Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 06/2011

Události řešené MP PV z týdne 06/2011

Krádež koleček.
Dne 5.2.2011 byla oznámena krádež pojezdových koleček z velkoobjemového kontejneru na sídlišti E. Beneše. Provedeným šetřením bylo na místě zjištěno, že dosud neznámý pachatel odcizil tato kolečka z celkem 7 velkoobjemových kontejnerů. S ohledem na výši škody je věc šetřena jako přestupek proti majetku. Po pachateli policie pátrá.

Porušování domovní svobody.
Dne 5.2.2011 v 01.20 hod oznámila na linku 156 čtyřicetiletá žena, že má v bytě návštěvu, která se velmi nevhodně chová po požití alkoholu a odmítá byt opustit. Na místě hlídka zjistila, že v bytě probíhá oslava několika osob. Pro nedorozumnění si majitelka bytu nepřeje, aby nadále pětačtyřicetiletý muž setrvával v bytě. Neoprávěným setrváním v bytě by se mohl dopustit trestného činu. Hlídkou byl vyzván k opuštění bytu, výzvy uposlechl. Jakmile byt opustil, fyzicky napadl strážníka. Proto hlídka musela použít donucovací prostředky, pouta. Pachatele hlídka předvedla na Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Za tento trestný čin hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 4 roky.

Vloupání do obchodu.
V časných ranních hodinách dne 7.2.2011 přijalo operační středisko MP oznámení o otevřeném okně v prodejně ve Školní ul.. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že je zde podezření na vlopání do prodejny, proto zajistili místo do příjezdu policistů, kterým věc předali k dalším úkonům trestního řízení.

Zadržení
Dne 7.2.2011 v ranní hodinách byl zjištěn strážníkem poznatek k vozidlu a osobě podezřelé ze spáchání loupežného přepadení benzinové stanice v Držovicích. Společným zákrokem služby kriminální policie a strážníků byla podezřelá osoba zadržena v Prostějově.

Oheň za nádražím.
Dne 7.2.2011 bylo na operační středisko MP oznámeno, že v prostoru za hlavním nádražím ČD je rozdělán otevřený oheň. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že oheň si rozdělal čtyřicetiletý bezdomovec, který se chtěl ohřát. Na výzvu hlídky byl oheň uhašen a přestupek byl vyřešen domluvou.

Výtržnost na ulici
Dne 8.2.2011 v 19.15 oznámil anonym, že na ulici Wolkerova se nachází muž a žena, kteří jsou pod vlivem alkoholu a budí veřejné pohoršení. Na místo vyslána hlídka, která zjistila muže, který nekontroloval své chování a byl nebezpečný sobě a svému okolí. Choval se agresivně, vulgárně napadal kolemjdoucí. Aby hlídka zabránila jeho chování musela použít donucovací prostředky - hmaty,chvaty a pouta. Protože bylo podezření, že muž je pod vlivem alkoholu, byla na místo přivolána ZZS a lékař konstatoval, že muž je pod vlivem jiné toxické látky, než je alkohol. V zájmu ochrany veřejného pořádku a ochrany zdraví osoby bylo rozhodnuto o převozu do protialkoholní záchytné stanice Olomouc. Pětadvacetiletý muž bude muset uhradit náklady, které činí 1500 Kč za převoz a 2600 za pobyt v záchytce. Přestupek proti občanskému soužití projedná správní orgán.

Krádeže v obchodech.
V průběhu čtvrtka bylo na operační středisko MP nahlášeno celkem 9 drobných krádeží v supermarketech. Ve všech případech pachatele zadržela bezpečnostní agentura. Jednalo se o mladší i starší pachatele, ve 3 případech věci odcizily ženy. Pachatelé se zmocnili věcí v hodnotě od 17 Kč do 400 Kč. Dobrá práce bezpečnostní služby. Strážníci MP jednotlivé přestupky zadokumentovali, převzali pachatele k prověření, zda se nedopouští krádeží opakovaně, což může být posouzeno jako trestný čin. Ve třech případech byly osoby předvedeny ke zjištění a ověření totožnosti. U muže z Opavy bylo zjištěno, že je osobou hledanou policií a strážníci proto muže předali Policii ČR k dalším úkonům. O krádežích bude rozhodovat správní orgán.

Mgr. Jan Nagy

Vytvořeno 11.2.2011 13:33:42 | přečteno 326x | František Adámek
load