Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 08/2009

Události řešené MP PV z týdne 08/2009

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené MP PV z týdne 08/2009

Psi. V průběhu týdne strážníci řešili téměř desítku případů volně pobíhajících psů. Několikrát byla majitelům udělena bloková pokuta. Ta se může vyšplhat až na částku 1 000 Kč.
Od počátku tohoto roku bylo již zaznamenáno dvojí napadení psem.
Tímto chceme upozornit občany, aby dodržovali ustanovení Obecně závazné vyhlášky města č.9, která stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova.
Nedodržením daných pravidel spáchá osoba přestupek, za který je možné udělit u správního řízení pokutu až do výše 30 000 Kč.

Pro upřesnění z výše uvedené vyhlášky:
Článek 3
Pohyb psů na veřejných prostranstvích
(1) Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích je zakázáno. Pohyb psů na veřejném prostranství je povolen pouze pod přímým dohledem chovatele. Chovatel je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejném prostranství pod účinnou kontrolou na vodítku a vést jej tak, aby nedocházelo ke střetu s jinou osobou nebo zvířetem. Tato povinnost neplatí pro plochy určené k volnému pobíhání psů, uvedené v článku 4 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Každému je zakázáno přinášet nebo přivádět psy na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště, hřbitovy a také na další místa, opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat piktogramem, který tvoří přílohu č.1 této obecně závazné vyhlášky.
(3) Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na chovatele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), na příslušníky Policie ČR, zaměstnance zařazené do Městské policie Prostějov a příslušníky Armády ČR, kteří používají psy při výkonu služby.
(4) Pes musí být na veřejných prostranstvích viditelně označen evidenční známkou, kterou chovatel obdrží po přihlášení psa na Finančním odboru Městského úřadu v Prostějově.
(5) Pes patřící mezi služební či bojová plemena nebo jejich křížence musí být na veřejném prostranství vybaven náhubkem.
(6) Každý chovatel je povinen odklízet po svém psovi exkrementy (výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobil.

Článek 4
Plochy určené k volnému pobíhání psů
(1) Plochy určené k volnému pobíhání psů jsou místa, kde lze ovladatelného psa pustit z vodítka. Tato místa jsou částečně ohraničena ploty nebo zelení a označena upozorněním na volné pobíhání psů piktogramem, který tvoří přílohu č.2 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Plochy k volnému pobíhání psů jsou:
- Přikrylovo náměstí - v zelené ploše za zámkem, p.č. 241,
- ul. Kostelecká – plocha u bývalého obchodu ovoce a zeleniny, p.č. 578/17,
- U sv. Anny- zelená plocha u sběrného dvora, p.č. 1790/1,
- V Kolářových sadech – plocha nově navrženého mokřadu, p.č. 6174/6, 6174/5, 6174/3, 6174/1,
- za ul. Dolní k Joštovu nám. – zelená plocha u bývalých jatek, p.č. 7942/2,
- U pivovarského rybníčku – zelená plocha mezi sídlištěm Svornosti a tratí, která bude směrem k trati ohraničena výsadbou keřů, p.č. 7494,
- mezi ulicemi Anenská a Holandská – jižně od ulice Holandské a J.V. Myslbeka, p.č. 6216, 6215/2, 6217,
- Plumlovská ulice – stávající plocha vyčleněná pro LTZ, p.č. 6084/8,
- mezi Plumlovskou a Finskou ulicí – plocha u stávající trafostanice, u rondelu p.č.6083/1,
- za Barákovouul. - mezi stávající budovou Agrostroje a tratí ČD, p.č. 8005,
- prodloužení ul. Lidické - zelené plochy u zadníbrány městského hřbitova, p.č. 6644/2, 6644/17.
- levý břeh biokoridoru Hloučela ( vzdálenější od města) - travnatá plocha mezi říčkou Hloučelou a plotem Dopravních staveb a Olomouckou ulicí p.č.5772/1
- levý břeh říčky Hloučely mezi oploceným cvičištěm psů a Kosteleckou ulicí 8083/1,8083/2
(3) Plochy určené k volnému pobíhání psů jsou čištěny a udržovány na náklady vlastníka pozemku, přičemž chovatel, vlastník či držitel psa je povinen odklízet po svém psovi exkrementy (výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobil.

21.02.2009
Zemřelý. Ve večerních hodinách prováděli strážníci kontrolu areálu bývalých Jezdeckých kasáren. Ve sklepních prostorách nalezla ležet muže. Již na první pohled bylo patrné, že je mrtev. V osobě zjištěn šedesátiletý bezdomovec. Na místo přivolán lékař a Policie ČR, které věc předána k prošetření.

