Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 07/2005

Události řešené MP PV z týdne 07/2005

Události řešené MP PV z týdne 7/2005

Krádeže.

11.02.2005

V 09.30 hodin byla na lince 156 oznámena z OD drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 184,80 Kč. Přestupek byl hlídkou vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno nepoškozené do prodeje.

V 17.13 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD o zadržení pachatele krádeže. Na místě byl hlídkou MP muž, který odcizil zboží v hodnotě 109,30 Kč. Přestupek byl vyřešen blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč a zboží vráceno do prodeje.

12.02.2005

Ve 13.00 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil zboží v celkové hodnotě 1.101,40 Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované jednání tohoto muže, nebyla věc projednána hlídkou na místě.Byl sepsán úřední záznam a celá věc bude předána k dořešení správnímu orgánu. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.
 
V 18.50 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byla na místě zjištěna žena, která odcizila zboží v celkové hodnotě 537,- Kč a muž, který rovněž odcizil zboží v celkové hodnotě 537,- Kč. Jelikož se jednalo o opakované jednání obou pachatelů, hlídka MP věc neřešila na místě, ale celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení. Všechno zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

13.02.2005

V 19.10 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Hlídkou MP byly na místě zjištěni dva nezletilí chlapci, kteří odcizili zboží v hodnotě 33,80 Kč a 8,90 Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny a oba chlapci byli v místě bydliště hlídkou MP předáni zákonným zástupcům.

17.02.2005

V 10.15 hodin bylo na lince 156 oznámeno z prodejny drogerie, že zadrželi pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 200,- Kč. Hlídkou byl přestupek vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 500,- Kč, zboží si žena odkoupila.

V 18.30 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v celkové hodnotě 175,60 Kč. Hlídka vyřešila přestupek na místě blokovou pokutou ve výši 500,-Kč.


11.02.2005

Chybějící poklopy. Ve 21.30 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení,že na jedné ulici chybí kanalizační poklopy. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že chybí 4ks kanalizačních poklopů. Ve 21.31 bylo přijato další oznámení, že u objektu staré nemocnice uprostřed komunikace chybí kanalizační poklop. Hlídka MP provedla kontrolu blízkého okolí, chybějící kanál nalezla a vrátila zpět na místo. O zjištěných závadách byli informováni pracovníci příslušných organizací, aby zajistili nápravu.

12.02.2005

Chycený vandal. V 02.40 hodin hlídka provádějící pěší hlídku v centru města zahlédla na náměstí skupinku osob, ze které jeden mladík rozbil reklamní poutač umístěný nad dveřmi do provozovny. Když mladík zahlédl hlídku MP, dal se na útěk do nedaleké ulice. Hlídka jej dostihla a zjistila na místě jeho totožnost. Jelikož nebylo možné na místě zjistit výši škody, bude celá věc předána správnímu orgánu k dořešení.

15.02.2005

Spolupráce s PČR při sněhové kalamitě. V ranních hodinách prováděla autohlídka MP na žádost Policie ČR usměrňování silničního provozu u nájezdu na Silnici pro motorová vozidla, kde se tvořila kolona vozidel po dopravní nehodě. Pomoc při obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu poskytovala hlídka MP i u další dopravní nehody, která se stala u benzinové stanice v Prostějově.

17.02.2005

Kontroly schůdnosti chodníků. V 09.35 hodin byly hlídkami MP provedeny kontroly schůdnosti chodníků. V případech, kde byly zjištěny závady ve schůdnosti, byly hlídkami kontaktovány odpovědné osoby, které zajistily nápravu.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2005

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:27 | přečteno 365x | Richard Sedlák
load