Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 09/2006

Události řešené MP PV z týdne 09/2006

Události řešené MP PV z týdne 09/2006


Krádeže.


23.02.2006

Ve 13.57 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila, že se jedná o tři nezletilé chlapce, kteří odcizili zboží v hodnotách 56,80 Kč, 119,- Kč a 355,30 Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny. Hlídkou MP byli chlapci převezeni na služebnu MP, kde si je převzali zákonní zástupci. O věci bude informován příslušný správní orgán.

V 15.40 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z drogerie, že zadrželi pachatelku krádeže, která však prodejnu opustila a odchází do centra města. Uvedeným směrem byla vyslána hlídka MP, která vykonávala pěší hlídku v centru města. Žena byla hlídkou MP podle udaného popisu zadržena a prodavačka na místě potvrdila, že se jedná o pachatelku krádeže zboží v hodnotě 415,30 Kč. Jelikož žena odmítla prokázat svoji totožnost, byla k jejímu zjištění předvedena na Policii ČR. Po ověření totožnosti byla žena poučena o tom, že celá věc bude předána k dořešení správnímu orgánu, a poté propuštěna.

Během týdne řešily hlídky MP dalších 11 přestupků proti majetku, které řešily na místě blokovými pokutami, nebo oznámením správnímu orgánu.


---------------------------------------------------------------------------

24.02.2006

Neplatič. V 15.25 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení personálu baru, že mají v provozovně hosta, který odmítá uhradit svoji útratu. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který neměl peníze na uhrazení útraty v hodnotě 100,- Kč. Muž se dohodl s personálem na zaplacení útraty a přestupek proti majetku hlídka MP vyřešila na místě blokovou pokutou ve výši 300,- Kč.

25.02.2006

Kontroly nalévání alkoholu mladistvým. V průběhu kontrolních akcí zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let byl strážníky MP zjištěn jeden případ, kdy byl prodán alkoholický nápoj mladistvé osobě. Celá věc bude postoupena správnímu orgánu k dořešení.

27.02.2006

Odtah vozidla. V 10.20 hodin na lince 156 bylo přijato oznámení o stojícím vozidle ve vjezdu, které znemožňuje vjezd do firmy. Autohlídkou MP bylo oznámení potvrzeno, a po ověření, že vozidlo není v pátrání byla přivolána odtahová služba, která provedla odtažení vozidla. V 15.30 hodin se na služebnu MP dostavil řidič vozidla, se kterým byl přestupek vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.

Vzteklý host. Ve 20.35 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení personálu restaurace, že neznámý muž rozbil skleněnou výplň dveří provozovny. Na místě vyslaná hlídka MP zjistila, že muž se jednání dopustil poté, když byl personálem vyzván k opuštění provozovny, jelikož obtěžoval ostatní hosty. Hlídka na místě zjistila mužovu totožnost a výši škody. Muž odmítl vyřešit přestupek s hlídkou MP na místě a odmítl uhradit způsobenou škodu. Muž na výzvu hlídky místo opustil. Byla pořízena fotodokumentace a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

Opilá žena. V 10.55 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že před barem na chodníku leží podnapilá žena. Oznámení bylo ověřeno pomocí kamery MKDS a vyslaná autohlídka MP na místě zjistila totožnost opilé ženy. Přestupek proti veřejnému pořádku, buzení veřejného pohoršení, odmítla žena vyřešit s hlídkou na místě. Z toho důvodu bude věc, včetně fotodokumentace, předána správnímu orgánu k dořešení.


MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2006


Vytvořeno 8.7.2009 15:20:38 | přečteno 239x | František Adámek
load