Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 05/2005

Události řešené MP PV z týdne 05/2005

Události řešené MP PV z týdne 5/2005

Krádeže.

28.01.2005

V 18.30 hodin byla na lince 402222 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila nezletilého hocha, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 310,50 Kč. Na místě se nacházel i otec chlapce, který byl hlídkou MP poučen, že věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu. Odcizené zboží bylo odkoupeno

Ve 21.28 hodin bylo přijato oznámení z OD, že zadrželi dva pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila, že oba pachatelé společně zkonzumovali zboží v hodnotě 32,20 Kč. Po ověření totožnosti hlídka přestupek na místě neřešila, jelikož škoda nebyla uhrazena a oba muži se tohoto jednání dopouští opakovaně. Věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

30.01.2005

Ve 13.00 hodin bylo na linku 156 oznámeno zadržení dvou pachatelů krádeže v OD. Na místě byli vyslanou hlídkou MP zjištěni muž a žena, kteří v prodejně odcizili zboží v hodnotě 626,70 Kč a 248,40 Kč. Přestupek každého z nich byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.

V 17.40 hodin bylo přijato na lince 156 oznámení z OD o zadržení dvou pachatelů krádeže. Na místě byli vyslanou hlídkou MP zjištěni dva muži, kteří v prodejně odcizili zboží v hodnotě 349,- Kč a 349,- Kč. Oba přestupky byly vyřešeny na místě blokovými pokutami každý ve výši 1.000,- Kč.

01.02.2005

V 18.10 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z Od, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 14,90 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje. Přestupek muž odmítl vyřešit na místě, z toho důvodu bude předán k projednání správnímu orgánu.

02.02.2005

V 09.13 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z drogerie, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 87,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.

Ve 13.30 hodin na lince 156 oznámili z prodejny drogerie, že zjistili pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo odcizeno zboží v hodnotě 20,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 500,- Kč.

03.02.2005

V 10.40 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že v prodejně zjistili pachatelku drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 92,- Kč. Přestupek byl vyřešen hlídkou MP na místě blokovou pokutou ve výši 200,- Kč. Zboží bylo vráceno neporušené zpět do prodeje.

V 17.16 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že v provozovně zjistili pachatele krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 27,90 Kč. Zboží bylo vráceno nepoškozené zpět do prodeje. Jelikož muž nebyl schopen prokázat svoji totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Po zjištění totožnosti byl přestupek vyřešen blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.

V 17.54 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že v prodejně zjistili pachatele krádeže. Hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil láhev alkoholu v hodnotě 159,90 Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje a přestupek vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 500,- Kč.


29.01.2005

Kontrola restaurací. Ve večerních hodinách byla hlídkami MP prováděna kontrola provozoven zaměřená na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Při kontrole 6-ti provozoven byl zjištěn 1 přestupek, který byl hlídkou MP vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 500,- Kč.

30.01.2005

Napadl barmanku. Ve 23.50 hodin byla na lince 156 přijata žádost personálu restaurace o příjezd hlídky do provozovny, kde mají konflikt s hostem. Vyslaná hlídka MP na místě kontaktovala oznamovatelku, která hlídce uvedla, že byla fyzicky napadena jedním z hostů, když ztlumila hudbu. Uvedený muž, který se na místě nacházel, vše potvrdil. Přestupek však s hlídkou MP odmítl vyřešit na místě, proto byl sepsán úřední záznam a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení

31.01.2005

Blokoval silniční provoz. V 08.30 hodin bylo dispečinkem MP za pomocí kamerového systému zjištěno, že hned za jednou z křižovatek stojí nákladní vozidlo, a brání plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila, že vozidlo má poruchu. Řidič však překážku neoznačil a nepoužil reflexní vestu. Na výzvu hlídky MP tak učinil. Na místo bylo přivoláno vyprošťovací vozidlo HZS, které porouchané nákladní vozidlo odstranilo na blízké parkoviště. Jelikož se v průběhu zákroku na místě tvořily kolony vozidel, hlídka MP usměrňovala silniční provoz. Řidič nákladního vozidla byl hlídkou MP poučen, že se dopustil přestupku a věc bude předána správnímu orgánu k dořešení včetně fotodokumentace.

01.02.2005
Nevlastní řidičské oprávnění a jezdí. V 11.35 hodin bylo hlídkou MP při řešení dopravního přestupku zjištěno, že řidič vozidla není držitelem řidičského oprávnění. Z toho důvodu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Neplatič. V 16.45 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z restaurace, že mají problém s neplatícím zákazníkem. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která nezaplatila útratu ve výši 110,- Kč. Žena se s personálem dohodla na termínu úhrady. Přestupek bude předán k dořešení správnímu orgánu, a personál byl poučen o možnosti uplatnění škody v řízení o přestupku.

02.02.2005

Podivné vozidlo.
Ve 20.45 hodin bylo dispečinkem MP pomocí kamery MKDS zjištěno, že k vozidlu na které byla nasazena „botička“ z toho důvodu, že bylo označeno dvěma rozdílnými SPZ patřícími jiným vozidlům, se dostavil nějaký muž a pohybuje se kolem vozidla. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která zjistila totožnost. Poté byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2005

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:43 | přečteno 384x | Richard Sedlák
load