Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 08/2012

Události řešené MP PV z týdne 08/2012

17.02.2012
Pochůzkový prodej. Městským kamerovým systémem zjištěni dva muži pohybující se v prostorách Dukelské brány, jak prodávají drobné plyšové předměty kolemjdoucím. Vyslané hlídce nebyli schopni předložit povolení MěÚ dle Tržního řádu vydaném na základě Nařízení města Prostějova č.6/2006. Udali, že zisk z prodaných věcí jde na vrub občanského sdružení a proto se domnívali, že k vykonávání této činnosti ho nepotřebují.
Pro podezření z přestupku dle § dle § 46 odst. 1 Zák. č. 200/1990Sb. událost postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Prodejcům ve věku 24 a 31 let hrozí pokuta do 30 000 Kč. 

Vloupání do jednoho z objektů na místním nádraží. Po poledni nahlášeno na linku 156 podivné chování několika osob. Ty byly spatřeny , jak přelézají plot do depa. Hlídka provedla kontrolu areálu. Ve sněhu si všimla zřetelných stop, vedoucích okolo plotu přímo do objektu. Následně strážníci objevili vytrženou kovovou okenní mříž a otevřené okenice. Uvnitř se ukrývali tři muži. Jednalo se o známé občany ve věku 19,28 a 39 let. Následně zjištěn v ulici za místním nádraží dvoukolový vozík patřící těmto zadrženým.
Pro podezření z trestného činu přivolána na místo Policie ČR. Ta si událost převzala k dalším úkonům.

19.02.2012
Podivnou zábavu si našla skupina výtečníků. O půl osmé ráno nahlásil muž na linku 156 „nebývalou podívanou“, kterou měli spáchat v nočních hodinách neznámí výtržníci. Na třech vozidlech zaparkovaných v jedné z ulic poblíž náměstí Padlých hrdinů byly na jejich střeše položeny popelnice. V dané lokalitě hlídka u jednoho z těchto vozů, zjistila poškrábanou karosérii. Opodál na čtvrtém vozidle ležel dešťový svod. Věc postoupena Policii ČR.
Žádost: prosíme občany, aby při zaznamenání protiprávního jednání se ihned obrátili na linku 156 městská policie nebo 158 Policie ČR. Včasným zavoláním se zvýší pravděpodobnost zadržení pachatelů!

popelnice-strese.jpg ryna-strese.jpg

20.02.2012
Osmnáctiletému mladíkovi zabavili strážníci „šlukovku“. Tři dny před tímto zákrokem, byl tentýž mladý muž přistižen při krádeži v obchodě, kde po odcizení sladkostí, hrubými nadávkami častoval prodavačku, která na jeho jednání upozornila. Hlídce zprvu odmítal předložit občanský průkaz, jenž měl v peněžence. Tvrdil, že je jeho bratra. Až hrozba k jeho předvedení na Policii ČR ke zjištění totožnosti ho dohnala k předložení dokladů. Pro podezření z přestupku proti majetku a neuposlechnutí výzvy událost postoupena správnímu orgánu.
„Náš“ výtečník zažil opětovné setkání se strážníky v pondělí 20.února v ranních hodinách. Hlídka při dohledu na veřejný pořádek v okolí základní školy si povšimla na ulici Bulharská hocha , který měl v ústech věc připomínající kuřáckou pomůcku tzv. šlukovku, používanou při užívání omamných psychotropních látek.. Strážníci mu věc odebrali. Ta byla naplněna neznámou látkou, kterou dotyčný nechtěl specifikovat. Na základě odborného rozboru vykonaném kriminální policií se jednalo o mariuhanu. Pro podezření z přestupku § 30/1j zákona č.200/1990 Sb. hrozí pokuta až 15 000 Kč.

V odpoledních hodinách hlídka vykázala opilého bezdomovce z haly hlavního nádraží. Po zákroku se na jednoho ze strážníků obořila zpitá žena. Chovala se agresivně. Její násilnické chování se stupňovalo. Na výzvy k opuštění prostor a zanechání protiprávního jednání nereagovala. Předložit doklady odmítla. Následně byla strážníky předvedena na služebnu Policie ČR a to za pomocí donucovacích prostředků. Aktivně se bránila, plivala na služební vůz a odmítala do něj nasednout. Skončila v poutech. Ke zranění nedošlo.
Šestadvacetiletá žena je podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy úřední osoby, vzbuzování veřejného pohoršení a přestupku proti občanskému soužití hrubým jednáním. Událost postoupena KPPP ke správnímu řízení, kde je možné udělit pokutu až do výše 20 000 Kč.

21.02.2012
Vypáčení parkovacího automatu. V dopoledních hodinách prováděla hlídka kontrolu placených parkovišť v centru města. Na ulici Křížkovského si strážníci povšimli pootevřených spodních dvířek parkovacího automatu. Při podrobnějším prohlédnutí tohoto zařízení, bylo zřejmé, že se jedná o část dvířek, kde by se měla nacházet finanční hotovost. Dvířka nesly známky násilného otevření. Zkontaktován pracovník TS A.S.A , ten potvrdil záměr dostat se do kasy automatu. Pro podezření z trestného činu na místo přivolána Policie ČR. Ta si událost převzala.

Žena udeřila popelníkem muže do nosu. Celý incident proběhl v odpoledních hodinách v baru. Šestatřicetiletý zraněný vyhledal lékařské ošetření. Útočnici hlídka zastihla na ulici V. Špály. Strážnici ji zadrželi. K činu se doznala, ale důvod neuvedla. Své nacionály odmítla sdělit, a proto následovalo její předvedení na služebnu Policie ČR. To se ji nezamlouvalo a strážníci museli pro ti ní použít donucovací prostředky, hmaty, chvaty. Tentokrát se zákrok obešel bez nasazení pout.
Devětadvacetiletá žena je podezřelá z přestupku proti občanskému soužití, úmyslné ublížení na zdraví a přestupku proti veřejnému pořádku neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Záležitost předána KPPP ke správnímu řízení, kde jí hrozí pokuta do výše až 20 000 Kč.

Zapomněl klíče v zámku kufru auta. Po šestnácté hodině přijato na linku 156 telefonické sdělení o zapomenutých klíčích v zámku kufru u zaparkovaného vozu na ulici Dolní. Hlídku na místě zkontaktoval řidič. Strážníci vůz uzamkli. Po té zjistili šedesátiletého majitele, který měl bydliště nedaleko a klíče mu osobně předali.

Snažil se vylákat finanční hotovost. V průběhu týdne na linku 156 ohlášeno podvodné jednání. Oznamovatel sdělil, že přibližně před dvaceti minutami mu volal neznámý muž, který se představil jako jeho synovec. Žádal od něj půjčku v částce 30-50 000 Kč na koupi auta.
Oslovený se napálit nenechal a vše oznámil policii.
Upozornění pro veřejnost:
Buďte v podobných případech obezřetní a vždy si událost prověřte!

23.02.12
Řidička měla za to, že volně pobíhající pes je zraněn. Zastavila vůz a přistoupila ke zvířeti. To ji kouslo do holeně a ruky. Na to psa naložila a odvezla na veterinární ošetření. Po té tuto ranní událost ohlásila na linku 156. Veterinář u křížence neshledal žádné poranění. Strážníci si na to psa v zařízení převzali a umístili do služebního kotce skrze jeho další vyšetření. Pes neměl čip. Pokud se majitel o něj nepřihlásí skončí v útulku.

Str. Jana Adámková
MP PV - prevence

Vytvořeno 24.2.2012 14:21:59 | přečteno 355x | František Adámek
load