilou kopií. Pro podezření z trestného činu vyrozuměna Policie ČR.  Ta si celou událost převzala k dalším úkonům.

Upozornění pro občany:

Při pochybnostech se obrátit na Policii ČR, tísňová linka 158.

 

Poškozený občanský průkaz musíme vyměnit! Toto nechtěl akceptovat třiapadesátiletý muž, který při řešení dopravního přestupku se hlídce prokázal občanským průkazem v silně dezolátním stavu. Měl ho rozlepený a některé údaje téměř nečitelné. Hájil se tím, že platnost průkazu má ještě několik let a dosud to nikomu nevadilo.  Pro podezření z porušení zákona dle § 16a, odst. 1, písm. b), e), zák. o občanských průkazech č. 328/1999 Sb. věc postoupena správnímu orgánu. Ten může uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

 

 

Str. Jana Adámková

MP PV – prevence

Vytvořeno 27.1.2012 17:55:19 | přečteno 358x | František Adámek
load