Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 06/2005

Události řešené MP PV z týdne 06/2005

Události řešené MP PV z týdne 6/2005

Krádeže.

04.02.2005

Ve 12.12 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 81,- Kč. Přestupek hlídka neřešila na místě, ale bude předán k dořešení správnímu orgánu. Odcizené zboží si muž zakoupil.

06.02.2005

Ve 14.10 hodin na lince 156 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka na místě zjistila totožnost muže, který v prodejně odcizil zboží v celkové hodnotě 6.925,90 Kč. Jelikož vzniklo důvodné podezření z trestného činu, byla na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala.

Ve 14.40 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila totožnost muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 724,70 Kč. Přestupek nebyl hlídkou MP řešen na místě, ale bude předán správnímu orgánu k dořešení.

08.02.2005

Ve 13.30 hodin bylo přijato oznámení z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila zboží v celkové hodnotě 139,80 Kč. Jelikož se jednalo o opakovaný přestupek, nebyl hlídkou řešen na místě, ale bude předán správnímu orgánu k dořešení. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

V 18.54 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila nezletilého hocha, který odcizil zboží v hodnotě 12,60 Kč. Vzhledem k věku pachatele byl hoch předán hlídkou MP otci v místě bydliště. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

Ve 22.37 hodin bylo přijato oznámení z OD o zadržení pachatele krádeže. Jelikož muž nebyl schopen prokázat svou totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Zde bylo zjištěno, že muž byl za obdobný trestný čin v posledních třech letech trestán, proto byl na místě předán Policii ČR k dalšímu šetření. Zboží bylo vráceno do prodeje.


04.02.2005

Opilec. V 09.20 hodin oznámil pracovník Domovní správy, že v jednom domě se na chodbě nachází opilec. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila. Na místě zjistila totožnost muže, který byl pod vlivem alkoholu a znečistil zde veřejně prospěšné zařízení města. Muž si zabouchl dveře od bytu, proto byl na místo přivolán zámečník, který dveře otevřel. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 200,- Kč.

Otevření bytu. V 18.30 hodin byla přijata žádost z operačního střediska hasičů o vyslání hlídky MP na místo, kde z jednoho bytu někdo volá o pomoc. Na místo vyjela autohlídka MP zároveň se sanitkou. Zde se nacházel i syn ženy, která byt obývala a volala o pomoc. Hasiči byt za přítomnosti hlídky MP otevřeli, a byla v něm nalezena žena, která měla zdravotní potíže. Sanitka ženu převezla do nemocnice na vyšetření. Syn ženy si byt převzal a zajistil jeho uzavření.

05.02.2004

Další přistižený vandal. V 02.35 hodin při hlídkové činnosti přistihl strážník MP pachatele, který převrátil kontejner na odpadky. Po zjištění totožnosti muž na výzvu strážníka MP odpadky uklidil zpět do kontejneru. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.

Opět nezaplatil. V 06.30 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení obsluhy baru, že jeden z hostů nemá na zaplacení útraty. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který se tohoto přestupku proti majetku dopouští opakovaně. Dále hlídka zjistila, že muž nezaplatil útratu ve výši 680,- Kč. Host se domluvil s obsluhou, že útratu uhradí do několika hodin. Následně byla kontaktována obsluha, která sdělila, že útrata uhrazena nebyla. Personál byl poučen, že vymáhání škody je možné občansko-právní cestou. Celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

08.02.2005

Žena na chodníku. Ve 21.35 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že na ulici leží na zemi opilá žena. Na místě byla vyslanou hlídkou MP zjištěna žena, která nebyla schopna samostatného pohybu. Jelikož nebyla žena zraněna, a nepožadovala lékařské ošetření, byl na místo přivolán její manžel, který ženu odvedl. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 500,- Kč.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2005

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:00 | přečteno 439x | Richard Sedlák
load