Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 10/2011

Události řešené MP PV z týdne 10/2011


Strážníci navštívili internát. V pondělí 7.března v podvečerních hodinách proběhla beseda s dívkami z Domova mládeže na Olomoucké ulici. Cílem setkání bylo představení práce policie a současný stav kriminality ve městě, přiblížení zásad osobní bezpečnosti i dodržování dopravních předpisů. V další části otevřeno téma domácího násilí. Pro názornost tohoto problému použita i video ukázka z cyklu „Za zavřenými dveřmi“. Zde jsou vylíčeny osudy lidí, kteří na vlastní kůži zažili fyzické i psychické týrání. Závěrem proběhla diskuse s přítomnými slečnami.

prednaska_internat.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.03.2011
Neznámá osoba odložila zrezivělý sud s označením hydroxid sodný ke kontejnerům na tříděný odpad. Před desátou hodinou nahlásil na linku 156 občan nález výše zmíněného barelu na ulici Kostelecká. Strážníci na místě zjistili výše uvedenou nádobu o objemu asi 30 l. Byla uzavřená a přibližně z jedné třetiny plná. Jelikož hydroxid sodný je velmi silná žíravina a zdraví škodlivá látka, přivolána jednotka hasičského záchranného sboru. Hasiči sud otevřeli a provedli orientační rozbor. Rozpoznali, že se nejedná o hydroxid. Uvnitř se nacházela voda smíchaná s neškodnou látkou. Vyrozuměna A.S.A technické služby k zajištění úklidu. Pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku – neoprávněné založení skládky celá událost postoupena správnímu orgánu.

Při odchytu psa došlo k pokousání strážníka. V odpoledních hodinách přijato na linku 156 sdělení o volně pobíhajícím psovi na ulici Rejskova. Hlídka vyjela do dané oblasti. Jakmile strážník vystoupil ze služebního vozu, zvíře se dalo na útěk směrem k náměstí. Po té ho hlídka spatřila v blízkosti fontány u lavičky, na které seděla dívka s mladíkem. Ti byli požádání o přidržení psíka, který se choval klidně a přátelsky. Oba s tímto souhlasili. V okamžiku, kdy strážník sundal z ruky rukavici, aby mohl psovi navléknout vodítko, zvíře „vystartovalo“ a kouslo ho do palce. Takto mu způsobilo hlubší tržnou ránu 2-3cm a uteklo. Zraněný strážník vyhledal lékařské ošetření. Mezitím za pomocí městského kamerového systému spatřen pes odpovídajícího popisu. To se následně potvrdilo. Hlídka ho vpustila do převozního vozíku a ihned dopravila k veterináři. Pes prozatímně umístěn ve služebním kotci, neboť po pěti dnech je nutné opakovat vyšetření. Čip u něj nezjištěn. Majitel zatím neznámý.

Nerespektováním dopravní značky „zákaz vjezdu“ , řidič na sebe upozornil. V podvečer jej hlídka pro podezření z přestupku v ulici Tovární zastavila. Při provedení dechové zkoušky u osmačtyřicetiletého muže zjištěno požití alkoholu. Nadýchal 0,64 promile. Uvedl, že před jízdnou požil jedno dvanáctistupňové pivo. Na místo přivolána Policie ČR, která si celou událost převzala k dalším úkonům.

08.03.2011
Zadržená osoba v pátrání kladla aktivní odpor při předvedení na služebnu Policie ČR. Strážníci proti muži použili donucovací prostředky. Celá událost se odehrála v ulici Šárka. Zde si strážník povšiml zaparkovaného vozidla, v kterém jezdí hledaný muž. Na místo přivolána autohlídka. Po té strážníci zajistili prostor před restaurací. Následně z provozovny dotyčný vyšel a směřoval k vozu. Byl vyzván k prokázání totožnosti. Po předložení dokladů se podezření potvrdilo. Jakmile strážníci přikročili k předvedení, muž se začal chovat arogantně, odmítal dobrovolně nastoupit do služebního vozidla a dokonce se pokusil z místa utéci. Včasným zákrokem hlídky se mu toto nepodařilo a v poutech skončil na služebně Policie ČR. Zde byl předán policistovi k dalším úkonům.

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 11.3.2011 14:29:35 | přečteno 332x | František Adámek
load