Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 09/2012

Události řešené MP PV z týdne 09/2012

26.02.2012
Na toaletách tři pokladničky přilákaly zloděje. U jedné z nich se pachateli povedlo dostat dovnitř. K jaké částce si přišel nebylo možné určit. Vloupání do zmíněného zařízení nahlásil v pět hodin ráno na linku 156 zaměstnanec TS A.S.A . K události došlo na toaletě u autobusového nádraží v ulici Vrahovická. Hlídka sdělení potvrdila a událost předala Policii ČR pro podezření z trestného činu. 

27.02.2012
Po vloupání do objektu hlídka zadržela dva podezřelé muže. Před polednem přijato sdělení na linku 156 o vniknutí několika osob do budov umístěných v zahradě na ulici Plumlovská. Tyto se rozutekly po vyrušení oznamovatelem směrem k Nové nemocnici a Interspáru, po té k říčce Hloučela. Do této oblasti byly okamžitě vyslány autohlídky. Důkladnou kontrolou se podařilo strážníkům zadržet dva mladíky. Ti se krčili nedaleko silnice Tichá v křoví u břehu. Jednalo se o dva mladistvé ve věku 16 a 17 let. K činu se doznali. Popsali i způsob, jakým se dostali dovnitř. Majitel zahrady potvrdil, že došlo k vypáčení asi tří kusů dveří od dílny a různých přístavků. Dalšího jejich společníka se najít v tuto dobu nepodařilo. Pro podezření z trestného činu přivolána na místo Policie ČR, která si dotyčné převzala k dalším úkonům.

Potyčka dvou mužů vznikla předbíháním ve frontě u přepážky. K události došlo ve vestibulu budovy pošty, a to po té, kdy jeden ze zákazníků stojící v řadě napomenul předbíhajícího dvaašedesátiletého muže. Ten jeho připomínky nedbal a dodal, ať se stará o sebe. Toto napomínajícího dopálilo. Přesunul se před něho. Na to, ho muž uchopil ze zadu za batoh a smýknul s ním o zem. Po té se chytili pod krkem, navzájem se slovně uráželi a na podlaze se přetahovali. Při příjezdu hlídky čtyřicetiletý muž , jenž vytkl chování druhému, zrovna odjížděl na kole. Hlídka ho dostihla až na Dukelské bráně. Druhý občan účastnící se incidentu sice odešel z budovy ještě před příjezdem strážníků, ale projednání u správního orgánu ho nemine.
Celá událost postoupena KPPP PV pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. Za fyzické napadení hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Žena nechává opakovaně svého psa bezprizorně běhat v centru města. Tímto svým jednáním porušila Obecně závaznou vyhlášku č.9/2004 a je podezřelá z přestupku dle § 27/1j Zákona 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání. Na Finančním odboru Městského úřadu prověřil strážník okrskové služby, zda majitelka psa přihlásila do evidence a platí řádně poplatek. Zjistil, že nikoliv. I tato záležitost z důvodu porušení Obecně závazné vyhlášky č.8/2010 O místním poplatku ze psů postoupena správci poplatku k dalšímu zákonnému postupu.

29.02.2012
Muž se nezdráhal sednout za volant i přes vyslovený zákaz řízení. Měl smůlu, neboť jeho jízdy si povšiml strážník okrskové služby, který prováděl dohled na veřejný pořádek ve svém okrsku. Z místní znalosti věděl, že tato dvaceti šestiletá osoba nesmí v současné době řídit motorové vozidlo. Muž nebyl schopen předložit doklady a sám se ihned přiznal k zadržení řidičského průkazu. Pro podezření z trestného činu přivolána na místo Policie ČR, která si celou záležitost převzala.

Na dětském hřišti, pískovišti je pohyb psa zakázán. S ohledem na oznámení, které bylo v uplynulých dnech přijato na linku 156, upozorňujeme občany, že pes byť i na vodítku má vstup na dětské hřiště zakázán! Porušením této povinnosti se občan vystavuje postihu a to udělením blokové pokuty až do výše 1000 Kč.

