Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 10/2007

Události řešené MP PV z týdne 10/2007

Události řešené MP PV z týdne 10/2007

 

Krádeže.
V průběhu týdne strážníci MP řešili 8 přestupků proti majetku, kterých se dopustili pachatelé drobných krádeží v obchodech. Po ověření skutečnosti, že žádný z nich nebyl v uplynulých třech letech trestán za majetkovou trestnou činnost, byly přestupky řešeny v blokovém řízení.

Injekční stříkačky a uhynulá zvířata.
Občané v daném období nahlásili na operační středisko nálezy pohozených injekčních stříkaček a to na ulici Sladkovského u Místního nádraží, na Floriánském náměstí a ulici Studentská. Ve všech případech byly injekční stříkačky odklizeny a předány pracovníkům K-centra.

Došlo  k úhynu několika kusů kačen na rybníce v Drozdovicích.

-------------------------------------------------------------------------------------

01.03.2007

Fyzické napadení. Ve 13.40 hodin bylo na lince 156 oznámeno, fyzické napadení dvou mužů. Vyslaná autohlídka na místě zjistila dva muže, kteří se vzájemně napadali. Muži nebyli viditelně zranění a nepožadovali přivolání lékaře. Jednalo o přestupek proti veřejnému pořádku a s oběma byl vyřešen na místě pokutou.

Krádež tašky. Ve 16.07 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že v provozovně odcizil neznámý pachatel zákaznici tašku s doklady, mobilním telefonem a platební kartou. V tomto případě došlo k podezření ze spáchání TČ neznámým pachatelem. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k šetření.

02.03.2007
Vloupání do garáže. V 10.00 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že za Starou nemocnicí je zřejmě vykradená garáž. Autohlídka na místě zjistila, rozbité okno a pootevřená vrata. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byla událost předaná Policii ČR.

03.03.2007
Spící bezdomovec. Ve 02.45 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že v panelovém domě na sídlišti, ve výtahové šachtě spí neznámý muž. Na místě hlídka vyzvala muže, aby opustil šachtu. Ten na výzvu nereagoval, čímž se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Z důvodu, že prostor byl úzký a nebylo možno muže z místa vytáhnout, byl přivolán psovod z Policie ČR. Z jeho pomocí muž šachtu opustil a následně byl vykázán z domu. Z tohoto plyne pro občany, jak je důležité uzamykat vchodové dveře a nepouštět cizí osoby do domu.

Znečištění veřejného prostranství.V 10.40 hodin na linku 156 bylo oznámeno, že poblíž bývalých jatek neznámí muži rozebírají starý automobil a při tom znečišťují veřejné prostranství. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o pětici mužů, kteří demontují vozidlo, aby ho mohli odevzdat do sběrných surovin. Sedačky nakládali do druhého auta a přislíbili, že k žádnému znečištění nedojde. Hlídka si zjistila jejich totožnost. V pozdějších hodinách provedla kontrolu místa. Zůstal zde nepořádek. Pomocí městského kamerového systému, byli muži zjištěni v prostorách u Hlavního nádraží, kde je hlídka kontaktovala. Tito uvedli, že se jim vše nevešlo do druhého auta a určitě během hodiny přijede kamarád s vozíkem a bude zřízena náprava. Po hodině provedena další kontrola a nepořádek stále neodklizen. Vzhledem k tomuto se jednalo o podezření z přestupku ve veřejném pořádku, neoprávněné založení skládky či odkládání odpadu mimo vyhrazená místa . Věc tedy předána správnímu orgánu.

Nezletilý pacient na útěku. V 15.50 hodin na operační středisko bylo nahlášeno z Nemocnice, že z infekčního oddělení utekl nezletilý pacient. Do oblasti byla vyslána autohlídka. Před 18.00 hodinou bylo pátrání odvoláno, neboť dítě dorazilo do místa bydliště a rodiče policii kontaktovali.

04.03.2007
Podnapilý mladík. Ve 02.30 hodin bylo oznámeno na linku 156 obtěžování podnapilým mladíkem, který zvoní na domovní zvonek,dobývá se do domu a odmítá z místa odejít. Hlídka na místě vyzvala mladíka, aby tohoto jednání zanechal a místo opustil. Ten však toto odmítal. Jelikož z jeho chování bylo zřejmé, že mladík je pod vlivem alkoholu, byla u něho provedena orientační dechová zkouška. Ta podezření potvrdila a naměřena byla hodnota 1,98 promile. Vzhledem k jeho stavu byla přivolána sanitka s lékařem. Poté byl mladík převezen na Záchytnou stanici ve Štenberku. Navíc jeho chování bylo kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a na místě byla udělena bloková pokuta.
V souvislosti s touto událostí byl doručen na Městskou policii děkovný dopis od poškozeného v tomto znění:

„Děkuji vám za pomoc. Vyjadřuji obdiv k práci dvou zasahujících strážníků. Považuji jejich postup za vysoce profesionální a korektní. Obdivuji jejich trpělivost a snahu o smírné a klidné řešení problému. Stejně tak profesionálně působil i službu konající dispečer na telefonu. Prosím, vyřiďte jim mé poděkování a uznání. „

I my děkujeme.

05.03.2007
Muž na lavičce. V 06.50 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že v centru města na lavičce sedí muž, který nevypadá zdravotně v pořádku. Hlídka na místě zjistila silně podchlazeného muže, bezdomovce. Byla přivolána sanitka, která jej převezla na ošetření do nemocnice.

07.03.2007
Ztracené náboje .Ve 13.30 hodin hlídka konající pochůzkovou činnost na náměstí T.G.Masaryka v prostorách kuželny našla dva kusy nábojů do brokovnice. Nález předán na služebnu Policie ČR- zbraně a střelivo. Dávejte si prosím pozor na své věci.


str. Jana Adámková – prevence MP PV

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007


 

Vytvořeno 8.7.2009 15:21:27 | přečteno 348x | František Adámek
load