22.02.2009
Najdou se lidé, kteří nejsou lhostejní k protiprávní činnosti. Deset minut před čtrnáctou hodinou na linku 156 ohlášeno vloupání do vozidla v ulici blízko Hvězdárny. Oznamovatel popsal výše zmíněnou událost, které si povšimnul a z povzdálí celé dění sledoval. K místu přijelo osobní vozidlo. Jeden z osádky vystoupil a rozbil přední okno u zaparkovaného transportéra. Po té z něj zcizil věci a nasedl zpět k ostatním. Vůz se vydal k městu.
Vyslaní strážníci na místě zjistili od poškozeného, že mu zloději z automobilu odcizili notebook a tašku s nejrůznějšími doklady. O celé záležitosti informována hlídka Policie ČR, která šetřila vloupání do vozidla. Po té se strážníkům podařilo nalézt podezřelý vůz nacházející se opodál náměstí. Jakmile tito spatřili hlídku pokusili se z místa odjet. Na pokyn zastavení nereagovali a zvýšenou rychlostí ujížděli po trase Wolkerova, Dolní, Slezská, směrem k hlavnímu nádraží. Do zákroku zapojena další autohlídka Městské policie. Pronásledované vozidlo následně zastavilo u jednoho z domů. Osádka vběhla dovnitř. Následně se muže podařilo ztotožnit. Pro podezření z trestného činu si pachatele i lup převzala Policie ČR .

23.02.2009
Obezřetnost se vyplatí. Před polednem na linku 156 sdělila čtyřiaosmdesátiletá žena podezření, že neznámý muž měl snahu na ni vylákat finanční částku. Telefonicky ji oslovil a vydával se za jejího vnuka. Požadoval nachystat 80 000 Kč na koupi vozidla. Ty pak měla odevzdat jeho kamarádovi, který si pro ně přijde během chvilky. Oznamovatelce se však nepozdával hlas a domyslela si, že zde může jít o podvod. Zavolala svému vnukovi, který uvedl, že žádné vozidlo nekupuje a nic takového nedomlouval. Celá záležitost předána Policii ČR.
Přibližně za čtyřiadvacet hodin po této události na svoji důvěřivost doplatila třiaosmdesátiletá důchodkyně. Asi třicetiletý muž celý v černém, zazvonil u jejího bytu s žádostí o telefonní číslo jejího vnuka. Po předání telefonního čísla s ním imitoval hovor. Po té jej žena pustila dovnitř. Dotyčný sdělil, že zde nechá pro něj 2 000 Kč, ovšem má jen pětitisícovou bankovku a potřebuje ji rozměnit. Na to šla poškozená pro peníze do vedlejší místnosti. Následně přece jen zapochybovala a rozhodla se zavolat vnukovi. Mezitím však obálku odložila. Tohoto zloděj využil a v nestřeženém okamžiku ji hotovost sebral a unikl. Tímto ženě vznikla škoda ve výši 11 000 Kč. Pro podezření z trestného činu na místo přivolána Policie ČR.

24.02.2009
Podstrčení imitace.V průběhu služby dopravní hlídka Městské policie při kontrole placených parkovišť zjistila na ulici Školní stát automobil na vyhrazeném místě pro tělesně postižené s falešným označení „O1“. Povolení umístěná za předním sklem vozu nemělo bezpečnostní hologram. Bylo zjevné, že se jedná o kopii či padělek. Tímto jednáním je řidič podezřelý z přestupku neoprávněné zastavení nebo stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo s označením „O1“, nebo neoprávněně použije označení vozidla“ O1“ při stání, nebo při jízdě. Předáno správnímu orgánu. Zde hrozí pokuta až 10 000 Kč.

25.02.2009
Nenechavec. V dopoledních hodinách telefonicky zkontaktoval strážníka okrskové služby muž, který si povšiml osoby, jak odmontovává pneumatiky u odstaveného staršího vozidla v prostorách garáží za ulicí Bundovcova. Autohlídka pachatele na místě zajistila. Odhadnutá cena odcizených věcí nepřekročila hodnotu pro trestní řízení. Dvacetiletý pachatel přestupku vyzván , aby demontovaná kola nasadil zpět na vozidlo. Na místě mu udělena bloková pokuta.

Str. Adámková Jana
Prevence MP PV

 MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2009Vytvořeno 8.7.2009 15:23:13 | přečteno 375x | František Adámek
load