Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 08/2008

Události řešené MP PV z týdne 08/2008

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené MP PV z týdne 08/2008 

Injekční stříkačky.
V průběhu uplynulého týdne byl zaznamenán větší výskyt pohozených injekčních stříkaček. Na pěti místech a to v ulicích Melantrichova, Čechovická, Plumlovská, Komenská a u silnice k lesoparku Hloučela bylo objeveno několik desítek kusů. Nálezcům samozřejmě děkujeme za oznámení a taktéž za to, že nejsou lhostejní k svému okolí. Svým chováním přispěli k větší bezpečnosti zejména malých dětí, neboť k poranění o infikovanou jehlou stačí opravdu málo.
Dotyčné předměty odevzdány pracovníku K-Centra. Jedná se totiž o nebezpečný odpad a do popelnice rozhodně nepatří.

Opilci.
V předešlých dnech zaregistrován nárůst v oznámení, kdy se jednalo o občany znavené alkoholem. Strážníci vyjížděli devětkrát. V jednom případě byla podnapilá osoba zraněna. Dotyčný uvedl, že zapíjel rozvod a cestou domů zakopnul a nešťastně upadl. Při pádu na zem si osmašedesátiletý muž přivodil krvácející ránu na hlavě. Přivolána sanitka, která poraněného odvezla na ošetření.
Další událost, kde významnou roli sehrál alkohol, byla řešena v odpoledních hodinách v okolí náměstí Skálovo – Školní ulice. Čtyřiapadesátiletý muž nebyl schopen řádné chůze, potácel se , hulákal, obtěžoval kolemjdoucí až se nakonec svalil do křižovatky. Tímto ohrožoval nejen sebe, ale i okolí. Strážníci jej převezli do nemocnice a službu konající lékař rozhodl o převozu na záchytnou stanici do Olomouce. Pro podezření z přestupku celá událost předána k dořešení správnímu orgánu.

Placená parkoviště.
V současné době probíhají kontroly na placených parkovištích v ulicích Plumlovská, Mlýnská, Křížkovského, Školní a Hlaváčkovo náměstí. Pokud řidič nezanechá viditelně za předním sklem automobilu platný lístek o zaplacení poplatku, lze mu za tento přestupek uložit v blokovém řízení pokutu až do výše 2 000 Kč. Na auto může strážník přiložit i technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla tzv. „botičku“. Na svou nedbalost již doplatilo 37 řidičů, kterým byla udělena pokuta v celkové výši 9 800 Kč.

15.02.2008
Vidina několika stokorun dohnala muže k odcizení kanalizačních poklopů. Před osmou hodinou bylo na linku 156 oznámeno občanem, že v oblasti ulic Kojetínská a Kralická chybí přibližně deset kanalizačních vík. Hlídka následně provedla kontrolu okolních kovošrotů. V jednom z nich vpusti nalezla. Pachatel, který je výkupně prodal, byl dle jejich evidence zjištěn. Pro podezření z trestného činu Krádeže přivolána Policie ČR, která si věc převzala. Přibližné vyčíslení škody způsobené ASA Prostějov činí přes 20 000 Kč. Osoba ve výkupně za něj dostane okolo 300 Kč za kus.

Nedobrovolný pobyt. Nemilé překvapení zažil host herny, který usnul na toaletě. Po probuzení zjistil, že se již v celém lokálu nachází sám a je uzamčeno. O půl šesté se mu podařilo kontaktovat hlídku, která právě prováděla obchůzkovou činnost v dané lokalitě. Muž byl za dveřmi provozovny a nemohl se dostat ven. Podle údajů na živnostenském listu byl zjištěn majitel. Toho strážníci zkontaktovali doma a následně se s ním vrátili na místo. Zjistilo se, že se s třicetiletým mužem zná a k celé události došlo jaksi nedopatřením.

16.02.2008
Všímavost občana a místní znalost strážníků přispěla k dopadení pachatele loupežného přepadení spáchaného před několika dny. Deset minut po půl třetí odpoledně bylo na linku 156 přijato oznámení, že na ulici Partyzánská stojí delší dobu nastartované vozidlo a v něm sedí muž. Strážníci na místě zjistili čtyřiadvacetiletou osobu , o které pojali podezření, že může být hledaná policií pro spáchání trestného činu Loupeže. To se následně potvrdilo a osoba předána Policii ČR.

18.022008
Měření mobilním radarem.
V době mezi 9 až 11 hodinou v ulici Vrahovická, tak jako v minulém týdnu provedena akce na měření rychlosti. Během dvou hodin zjištěno 5 případů překročení povolené rychlosti, z toho u jedné řidičky více jak o 20 km/hod. Tento přestupek předán odboru dopravy, kde ve správním řízení je sankce od 2500 - 5000 Kč. Na konto jí přibudou 3 body. Ostatním čtyřem přestupcům udělena bloková pokuta ve výši 1000,- Kč a do karty řidiče připsány 2 body.

20.02.2008
Neshody při placení útraty, vyústily v útok s nožem v ruce. Před patnáctou hodinou bylo oznámeno na linku 156, že v baru na ulici Školní odmítá host zaplatit. Strážníci na místě zjistili trojici opilých mladíků. Jeden z nich prohlásil, že kamarády pozval, ale zřejmě peníze někde ztratil. Celková útrata činila 283,- Kč. Tímto počínáním se dopustil přestupku proti majetku.
Přibližně za hodinu a půl opět telefonicky volal personál výše uvedené provozovny. Tentokrát z důvodu, že v tamějších prostorách došlo k napadení obsluhy. Dva muži s předcházejícího incidentu nezaplacené útraty měli fyzicky napadnout číšníka. Toto provedli způsobem, že mu přiložili nůž pod krk. Při tom došlo k pořezání na prstech napadeného. Osmadvacetiletý a devětadvacetiletý jsou tímto jednáním podezřelí ze spáchání trestného činu. Celá událost předána Policii ČR.

Str. Jana Adámková
Prevence – MP PV

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2008


Vytvořeno 8.7.2009 15:22:15 | přečteno 361x | František Adámek
load