Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 06/2008

Události řešené MP PV z týdne 06/2008

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené MP PV z týdne 06/2008

Krádeže.

V průběhu týdne strážníci MP řešili v obchodech 14 pachatelů, kteří se dopustili drobných krádeží. Po ověření skutečnosti, zdali nebyl v uplynulých třech letech
někdo z nich trestán za majetkovou trestnou činnost, byly přestupky řešeny ve třech případech v blokovém řízení do výše až 1000,- Kč. Ostatní případy předány správnímu
orgánu.

Odchyty psů

V uplynulém období bylo oznámeno na linku 156 tři volně pobíhající psi bez majitele. Dva z nich se vrátili zpět domů, jeden převezen do útulku.

Zapomenutý pes. V odpoledních hodinách několik občanů oznámilo, že na ul. Plumlovská před supermarketem je více jak čtyři hodiny uvázaný pes ke stojanu na jízdní kola.
Vyslaná hlídka psa převezla na služebnu. Pes měl obojek ze známkou, podle které se podařilo zjistit majitele.

Restaurace a bary. Během týdne dvakrát ve večerních hodinách navštívili strážníci sedm provozoven. Kontroly byly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18 let a hru na výherních hracích automatech. Nezjištěno žádné protiprávní jednání.

---------------------------------------------------------------------------

31.1 . 2008

Poškození telefonní budky. Před dvaadvacátou hodinou na linku 156 bylo sděleno, že na Olomoucké ulici skupina mladíků poškodila skleněnou výplň telefonní budky. Jelikož mladíci nebyli nalezeni, byla věc předána k dalšími šetření Policii ČR

1.2. 2008

Nezajištěné vozidlo.V dopoledních hodinách na linku 156 oznámil všímavý občan, na ulici Waitova stojí zaparkované vozidlo, které má pootevřené dveře. Vozidlo nejevilo
žádné stopy po násilném poškození. Hlídce se nepodařilo kontaktovat majitele vozidla. Z tohoto důvodu byl na vozidlo nasazen technický prostředek k zajištění
majetku. Na druhý den se na služebnu dostavila majitelka vozidla a požádala o odstranění tzv. botičky. Ta strážníkům uvedla, že na vozidle má již delší dobu poškozený zámek a tak se občas stane, že se dveře nezamknou. Hlídkou byla poučena, že je třeba si vozidlo vždy řádně zabezpečit a jeho uzamčení zkontrolovat.

Městský kamerový systém odhalil pachatele, který vyvrátil dopravní značku. Kolem třiadvacáté hodiny strážníci na operačním středisku pomocí městského kamerového
systému zjistili skupinku mladíků, kteří se pohybovali na ul. Lužická. Jeden z mladíků na parkovišti u marketu vyvrátil dopravní značku. Na místo byla vyslána
hlídka, která tři mladíky zastihla na ulici Budovcova. Mladíci hlídce uvedli, že dopravní značku poškodil jejich známý, který se již na místě nenacházel. Celá
záležitost pro podezření z přestupku proti majetku předána správnímu orgánu.

2.2. 2008

Vyřizování dluhů. Kolem poledne na linku 156 oznámil muž, že se v baru nachází zákazník, který nemá na zaplacení útraty. Hlídka na místě kontaktovala obsluhující v
baru, ale ta nikoho nevolala. Vzápětí se k hlídce přihlásil podnapilý muž, který hlídku do baru zavolal. Dotyčný uvedl, že v tomto baru pracoval muž, kterému půjčil
peníze a do dnešního dne mu je nevrátil a proto se rozhodl, že zde bude konzumovat do výše dlužné částky a tuto útratu neuhradí. Hlídka muže poučila , že se svým
jednáním dopouští přestupku. I přesto muž odmítl zaplatit útratu. Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Znečištěná komunikace.V odpoledních hodinách oznámil muž na linku 156 znečištění komunikace blátem v ul. Hacarova směrem k říčce Hloučela. Znečištění způsobil
traktor, který prováděl orbu pole. Oznámení bylo předáno strážníkovy okrskové služby, který již o znečištění ví a vše již řeší s původcem znečištění. Komunikace
byla za přítomnosti strážníka průběžně čištěna.

