Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 05/2018

Události řešené MP PV z týdne 05/2018

27. 1. 2018
Otevření bytu. V podvečer vyjížděli strážníci do okrajové části města, kde asistovali hasičům při otevření bytu. Uvnitř se dle oznámení měla nacházet starší žena. Na místě byly přítomny její dvě dcery, které měly o maminku obavu, jelikož jim nezvedala dva dny telefon. Do bytu se nemohly dostat kvůli zastrčenému klíči v zámku. Proto přivolaly na pomoc hasiče. Byt otevřen. Uvnitř nalezena jednaosmdesátiletá žena se zdravotními problémy. Na místo přivolán lékař, který ženu vyšetřil a rozhodl o převozu do nemocnice. V odpoledních hodinách dne 30. 1. 2018 opět strážníci asistovali hasičům při otevření bytu. Tentokrát se jednalo o osmdesátiletou ženu, která upadla z postele a nemohla vstát. Hasiči byt otevřeli. Seniorka odvezena do nemocnice na vyšetření.

Dobrý skutek. V podvečer se na strážníky obrátila žena, žijící mimo Prostějov a požádala o pomoc. Potřebovala zjistit, zda je její tchán v pořádku. Uvedla, že se mu celý den nemůžou dovolat.  Do místa bydliště seniora vyslána hlídka. V domě se nepodařilo muže kontaktovat. Sousedé jej také neviděli. Učiněn dotaz v nemocnici. Zde bylo zjištěno, že sedmaosmdesátiletý muž je hospitalizován na interně. Informace telefonicky předána rodinným příslušníkům.

28. 1. 2018
Požár. Krátce před půl sedmou ráno přijata SMS od HZS o výjezdu jednotky hasičů k požáru objektu na ulici Olomoucká. Na místo vyslána hlídka MP. Během hašení požáru strážníci usměrňovali dopravu. Po necelých dvou hodinách provoz na komunikaci obnoven.

Odmítal zaplatit. V podvečer přijato oznámení o neplatícím zákazníkovy v provozovně na Svatoplukové ulici. Do baru vyslána hlídla. Kontaktována obsluha. Servírka uvedla, že muž si objednal alkoholické nápoje a danou útratu nehodlá uhradit. Totožnost hlídce muž odmítal sdělit. Na výzvy nereagoval. Předveden na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Jelikož kladl odpor, využili strážníci zákonného oprávnění a předvedení bylo realizováno za pomocí donucovacích prostředků. Svým jednáním se sedmapadesátiletý muž dopustil přestupku proti majetku a proti veřejnému pořádku. Celá záležitost předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

29. 1. 2018
Vzbuzoval pohoršení. Půl hodiny po poledni vyjížděli strážníci do OD Zlatá brána, kde se dle oznámení měl nacházet podnapilý bezdomovec. Ten pokřikoval na ostatní lidi a svým vzhledem a chováním budil veřejné pohoršení. Na výzvy strážníků nereagoval. Za pomoci donucovacích prostředků (hmaty, chvaty) byl vyveden z objektu.  Svým jednáním se sedmapadesátiletý muž dopustil přestupků proti veřejnému pořádku, které budou projednány u příslušného správního orgánu.

30. 1. 2018
Schválnost. Hodinu po poledni vyjížděli strážníci na telefonické oznámení mladé ženy, která byla polita nějakou tekutinou, když procházela se svojí kamarádkou pod okny domu. Při tom na ně z okna někdo pokřikoval i hanlivé výrazy. Během prošetřování se k hlídce přihlásil domovník. Ten uvedl, že v domě bydlí dva bratři, kteří jsou velmi problémoví. Často vyhazují z oken odpadky, polévají kolemjdoucí dívky vodou a chovají se k nim vulgárně. Strážníci kontaktovali oba sourozence ve věku 14 a 18 let. Ti celou událost popřeli. Mladíci jsou důvodně podezřelí z  přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Celá událost postoupena správnímu orgánu k dořešení. O tom hlídka všechny přítomné poučila.

31. 1. 2018
Okrskář byl na blízku. V dopoledních hodinách přijata žádost z tísňové linky 112 o vyslání hlídky, k ženě, která upadla na zem z postele a nemůže vstát ani za pomoci synovce. Na místo vyslán okrskář, který se pohyboval nedaleko bydliště jednašedesátileté ženy. Společnými silami se podařilo dotyčnou umístit zpět do postele. Ke zranění osoby při pádu nedošlo.

Nebylo to poprvé. Po třinácté hodině byla vyslána hlídka do OD Zlatá brána k nahlášené krádeži v obchodě. Na místě od prodavačky zjištěno, že slečna si na prodejně vzala zboží a vešla s ním do zkušební kabinky. Poté z obchodu odešla bez zaplacení nebo vrácení vybraného oblečení. V kabince zůstaly jen cenovky a vytrhnuté bezpečnostní čipy. Při odchodu byla mladá dáma zadržena a vyzvána k vyndání zboží z batůžku a setrvání na místě do příjezdu strážníků. Hodnota odcizených oděvů byla přes 2.300 Kč. Hlídce se šestnáctiletá dívka přiznala, že takhle nekradla poprvé. To potvrdila i prodavačka.  Celá záležitost předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Ten má možnost, za přestupek proti majetku, udělit pokutu do 50.000 Kč. Je – li spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku je možno uložit pokutu do 70.000 Kč. V případě mladistvého může být pokuta do výše 5.000 Kč plus náklady za zahájení správního řízení a úhradu poškozeného zboží.

Tereza Greplová – MP PV

Vytvořeno 2.2.2018 12:22:20 | přečteno 71x | František Adámek
load