Řidič autojeřábu nezanechal dostatečný prostor k výjezdu. Navíc neměl povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Nepříjemnou situaci zažil řidič, který po příchodu ke svému vozu stojícím na placeném parkovišti zjistil, že z místa nevyjede. V cestě mu stál autojeřáb. Vzhledem k zaplněnému parkovišti nebylo možné se žádným směrem v tomto čase dostat ven. Přivolaným strážníkům muž „ s uvězněný vozidlem“ sdělil, že řidič autojeřábu na jeho prosbu k vyjetí reagoval slovy: „ šikovný řidič vyjede“ a odešel. Následně se dostavil občan obsluhující autojeřáb. Prohlásil, že dle jeho mínění je zde dostatek prostoru k projetí. Naměřeno cca 2,58 cm. Svoji přítomnost odhadl přibližně na jednu hodinu, po kterou proběhne překládka materiálu. Předložit povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace schopen nebyl.
Třiapadesátiletý živnostník je podezřelý ze spáchání správního deliktu dle § 42b/1b Zák. o pozemních komunikací č. 13/1997Sb tím, že v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,. Událost předána příslušnému správnímu orgánu. Pokuta může být udělena ve výši až 500 000 Kč.

Agresivní, opilý mladík chtěl strážníka napadnout. Skončil v poutech a po té na záchytce. K celému konfliktu došlo okolo jednadvacáté hodině při zákroku hlídky, která vyjela na základě telefonického žádosti obsluhy baru, a to z důvodu vykázání opilého hosta z provozovny. Ten strážníky uposlechl a místnost opustil. Venku se před barem svlékl do půl těla a začal hlídku slovně urážet. Následně hlavou a rameny narážel do služebního vozu a snažil se napadnout i hlídku. Jelikož od svého protiprávního jednání nemínil ustoupit, byly proti němu použity donucovací prostředky hmaty, chvaty, posléze i pouta. Pětadvacetiletý muž se i nadále choval násilnicky. Pro svůj opilecký stav putoval za doprovodu hlídky na záchytnou stanici do Olomouce. Při dechové zkoušce nadýchal 1,72 promile.
Událost postoupena KPPP pro podezření z přestupku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Pokuta u správního řízení se může vyšplhat až na částku 20 000 Kč. Přeprava a nocleh v protialkoholním zařízení přijde celkem na 4 100 Kč.

Tři mladiství vysypali a zapálili odpad z popelnice. Dva z nich se strážníkům podařilo zadržet. Požár nahlásil občan na linku 156. V okamžiku, kdy hlídka přijela na místo, oznamovatel již oheň hasil vodou. Uvedl směr jejich útěku na dvůr přes garážová vrata. U firmy MICOS strážníci zahlédli podezřelé mladíky. Ti, jakmile hlídku spatřili , dali se na zběsilý úprk po ulici Hradební směrem na Tržnici. Strážníci se okamžitě vydali za nimi. I přesto, že se jim ztratili ve tmě, byli přibližně po 5 minutách objeveni, jak běží po náměstí Vojáčkovo. Při pronásledování bylo využito i městského kamerového systému.. Hlídka následně dvě osoby zadržela na křižovatce ulic Olomoucká, Újezd, Svatoplukova. Šestnáctiletí mladiství se k činu doznali. Dechovou zkouškou u nich zjištěno1,61 a 0,25 promile. Způsobená škoda na majetku předběžně vyčíslena majitelem na 2 000 Kč.
Pro podezření z přestupku proti majetku a veřejnému pořádku celá událost předána KPPP a oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže.

spaleny-odpad.jpg

01.03.2012
V průběhu týdne skončili čtyři lidé na protialkoholní stanici. Dvě osoby byly převezeny na záchytku v úterý 28. února. Nejprve se jednalo o opilou devětatřicetiletou ženu, která nechtěla opustit budovu MěÚ a požadovala finanční prostředky a to i přes to, že část již obdržela. Nadýchala 2,19 promile. V nočních hodinách putovala další osoba do olomouckého zařízení. Tentokrát bezdomovec spící na ulici Vápenice. Den na to skončil v Olomouci agresivní pětadvacetiletý mladík. Poslední případ zaznamenán prvního března po třiadvacáté hodině. V blízkosti ubytovny se nacházel čtyřicetiletý muž, kterému z důvodu opakované podnapilosti byla toho dne ukončena nájemní smlouva. Byl dezorientovaný, neschopný samostatného pohybu a zvracel. Dechovou zkouškou u něj naměřeno 3,90 promile.

Str. Jana Adámková
MP PV - prevence

Vytvořeno 2.3.2012 14:57:25 | přečteno 325x | František Adámek
load