Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 10/2005

Události řešené MP PV z týdne 10/2005

Události řešené MP PV z týdne 10/2005

Krádeže.

05.03.2005

Ve 20.00 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženou pachatelku drobné krádeže. Vyslanou autohlídkou MP byla na místě zjištěna žena, která odcizila láhev alkoholu v hodnotě 359,- Kč. Přestupek nebyl hlídkou MP řešen na místě, ale celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

06.03.2005

V 07.05 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že zadrželi pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 870,- Kč. Vzhledem k tomu, že se pachatel krádeží dopouští opakovaně, nebyla věc řešena na místě, ale bude předána k dořešení správnímu orgánu.

08.03.2005

Ve 13.35 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil 17 ks čokolád v celkové hodnotě 457,30 Kč. Přestupek nebyl hlídkou MP řešen na místě. Celá věc bude předána správ. orgánu k dořešení. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

V 18.45 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil láhev alkoholu v hodnotě 69,90 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

09.03.2005

V 16.40 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila nezletilého hocha, který v prodejně poškodil zboží tím způsobem, že vystříkal deodorant. Způsobil tak škodu ve výši 70,- Kč. Vzhledem k věku pachatele byl hoch předán hlídkou MP otci, který byl seznámen se vzniklou škodou, a nutnosti jejího uhrazení v prodejně.

V 17.55 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 91,30 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje a přestupek bude předán k dořešení správnímu orgánu.

V 19.00 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil láhev alkoholu v hodnotě 139,90 Kč. Přestupek bude předán k dořešení správnímu orgánu.


04.03.2005

Zajištění slavnostního nástupu. V průběhu dvou dnů pomáhaly hlídky MP při zajištění nácviku a samotného slavnostního nástupu kontingentu AČR vysílaného do mise ISAF.

07.03.2005

Zraněný opilec. Ve 14.09 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že na autobusovém nádraží leží opilec. Vyslaná hlídka MP oznámení potvrdila a zjistila mužovu totožnost. Jelikož byl muž poraněný na hlavě po pádu na zem, byl na místo přivolán lékař RZS, který muže převezl k ošetření. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen napomenutím.


Zajištěný pachatel krádeže. Ve 22.00 hodin byla hlídka MP při kontrole vlakového nádraží kontaktována mužem, který hlídce oznámil, že mu byl neznámým mužem odcizen mobilní telefon. Hlídka podle popisu oznamovatele muže nalezla na nedaleké autobusové zastávce. Při prozvonění odcizeného mobilního telefonu jej pachatel odhodil do křoví. Hlídka telefon nalezla a muže podezřelého z TČ krádeže zadržela. Celou věc si poté převzala k dalšímu šetření Policie ČR.

10.03.2005

Neplatič. V 06.10 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení personálu herny, že mají v provozovně zákazníka, který odmítá zaplatit svoji útratu. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila totožnost muže, který neměl hotovost na zaplacení útraty v hodnotě 537,- Kč. Hlídkou byl personál poučen, že pokud muž nezaplatí útratu v dohodnutém termínu, může nárok na náhradu škody připojit k řízení o přestupku u správního orgánu, kam bude celá věc předána.

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2005

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:31 | přečteno 240x | František Adámek
load