Podnapilý návštěvník plesu. Po půl třetí v noci na linku 156 oznámil muž, že ve Společenském domě v ul. Komenská nějaký muž zde napadá ostatní hosty. Hlídka na
místě zjistila mladíka, který úmyslně robil skleněnou výplň dveří ve vestibulu v hodnotě 500,-Kč. Poté fyzicky napadl pořadatele plesu a přitom dalšího pořadatele
poranil na nose. Muž odmítl lékařské ošetření. Tímto jednáním je mladík podezřelý z přestupku dle § 50/1a a §49/1c zák.200/90 Sb. Celá věc bude předána k příslušnému
správnímu orgánu k projednání a současně bude v řízení o přestupku určena náhrada
škody.

3.2.2008

Poroučel si, ale neměl na placení. Večer o čtvrt na jedenáct bylo přijato oznámení na linku 156, že v restauraci na ul. Dolní mají zákazníka, který odmítá uhradit
svoji útratu. Na místě byl zjištěn muž, který nemá hotovost na zaplacení útraty. Hlídce tvrdil, že do restaurace přišel bez finanční hotovosti, začal konzumovat a s
placením spoléhal na svého kamaráda, který se ovšem nedostavil. Muž je svým jednáním podezřelý ze spáchání přestupku dle §50/1a zák. č. 200/90 Sb.,tento přestupek byl předán příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Obsluhující může dlužnou částku uplatnit k náhradě ve společném řízení o přestupku.

5.2 .2008

Napadení. Krátce po poledni oznámila žena na linku 156, že byla předchozího dne fyzicky napadena svým přítelem. Hlídka na místě zjistila, že má velké podlitiny po
celém obličeji. Na místo byla přivolána záchranná služba, která si paní odvezla na ošetření do nemocnice. Po ošetření hlídka napadenou odvezla na Polici ČR, kde si
podala trestní oznámení na přítele.

Nakonec vše dobře dopadlo.Před třináctou hodinou oznámila na telefonní linku 156 zaměstnankyně pečovatelské služby, že při návštěvě starší paní zjistila, že výše
uvedená upadla za dveřmi na zem a nemůže se postavit a odemknout dveře. Nakonec se paní, která upadla na zem podařilo vstát a odemknout dveře, než přijela hlídka na
místo. Paní měla drobnou ranku na hlavě, kterou ji ošetřila ošetřovatelka.

Uzavírka silnice. O půl desáté večer jsme byli požádáni Policií ČR o zajištění uzavírky výpadovky směrem na Bedihošť. Důvodem uzavírky byla vážná dopravní nehoda
mezi Prostějovem a Bedihoštěm. Strážníci zde uzavírali komunikaci do šesti hodin.

6.2.2008

Železo neustále láká zlodějíčky. Po sedmé hodině ranní strážník spatřil na ul. Kostelecká dva mladíky jak nesou větší kovový rošt a směřují do sběrných surovin u
zimního stadionu. Oba mladíci tvrdili, že mříž nalezli ve křoví a chtěli jí zpeněžit v kovošrotu. Strážníci provedli kontrolu okolí, zda uvedená mříž někde nechybí, ale
bez výsledku. Jelikož muži jsou podezřelí ze spáchání přestupku dle §50/1b zák. 200/1990 Sb. Celá věc se předává Komisi pro projednávání přestupků spolu s odebranou
mříží k dořešení.

Podnapilá žena. V osmnáct hodin bylo na služně bylo přijato telefonické oznámení, že na ul. Martinákova u místního nádraží leží podnapilá žena. Hlídka na místě zjistila
ženu, které není schopna samostatného pohybu. Na místo byl přivolán lékař, který rozhodl, žena je schopná převozu na záchytnou stanici. Zajištění přepravy na záchytnou stanici realizovala Policie ČR.

František Horák
Prevence MP PV

 MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2008


Vytvořeno 8.7.2009 15:22:12 | přečteno 338x | František Adámek
load